DNA Τεστ Βιολογικής Συγγένειας κατά τη Μετανάστευση

Πραγματοποιήστε το DNA τεστ Βιολογικής Συγγένειας στην DNAlogy και παραλάβετε μια Διεθνώς Πιστοποιημένη Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης

  • Διεθνής ομάδα Δικαστικών Πραγματογνωμόνων
  • Διεκπεραίωση πολυάριθμων υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης εντός ΕΕ
  • Συνεργασία με ΜΚΟ, οργανισμούς και δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη
  • Εφαρμογή ειδικού πρωτοκόλλου για την εξ αποστάσεως λήψη βιολογικού υλικού
  • Επίλυση πολύπλοκων υποθέσεων εξακρίβωσης βιολογικών δεσμών

Τα εργαστήρια της DNAlogy, συμβάλλοντας ενεργά στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και είναι πιο έντονη στη χώρα μας, παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης DNA για την απόδειξη της βιολογικής συγγένειας μεταξύ μελών μιας οικογένειας που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και επιθυμούν να επανενωθούν. Τα εργαστήρια της DNAlogy είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 για τη διενέργεια αναλύσεων DNA για την εξακρίβωση της συγγένειας και εμπεριέχονται στη λίστα των εργαστηρίων που προτείνονται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη διενέργεια ανάλυσης DNA κατά τη μετανάστευση.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτός ο ευάλωτος πληθυσμός και θέλοντας να διευκολύνει αυτό το μακρύ ταξίδι των προσφύγων προς την οικογένειά τους, η DNAlogy συνεργάζεται με αρκετές ΜΚΟ οι οποίες αναλαμβάνουν τις υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης και ειδικότερα με οργανισμούς που βοηθούν ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά να επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους που διαβιούν σε άλλη χώρα.

Καθώς οι υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης περιλαμβάνουν όλους τους βαθμούς συγγένειας, τα εργαστήρια της DNAlogy διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την επίλυση και της πιο δύσκολης υπόθεσης, με την ανάλυση 17-41 αυτοσωμικών γενετικών δεικτών (STRs) αλλά και την ανάλυση Υ χρωμοσώματος και μιτοχονδριακού DNA για την εξακρίβωση της κοινής πατρικής και μητρικής γενιάς αντίστοιχα.

Για τη διενέργεια των τεστ (δειγματοληψία, ανάλυση, έκδοση αποτελεσμάτων) ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δειγμάτων σε κάθε βήμα, ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετά απλοποιημένες ώστε να μπορούν οι εμπλεκόμενοι να τις ολοκληρώσουν εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε 5 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της παραλαβής των δειγμάτων, στα ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά.

Πιο συγκεκριμένα, η DNAlogy έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο πρωτόκολλο εξ αποστάσεως λήψης του βιολογικού υλικού (παρειακό επίχρισμα), χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση των συμμετεχόντων, έχοντας εξασφαλίσει τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που εκτελούνται για την εξάλειψη της πιθανότητας αλλοίωσης των δειγμάτων. Τα δείγματα φτάνουν με ασφάλεια στα εργαστήριά μας και αφού περάσουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ξεκινάει η ανάλυσή τους.

Διαδικασία διενέργειας εξέτασης DNA

  • Συγκατάθεση από τα εμπλεκόμενα μέρη (για τα ανήλικα ασυνόδευτα τέκνα απαιτείται εισαγγελική εντολή).
  • Ταυτοποίηση συμμετεχόντων και λήψη βιολογικού υλικού από τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες στα εργαστήρια της DNAlogy ή από το δίκτυο συνεργατών της DNAlogy μέσω της ειδικής διαδικασίας εξ αποστάσεως δειγματοληψίας (on-line πρωτόκολλο).
  • Αναλύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα με την ανάλυση 17-41 διεθνώς αναγνωρισμένων γενετικών δεικτών (STRs), ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης
  • Αποτελέσματα σε επίσημη έκθεση πραγματογνωμοσύνης (σε 3 γλώσσες) υπογεγραμμένη από 2 Δικαστικούς Πραγματογνώμονες για κάθε νόμιμη χρήση.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας