Ταυτοποίηση DNA σε Έγγραφα – Διαθήκες

Πιστοποιήστε τη γνησιότητα των εγγράφων μέσω της ανάλυσης των γενετικών αποτυπωμάτων

taytopoiisi-dna-se-eggrafa

Πώς γίνεται η εξέταση εγγράφων;

Κατά τη διάρκεια της γραφής ενός κειμένου, το χέρι του ατόμου που γράφει έρχεται σε συνεχή επαφή (τριβή) με το χαρτί με αποτέλεσμα να εναποθέτει κύτταρα δέρματος σε αυτό. Η ανάλυση DNA σε δείγμα σάρωσης που λαμβάνεται από την επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να αποκαλύψει το γενετικό προφίλ του ατόμου που έγραψε το κείμενο. Το προφίλ αυτό στη συνέχεια, μπορεί να συγκριθεί με το γενετικό προφίλ του προσώπου που φέρεται ως γράφων ώστε να εξακριβωθεί αν πρόκειται για το ίδιο άτομο ή για πλαστογραφία.

Η ταυτοποίηση του ατόμου που έγραψε ή απλά υπέγραψε ένα κείμενο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις ανώνυμων επιστολών, πλαστογραφίας υπογραφής σε συμβόλαια ή άλλα έγγραφα αλλά κυρίως σε περιπτώσεις πλαστογραφίας διαθήκης για τη διεκδίκηση της περιουσίας. Η ανεύρεση του πλαστογράφου δεν είναι πάντα απλή υπόθεση καθώς τέτοιου είδους έγγραφα συνήθως περνούν από αρκετά χέρια και για αυτό το λόγο απαιτούν εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα των εγκληματολογικών ερευνών για τον ασφαλή χειρισμό των πειστηρίων, τη λήψη δείγματος από τα σωστά σημεία και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy, έχοντας μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους υποθέσεις και τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για τη μελέτη τέτοιων δειγμάτων, εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε υπόθεση.

 • Διαθήκες
 • Ανώνυμες επιστολές
 • Επιταγές
 • Συμβόλαια
 • Χειρόγραφες επιστολές

Ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται;

Οι επιστήμονες των εγκληματολογικών εργαστηρίων δικανικής γενετικής DNAlogy, εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες ανίχνευσης και ταυτοποίησης του γενετικού υλικού, ανέπτυξαν ένα νέο πρωτόκολλο δειγματοληψίας των γενετικών αποτυπωμάτων πάνω σε έγγραφα.
Στα εργαστήρια της DNAlogy oι αναλύσεις των γενετικών αποτυπωμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σε ρομποτικά συστήματα και αυτόματους γενετικούς αναλυτές τελευταίας γενιάς, ενώ όλες οι μεθοδολογίες ανάλυσης είναι διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 εξασφαλίζοντας την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Ποια είναι η διαδικασία για την διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης;

 • Αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο για τη εξέταση των πειστηρίων.
 • Μετάβαση του Πραγματογνώμονα με τον απαραίτητο εξοπλισμό στο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο για την διενέργεια δειγματοληψιών σάρωσης του γενετικού υλικού επί των εγγράφων.
 • Εργαστηριακή ανάλυση των γενετικών αποτυπωμάτων στα εργαστήρια της DNAlogy.
 • Σύγκριση των γενετικών προφίλ που θα ανιχνευτούν στα έγγραφα με τα συγκριτικά δείγματα αναφοράς τα οποία μπορεί να είναι : δείγμα σιέλου, αίματος, βιοψίας, οστών ή προσωπικού αντικειμένου.
 • Συγγραφή έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης με τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA για κάθε νομική χρήση.
taytopoiisi-dna-se-eggrafa

Δικαστικοί Πραγματογνώμονες

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες πραγματογνωμόνων των Πρωτοδικείων και των Εισαγγελιών όλης της χώρας καθώς και στη λίστα πραγματογνωμόνων του Διεθνούς  Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων εκδίδονται σε επίσημη έκθεση Πραγματογνωμοσύνης για κάθε νομική /δικαστική χρήση.

 • Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις του DNA είναι αποκλειστικά προϊόν επιστημονικής παρατήρησης και αντικειμενικής ερμηνείας, χωρίς προσωπική παρέμβαση των Πραγματογνωμόνων.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας