Μορφοανάλυση Ιχνών Αίματος

Γενικές Πληροφορίες – Εφαρμογές

Κατά τη διάρκεια αιματηρών γεγονότων, ίχνη αίματος εναποτίθενται σε διάφορες επιφάνειες (τοίχοι, έπιπλα, ρούχα, πάτωμα, κ.α.). Η μορφοανάλυση των ιχνών αίματος είναι η επιστήμη που μελετά τη μορφή και την κατανομή των ιχνών στο χώρο με σκοπό να καθορίσει τους μηχανισμούς προέλευσής τους.

Η μορφοανάλυση των ιχνών επιτρέπει:

  • την αναπαράσταση των γεγονότων και την τοποθέτησή τους στο χώρο (σειρά γεγονότων, τύπος όπλου, αριθμός και τύπος χτυπημάτων)
  • την τοποθέτηση των εμπλεκομένων ατόμων στο χώρο
  • την εξακρίβωση της συμβατότητας των μαρτυριών
  • την επιλογή των κατάλληλων ιχνών/δειγμάτων προς ανάλυση DNA για την επίλυση της υπόθεσης

Πραγματογνώμονες Εργαστηρίων DNAlogy

Οι πραγματογνώμονες της DNAlogy προσφέρουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπηρεσίες ανάλυσης της μορφής των ιχνών του αίματος, είτε συλλέγοντας τα ευρήματα στην σκηνή του εγκλήματος, είτε κάνοντας επεξεργασία των απεικονίσεων και φωτογραφιών που έχουν συλλεχθεί  από τις αστυνομικές αρχές. Τα ευρήματα συσχετίζονται με αυτά των γενετικών αποτελεσμάτων και τα τελικά συμπεράσματα αναγράφονται σε αναλυτική έκθεση πραγματογνωμοσύνης και παρουσιάζονται στα δικαστήρια

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας