Ανίχνευση Βιολογικών Ιχνών

Η ανίχνευση του βιολογικού υλικού και ο προσδιορισμός της φύσης του

Είναι το πρώτο βήμα  στο χειρισμό των πειστηρίων που φτάνουν στο εργαστήριο για ανάλυση, προκειμένου να επιλεγεί στη συνέχεια η καταλληλότερη μέθοδος δειγματοληψίας, απομόνωσης και ανάλυσης του γενετικού υλικού.

Τεχνολογία

Α. Ανίχνευση βιολογικού υλικού

Η ανίχνευση του βιολογικού υλικού πάνω στα πειστήρια γίνεται με τη βοήθεια του εγκληματολογικού φακού. Η συσκευή εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία η οποία προκαλεί το φθορισμό στα σημεία εναπόθεσης του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται αν κηλίδες ορατές με γυμνό μάτι είναι πράγματι εναποθέσεις βιολογικού υλικού ή αν υπάρχουν και άλλες εναποθέσεις, μη ορατές με γυμνό μάτι.

Β. Προσδιορισμός της φύσης του βιολογικού υλικού

Μετά την ανίχνευση του βιολογικού υλικού, ακολουθεί η εφαρμογή των τεστ κατεύθυνσης τα οποία μπορούν να ταυτοποιήσουν τη φύση του, αν πρόκειται δηλαδή για αίμα, σάλιο, σπέρμα ή άλλο τύπο βιολογικού υλικού.

1. Ανίχνευση αίματος

Για την ανίχνευση του αίματος, εφαρμόζονται 3 διαφορετικά τεστ ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπόθεσης.

  • Γενική ανίχνευση αίματος μέσω παρατήρησης της καταλυτικής δράσης του μορίου της αιμοσφαιρίνης για την οξείδωση της φαινολοφθαλίνης σε φαινολοφθαελίνη και την αλλαγή χρώματος του υποστρώματος (Kastle-Meyer Test)
  • Ανίχνευση αίματος ανθρώπινης προέλευσης μέσω άνοσο-ανίχνευσης του μορίου της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης (HemDirect Test)
  • Ανίχνευση πολύ χαμηλών ποσοτήτων αίματος γενικής προέλευσης, μη ορατών δια γυμνού οφθαλμού ή σε σκούρες επιφάνειες μέσω χημειοφωταύγειας, ακόμα και έπειτα από σχολαστικό καθαρισμό (BlueStar Test).

2. Ανίχνευση σπέρματος

  • Γενική ανίχνευση σπερματικών υγρών μέσω παρατήρησης της καταλυτικής δράσης του μορίου της όξινης φωσφατάσης που προκαλεί αλλαγή στο χρωματισμό του υποστρώματος (Acid Phosphatase Test)
  • Ανίχνευση σπερματικών υγρών ανθρώπινης προέλευσης μέσω άνοσο-ανίχνευσης του μορίου του ανθρώπινου ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA Test).

3. Ανίχνευση σάλιου

  • Ανίχνευση σάλιου ανθρώπινης προέλευσης μέσω άνοσο-ανίχνευσης του μορίου της ανθρώπινης α-αμυλάσης (α-amylase test)

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας