Τοξικολογικές Εξετάσεις

Τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών

Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες - Τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών σε τρίχες

Τρίχες κεφαλής: Οι τρίχες της κεφαλής μεγαλώνουν με μέση ταχύτητα περίπου 1 με 1,5 εκατοστό ανά μήνα. Κάθε 1 με 1,5 εκατοστό τρίχας αντιπροσωπεύει ιστορικό κατανάλωσης ουσιών 1 μηνός. Για παράδειγμα μια τούφα τριχών μήκους 8 εκατοστών περιέχει το ιστορικό κατανάλωσης ουσιών 8 έως 12 μηνών.

dnalogy

→ Με την τοξικολογική ανάλυση των τριχών μπορούμε να ερευνήσουμε προγενέστερες περιόδους κατανάλωσης και συγχρόνως να προσδιορίσουμε το προφίλ του χρήστη : περιστασιακός χρήστης, καθημερινός χρήστης, κτλ., ενώ για τις περισσότερες ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να προσδιοριστεί και η ακριβής ποσότητα γραμμαρίων κατανάλωσης ανά εβδομάδα ή μήνα.

Εναλλακτικά σημεία δειγματοληψίας τριχών

Δειγματοληψία τριχών μπορεί να πραγματοποιηθεί και από άλλα σημεία του σώματος όπως οι μασχάλες, τα γενετικά όργανα, το στέρνο, τα χέρια, τα γένια, κτλ., παρέχοντας επίσης πληροφορίες για τη χρήση σε προγενέστερους χρόνους, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ακριβής χρονική περίοδος κατανάλωσης των ουσιών διότι ο ρυθμός ανάπτυξης της τρίχας σε αυτά τα σημεία δεν είναι συγκεκριμένος.

Παράθυρο ανίχνευσης: από 7 ημέρες – έως χρόνια (εξαρτάται από το μήκος της τρίχας)
Για να ανιχνευθεί μια ουσία χρειάζονται 7 περίπου ημέρες για να διασπαστεί στο σώμα και να μεταφερθεί στην τρίχα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Είδη ανάλυσης σε τρίχες: Συνολική και τμηματική ανάλυση

Τμηματική ανάλυση
Η τμηματική ανάλυση των τριχών της κεφαλής είναι η πιο λεπτομερή μέθοδος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σε τρίχες. Κόβοντας τις τρίχες κεφαλής σε τμήματα του 1 εκατοστού, μπορεί να προσδιοριστεί η χρήση μιας ουσίας ανά μήνα και να αποκτήσουμε ένα λεπτομερές προφίλ του ιστορικού κατανάλωσης.  Επιπρόσθετα, η τμηματική ανάλυση είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που πρέπει να προσδιοριστεί η τάση της χρήσης, για παράδειγμα η αύξηση ή η μείωση της χρήσης μιας ναρκωτικής ουσίας κατά την πάροδο του χρόνου ή για να επιβεβαιωθεί η διακοπή της.

Συνολική ανάλυση
Με την συνολική ανάλυση των τριχών της κεφαλής μπορεί να αποκτηθεί μια γενική εικόνα της χρήσης μιας ναρκωτικής ουσίας για το διάστημα που εξετάστηκε. Η ανάλυση αυτή μπορεί να ξεκινάει από την πάροδο των τελευταίων 3, 6, 12 μηνών ή αναλόγως το μήκος της τρίχας που είναι διαθέσιμο.

Συλλογή δείγματος: Συλλογή από 15 έως 200 τρίχες (αναλόγως με το είδος της ανάλυσης που θα πραγματοποιηθεί) τουλάχιστον 1 εκατοστού

Υπηρεσίες ανάλυσης

dnalogy

Α) Ανάλυση ναρκωτικών ουσιών

Β) Πλήρης τοξικολογικός έλεγχος

 • Κανναβοειδή
 • Κοκαΐνη
 • Μεθαμφεταμίνες
 • Οπιούχα
 • Μορφίνη
 • Κεταμίνη
 • Κανναβοειδή, Κοκαΐνη, Αμφεταμίνες, Μεθαμφεταμίνες, Ecstasy (MDMA), Οπιούχα, Βενζοδιαζεπίνες, Μεθαδονη, Μεφεδρόνη, Κεταμίνη, Ζολπιδέμη, Φαινκυκλιδίνη

Γ) Έλεγχος όλων των ανιχνεύσιμων Φαρμακευτικών και Ναρκωτικών ουσιών

 • Βενζοδιαζεπίνες και συναφή, Η1 Αντιισταμινικά, Φαινοθιαζίνες, Διάφορα Ηρεμιστικά, Αντιχολινεργικά Παραισθησιογόνα, Αντιισταμινικά, Υπνωτικά, Βουπρενορφίνη, Μεθαδόνη, Ψυχοτρόπα φάρμακα, μη Ψυχοτρόπα φάρμακα, Τοξικές ουσίες, Ναρκωτικές ουσίες κ.α

Δ) Άλλες ανιχνεύσιμες ουσίες

 • Στεροειδή, τραμαδόλη, γ-Υδροξυβουτυρικό οξύ (GHB), LSD

Τοξικολογικές εξετάσεις ούρων - Τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σε ούρα

dnalogy

Οι τοξικολογικές αναλύσεις στα ούρα χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουμε αν κάποιος έχει κάνει πρόσφατη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Συλλογή δείγματος: Συλλογή 20 ml ουρών. Το δείγμα ούρων συλλέγονται σε ένα καθαρό και στεγνό δοχείο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Τα δείγματα ούρων μπορούν να αποθηκευτούν στους 2-8 ° C για έως και 48 ώρες πριν από τη δοκιμή. Για παρατεταμένη αποθήκευση, τα δείγματα μπορεί να καταψυχθούν στους -20 ° C.

→ Πάνελ ανίχνευσης 12 Ναρκωτικών και Φαρμακευτικών Ουσιών και μεταβολιτών στα ούρα

 • Αμφεταμίνη
 • Βαρβιτουρικά
 • Βενζοδιαζεπίνες
 • Βουπρενορφίνη
 • Κοκαΐνη
 • Μαριχουάνα
 • Μεθαδόνη
 • Μεθαμφεταμίνη
 • MDMA
 • Μορφίνη/Οπιούχα
 • Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
 • Φαιντανύλη

Τοξικολογικές εξετάσεις σάλιου - Τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στο σάλιο

Οι τοξικολογικές αναλύσεις σε δείγματα σάλιου είναι μία πρακτική  που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί  αν κάποιος έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών τις τελευταίες 48 ώρες.  Η εξέταση του σάλιου πλεονεκτεί έναντι της εξέτασης των ούρων διότι πραγματοποιείται μέσω άμεσης λήψης μικρής ποσότητας δείγματος, είναι λιγότερο επεμβατική, δεν απαιτεί εγκαταστάσεις τουαλέτας και δεν μπορεί να νοθευτεί.

→ Πάνελ ανίχνευσης 6 Ναρκωτικών ουσιών

 • Κανναβοειδή
 • Κοκαΐνη
 • Μεθαμφεταμίνες
 • Οπιούχα
 • Μορφίνη
 • Κεταμίνη
dnalogy

Πραγματογνώμονες Εργαστηρίων DNAlogy

Οι δικαστικοί Πραγματογνώμονες της επιστημονικής ομάδας της DNAlogy και οι συνεργάτες τους παρέχουν ένα νέο πρωτόκολλο τοξικολογικών αναλύσεων με την εξέταση τριχών, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση ναρκωτικών ή φαρμακευτικών ουσιών που έχουν καταναλωθεί σε προγενέστερους χρόνους (μήνες ή χρόνια πριν), αλλά και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων τους.

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες Πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας και του Πρωτοδικείου σε όλη την Ελλάδα και τα τεστ που πραγματοποιούν έχουν πλήρη Δικαστική και Νομική ισχύ στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Πραγματογνώμονες Εργαστηρίων DNAlogy

Οι δικαστικοί Πραγματογνώμονες της επιστημονικής ομάδας της DNAlogy και οι συνεργάτες τους παρέχουν ένα νέο πρωτόκολλο τοξικολογικών αναλύσεων με την εξέταση τριχών, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση ναρκωτικών ή φαρμακευτικών ουσιών που έχουν καταναλωθεί σε προγενέστερους χρόνους (μήνες ή χρόνια πριν), αλλά και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων τους.

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες Πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας και του Πρωτοδικείου σε όλη την Ελλάδα και τα τεστ που πραγματοποιούν έχουν πλήρη Δικαστική και Νομική ισχύ στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας