Τεστ DNA μετά θάνατον. Μπορεί να ανακτηθεί το γενετικό υλικό από τη στάχτη;

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνογνωσία σχετικά με τη διενέργεια αναλύσεων DNA, καθώς και στον τρόπο κατά τον οποίο οι επιστήμονες ερευ...

Περισσότερα

Πώς μπορεί ένα τεστ πατρότητας να είναι 100% έγκυρο, αν η πιθανότητα φτάνει μόνο το >99.99.…%;

Γνωρίζουμε  ότι όλοι μας μοιραζόμαστε λίγο πολύ το ίδιο γενετικό υλικό, απλά δυνάμει της φύσης μας, όντας ανθρώπινα πλάσματα με παρόμοι...

Περισσότερα