Τοξικολογικές εξετάσεις σε χώρους εργασίας

Η DNAlogy προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα εξετάσεων ανίχνευσης ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών στο προσωπικό των εταιρειών που εφαρμόζουν πολιτική ελέγχου χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η χρήση ναρκωτικών ουσιών από το προσωπικό μίας επιχείρησης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία ή να εγείρει νομικά-ποινικά ζητήματα.  Η εφαρμογή της πολιτικής ελέγχου χρήσης ναρκωτικών ουσιών (Drug and Alcohol Policy) συμβάλλει στην αποτροπή χρήσης ναρκωτικών από τους υπαλλήλους, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο την επιχείρηση όσο και τους εργαζομένους.

Οφέλη μίας επιχείρησης που εφαρμόζει πολιτική ελέγχου χρήσης ναρκωτικών ουσιών

  • Αύξηση προστασίας των εργαζομένων μέσω μείωσης του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων.
  • Αύξηση παραγωγικότητας των εργαζομένων.
  • Εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας της εταιρίας.
  • Διατήρηση της φήμης και της ακεραιότητας της εταιρίας στην ευρύτερη αγορά.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών εφαρμόζονται ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Τα εργαστήρια της DNAlogy διαμορφώνουν ένα ειδικό πρόγραμμα δειγματοληψιών, το οποίο θα συνάδει πλήρως με την πολιτική ελέγχου χρήσης ναρκωτικών ουσιών κάθε εταιρείας και μπορεί να περιλαμβάνει δειγματοληψίες, όπως:

  • Δειγματοληψία σε υπαλλήλους που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες ή βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις (εταιρίες security, πληρώματα πλοίων, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί οχημάτων, κ.α.)
  • Ύστερα από κάποιο εργατικό ατύχημα ή ύποπτο γεγονός.
  • Πριν την πρόσληψη εργαζόμενων.
  • Επαναληπτική δειγματοληψία ύστερα από θετικό αποτέλεσμα.
  • Κατόπιν συγκεκριμένης αιτίας ή υποψίας χρήσης ουσιών.
  • Χωρίς προειδοποίηση και χωρίς συγκεκριμένη συχνότητα.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας