Εγκληματολογικές Υπηρεσίες για τις Δικαστικές Αρχές

Τα Εργαστήρια Δικανικής Γενετικής DNAlogy προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα εγκληματολογικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας και ενισχύοντας το έργο των Δικαστικών Αρχών.

Τα εργαστήριά μας, στελεχωμένα από Δικαστικούς Πραγματογνώμονες των ελληνικών και διεθνών δικαστικών αρχών και διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ποιότητας ELOT EN ISO/IEC 17025 για τη διενέργεια δικανικών αναλύσεων DNA, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις υποθέσεις που απαιτείται.

Διαθέτοντας τα πιο σύγχρονα και ευαίσθητα εργαστηριακά μέσα, υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας για τη διενέργεια γενετικών αναλύσεων εγκληματολογικού χαρακτήρα, τα εργαστήρια και οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy αποτελούν τον πολυτιμότερο σύμβουλο των Δικαστικών Αρχών στο έργο που καλούνται να επιτελέσουν.

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Ανάλυσης DNA

____

Τα εργαστήρια της DNAlogy διαθέτουν και εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης DNA, ανάλυση πυρηνικού DNA (24-44 γενετικοί δείκτες), Υ χρωμοσώματος και μιτοχονδριακού DNA καθώς και όλες τις επιστημονικά ορθές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και ερμηνείας.

Ανίχνευση Βιολογικών Ιχνών

____

Η ανίχνευση του βιολογικού υλικού και ο προσδιορισμός της φύσης του (αίμα, σάλιο, σπέρμα κτλ) παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, ενώ παράλληλα καθορίζουν την καταλληλότερη μέθοδο δειγματοληψίας και ανάλυσης του DNA.

Τοξικολογία

____

Οι τοξικολογικές αναλύσεις σε δείγμα τριχών ανιχνεύουν ουσίες που έχουν καταναλωθεί σε προγενέστερο χρόνο, προσδιορίζοντας το χρόνο και την ποσότητα που καταναλώθηκε. Τα τεστ ούρων και σάλιου ανιχνεύουν πρόσφατη χρήση.

Μορφοανάλυση Ιχνών Αίματος

____

Η μορφή και η διανομή των ιχνών του αίματος σε ένα χώρο μπορεί να καθορίσει τους μηχανισμούς προέλευσής τους και να περιγράψει με ακρίβεια τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν.

Γενετική Ταυτότητα

____

Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος έψαχνε να μάθει ποιός είναι, από πού προέρχεται, τι είναι αυτό που τον κάνει μοναδικό στη γη.
Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της Γενετικής ξεκινάμε πλέον να απαντάμε σε μερικά από αυτά τα ερωτήματα.

Λοιπές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες

____

Τα εργαστήρια της DNAlogy συνεργάζονται με αναγνωρισμένους επιστήμονες εξειδικευμένους στους τομείς της βαλλιστικής, των δακτυλικών αποτυπωμάτων, της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας και της ιατροδικαστικής, προκειμένου να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη μελέτη και υποστήριξη κάθε υπόθεσης που χειρίζονται.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας