‘Ελεγχος ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία

Γιατί είναι απαραίτητος ο έλεγχος ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία;

Η χρήση ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ στη Nαυτιλία είναι απαγορευμένη και θεωρείται επικίνδυνη, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και του περιβάλλοντος. Οι συνθήκες εργασίας στη θάλασσα (κίνηση, θόρυβος κινητήρα, άνεμος) σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις χρήσης των ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ (μείωση της επίγνωσης, ισορροπίας και συγκέντρωσης του ατόμου) αυξάνουν την πιθανότητα ατυχημάτων.

Παρακάτω συνοψίζονται οι λόγοι που οι εργαζόμενοι στη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι επιρρεπείς στη χρήση ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό:

 • Το περιβάλλον εργασίας λειτουργεί ταυτόχρονα και ως σπίτι για τους εργαζομένους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Οι ώρες εργασίας είναι πολλές και ακανόνιστες.
 • Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι περιορισμένη πέραν αυτής που αναπτύσσεται μεταξύ του πληρώματος.
 • Οι συνθήκες εργασίας μπορεί συχνά να είναι δύσκολες.
 • Κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς ως προς τη χρήση ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ.

Πού και πόσο συχνά;

Τα τεστ ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ στη Nαυτιλία μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διάφορους χρόνους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού σε ένα πλοίο. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται χωρίς προειδοποίηση στο υπάρχον προσωπικό, σε υποψήφιους για πρόσληψη αλλά και μετά από επεισόδια ατυχημάτων ή ύποπτη συμπεριφορά.

Στην DNAlogy προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, παρέχοντας αξιόπιστες αναλύσεις ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ, καθώς επίσης και πολλές ακόμη υπηρεσίες που εξυπηρετούν την πολιτική της κάθε εταιρείας. Εκτός από τη διενέργεια απροειδοποίητων ελέγχων ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ πάνω στο καράβι, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες τοξικολογικού ελέγχου πριν την πρόσληψη με Παγκόσμια κάλυψη. Οι Πραγματογνώμονες των εργαστηρίων μας βρίσκονται στη διάθεσή σας 24/7, προσφέροντας επιστημονική καθοδήγηση και διαχείρηση όλων των περιστατικών.

Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν:

Scientict,In,Lab,Analysis,Of,New,Corona,Virus,,Clinic,Laboratory

Η DNAlogy και η τηλε-ιατρική

Η DNAlogy εφαρμόζει διαδικασίες που βασίζονται σε προτόκολλα τηλε-ιατρικής εδώ και πάνω από 10 χρόνια σε ευαίσθητους τομείς, όπως την Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική και τις Σωφρονιστικές Αρχές για DNA και τοξικολογικές εξετάσεις. Στη Ναυτιλία, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε πρωτόκολλα δειγματοληψίας απομακρυσμένα, όπου δεν απαιτείται φυσική παρουσία:

 • Online πρωτόκολλο: Το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου συνδέεται διαδικτυακά με το καράβι, του οποίου το πλήρωμα ελέγχεται για χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ και το καθοδηγεί καταλλήλως. Στη συνέχεια, τα δείγματα αποστέλλονται στα εργαστήριά μας για ανάλυση.Κατά τον ίδιο τρόπο, η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί όταν πραγματοποιείται μια δειγματοληψία με self test από το ίδιο το πλήρωμα, ειδικά μετά από κάποιο περιστατικό. Εξουσιοδοτημένος επιστήμονας του εργαστηρίου μπορεί να επιβλέψει τη διαδικασία διαδικτυακά, να πιστοποιήσει το αποτέλεσμα του τεστ και να παρέχει επίσημη έκθεση.
 • Πρωτόκολλο με βίντεο: Όλη η διαδικασία βιντεοσκοπείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πληρώματος, το οποίο ορίζεται από την εταιρεία και στη συνέχεια κοινοποιείται στο δίκτυο της DNAlogy ή αποστέλλεται με USB μαζί με τα δείγματα στα εργαστήριά μας (παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες).

Και οι δύο παραπάνω μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν πριν τον ελλιμενισμό του πλοίου κι έτσι τα μέλη του πληρώματος δεν απασχολούνται με αυτή τη διαδικασία στο λιμάνι, όπου συνήθως είναι απασχολημένα με άλλες διαδικασίες. Επιπλέον, επειδή δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, μειώνεται το συνολικό κόστος των δειγματοληψιών.

NEWΕικόνα2

Επιλογή Δειγμάτων

 • Δείγμα Ούρων

Τα ούρα είναι το πιο κοινό δείγμα που χρησιμοποιείται στις αναλύσεις ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, ιδιαίτερα στη Ναυτιλία. Η συλλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και η ανάλυση θα μας δείξει εάν κάποιος έχει κάνει σχετικά πρόσφατη χρήση ναρκωτικών ή/και αλκοόλ. Η DNAlogy προσφέρει πλήρη πακέτα ανίχνευσης 18 ή 29 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ.

 • Δείγμα Τριχών

Με την ανάλυση δείγματος τριχών μπορούμε να διερευνήσουμε προγενέστερες περιόδους χρήσης (έως και 12 μήνες), καθώς επίσης και να προσδιορίσουμε το προφίλ του χρήστη: περιστασιακός χρήστης, καθημερινός χρήστης κτλ. H DNAlogy προσφέρει επιλογές ανάλυσης που κυμαίνονται από 6 κοινές ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες.

Η τοξικολογική ανάλυση στις τρίχες αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, ειδικά κατά τη διαδικασία του ελέγχου που διενεργείται πριν την πρόσληψη, όπου προγενέστερες περίοδοι θα καθορίσουν το προφίλ του υποψηφίου.

Πλεονεκτήματα ελέγχου ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ με τη DNALogy

 • Δυνατότητα ανίχνευσης έως και 29 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ
 • Γρήγορη παράδοση αποτελεσμάτων και πιστοποιητικού (μέσα σε 4 ημέρες από την παραλαβή των δειγμάτων)
 • Επίσημη έκθεση αναφοράς υπογεγραμμένη από δύο (2) Τοξικολογικούς Πραγματογνώμονες, με νομική ισχύ παγκοσμίως
 • Παροχή self-test ναρκωτικών υψηλής ευαισθησίας για επείγουσες περιπτώσεις, με δυνατότητα επικύρωσης του αποτελέσματος απομακρυσμένα
 • Δυνατότητα τοξικολογικών αναλύσεων σε δείγματα τριχών
 • Μέθοδοι απομακρυσμένων δειγματοληψιών, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας
 • Υπηρεσίες τοξικολογικού ελέγχου πριν από την πρόσληψη με παγκόσμια κάλυψη
 • Άμεση επικοινωνία με τα εργαστήριά μας 24/7
 • Επιστημονική καθοδήγηση και διαχείριση όλων των περιστατικών
 • Ανταγωνιστικές τιμές

Εργαστήριο DNAlogy – Τμήμα Τοξικολογίας

Η DNAlogy, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, για το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA και πιστοποιημένο από διεθνείς οργανισμούς για τοξικολογικές αναλύσεις, στελεχωμένο με Δικαστικούς Πραγματογνώμονες των Ελληνικών και Διεθνών Δικαστικών Αρχών και λειτουργεί στη Ναυτιλία σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: OCIMF, RightShip, International Maritime Organization, International Labor Organization.

shutterstock_350919035

Η DNAlogy είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού National Drug & Alcohol Screening Association (NDASA)

Η DNAlogy είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού National Drug & Alcohol Screening Association (NDASA), ο οποίος στοχεύει στην διατήρηση ασφαλών χώρων εργασίας, άνευ παρουσίας ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ. Μέσω αυτής της παγκοσμίου εμβέλειας συνεργασίας εξασφαλίζεται η ανάπτυξη διεθνών προτύπων ελέγχου ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα διεθνώς αναγνωρισμένα και καθιερωμένα πρότυπα.

NDASA

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας