Πιστοποιητικά – Διαπιστεύσεις

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποτελεί πρωταρχική δέσμευση των εργαστηρίων  της DNAlogy. Τα πιστοποιητικά και οι διαπιστεύσεις των εργαστηρίων μας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μας.

Διαπίστευση κατά το πρότυπο ποιότητας EΛOT EN ISO/IEC 17025

Τα εργαστήρια της DNAlogy είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) (Αρ. πιστ. 892-4)  κατά το πρότυπο ποιότητας EΛOT EN ISO/IEC 17025 για τις δικανικές δοκιμές ανάλυσης DNA  (ανίχνευση βιολογικού υλικού, ανάλυση και ταυτοποίηση DNA) και για τα DNA τεστ εξακρίβωσης της βιολογικής συγγένειας.

Εφαρμογή προτύπου ποιότητας ISO 9001

Το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF), η Διεθνής Εργαστηριακή Συνεργασία Διαπίστευσης (ILAC) και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), εξέδωσαν μια αναθεωρημένη επικοινωνία με την οποία δηλώνουν ότι οι διοικητικές απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025 λειτουργούν σύμφωνα τις αρχές του προτύπου ISO 9001.

Πιστοποιητικό συμμετοχής στις ασκήσεις εξωτερικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας GEDNAP

Η Γερμανική Επιτροπή Ιχνών GEDNAP διοργανώνει κάθε χρόνο 2  δοκιμές ανάλυσης DNA για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηρίων, στις οποίες τα εργαστήρια της DNAlogy συμμετέχουν επιτυχώς. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν την ανίχνευση βιολογικού υλικού σε πειστήρια, τον προσδιορισμό της φύσης του βιολογικού υλικού, την εξαγωγή γενετικών προφίλ και τη στατιστική ανάλυση για την ταυτοποίηση υπόπτων.

Πιστοποιητικό συμμετοχής στις διεργαστηριακές ασκήσεις του ISFG-ESWG και ISFG-GF

Τα εργαστήρια της DNAlogy συμμετέχουν στις ετήσιες  διεργαστηριακές ασκήσεις ελέγχου ποιότητας που διοργανώνονται από τις αγγλόφωνες και γαλλόφωνες ομάδες εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Δικανικής Γενετικής (ISFG-ESWG, ΙSFG-GF). Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξαγωγή γενετικών προφίλ και τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης για την εξακρίβωση της συγγένειας και την ταυτοποίηση υπόπτων.

Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Οι πραγματογνώμονες της DNAlogy συνεργάζονται άμεσα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς είναι εγγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους των πραγματογνωμόνων στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίας της χώρας, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον τομέα της ανίχνευσης, ανάλυσης και ταυτοποίησης γενετικού υλικού (έλεγχος βιολογικής συγγένειας, χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση πειστηρίων) και στον τομέα των τοξικολογικών αναλύσεων για την ανίχνευση φαρμακευτικών/ναρκωτικών ουσιών.

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (νυν Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου)

Τα εργαστήρια της DNAlogy χάρη στη διαπίστευση που διαθέτουν κατά το πρότυπο ποιότητας EΛOT EN ISO/IEC 17025, συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη λίστα των εργαστηρίων που δύνανται να διενεργήσουν αναλύσεις DNA ελέγχου πατρότητας-συγγένειας για τους σκοπούς χορήγησης άδειας διαμονής αλλοδαπών στη χώρα λόγω πατρικής-συγγενικής σχέσης με ανήλικους ημεδαπούς.

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Χάγης

Οι πραγματογνώμονες της DNAlogy είναι εγγεγραμμένοι στον επίσημο κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης στον τομέα της ανίχνευσης, ανάλυσης και ταυτοποίησης γενετικού υλικού, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε διεθνές επίπεδο

Πιστοποιητικό συμμετοχής στις ασκήσεις εξωτερικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας INSTAND για τοξικολογικές αναλύσεις

Τα εργαστήρια της DNAlogy συμμετέχουν επιτυχώς στην ετήσια άσκηση της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας INSTAND και έχουν λάβει πιστοποιητικό αναφορικά με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο τοξικολογικών αναλύσεων σε δείγματα ανθρώπινων ούρων.

 

Πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας LGC για τοξικολογικές αναλύσεις

Τα εργαστήρια της DNAlogy συμμετέχουν επιτυχώς στην ετήσια άσκηση του LGC standards, μέλος του ομίλου LGC Group, παγκοσμίου παρόχου υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και έχουν λάβει πιστοποιητικό αναφορικά με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο τοξικολογικών αναλύσεων σε δείγματα ανθρώπινων ούρων.

Πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας LGC για τοξικολογικές αναλύσεις

Τα εργαστήρια της DNAlogy συμμετέχουν επιτυχώς στην ετήσια άσκηση του LGC standards, μέλος του ομίλου LGC Group, παγκοσμίου παρόχου υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και έχουν λάβει πιστοποιητικό αναφορικά με τον ποσοτικό έλεγχο τοξικολογικών αναλύσεων σε δείγματα τριχών.

NDASA - National Drug & Alcohol Screening Association

Η DNAlogy είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού National Drug & Alcohol Screening Association (NDASA), ο οποίος στοχεύει στην διατήρηση ασφαλών χώρων εργασίας, άνευ παρουσίας ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ. Μέσω αυτής της παγκοσμίου εμβέλειας συνεργασίας εξασφαλίζεται η ανάπτυξη διεθνών προτύπων ελέγχου ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα διεθνώς αναγνωρισμένα και καθιερωμένα πρότυπα.

Πιστοποιητικό συμμετοχής στις ασκήσεις εξωτερικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας INSTAND για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Τα εργαστήρια της DNAlogy συμμετέχουν επιτυχώς στην ετήσια άσκηση της ιατρικής επιστημονικής κοινότητας INSTAND και έχουν λάβει πιστοποιητικό για την ποιοτική ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα ανθρώπινου κυτταρικού υλικού.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας