Υπηρεσίες Πραγματογνώμονα – Τεχνικού Συμβούλου

Για κάθε υπόθεση που περιλαμβάνει δικανικές αναλύσεις DNA χρειάζεται η συνδρομή εξειδικευμένων Πραγματογνωμόνων Γενετιστών για να εξετάσουν τα σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης.

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy θα ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA, θα ελέγξουν τα συμπεράσματα και θα σας καθοδηγήσουν στον χειρισμό της υπόθεσης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πραγματογνώμονα

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy, αφού λάβουν γνώση και μελετήσουν σε βάθος τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μπορούν:

  • να βοηθήσουν τους εμπλεκομένους στην καλύτερη κατανόησή τους και στην καθοδήγηση του τρόπου αντιμετώπισης της υπόθεσης
  • να αξιολογήσουν την ορθότητα των μεθοδολογιών που ακολουθήθηκαν και των συμπερασμάτων που εξήχθησαν προκειμένου να κρίνουν αν απαιτείται η διατύπωση συγκεκριμένων επιστημονικών θέσεων στα πλαίσια μαρτυρίας στο δικαστήριο.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Σε περιπτώσεις που διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με τις αναλύσεις DNA που έχουν διενεργηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία ή χρειάζονται ειδικευμένες γνώσεις για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy στα πλαίσια διορισμού τους ως Τεχνικοί Σύμβουλοι, παρέχουν αναλυτική έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην οποία εκθέτουν αντικειμενικά παρατηρήσεις και συμπεράσματα που στηρίζονται αποκλειστικά στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και την οποία παρουσιάζουν κατά την παράστασή τους στο δικαστήριο.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να είναι παρόντες κατά τη συλλογή των πειστηρίων, τη διενέργεια των γενετικών αναλύσεων ή να αιτηθούν τη διενέργεια επαναληπτικών/συμπληρωματικών αναλύσεων όπου κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αντεξέτασης των πειστηρίων μιας υπόθεσης με νέες εργαστηριακές αναλύσεις DNA, χρησιμοποιώντας τα καταλληλότερα επιστημονικά εργαλεία στα διαπιστευμένα εργαστήρια μας.

→ Η επιστημονική ομάδα Πραγματογνωμόνων της DNAlogy έχει διαχειριστεί με επιτυχία τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές δικαστικές αρχές (Εξιχνίαση υπόθεση δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου, υπόθεση τρομοκρατίας Ηριάννας Β.Λ, υπόθεση διπλού φονικού στο χωριό Προφήτης Ηλίας, κτλ), ενώ έχει κληθεί να καταθέσει σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων για τα δικαστήρια της Κύπρου.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Σε περιπτώσεις που διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με τις αναλύσεις DNA που έχουν διενεργηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία ή χρειάζονται ειδικευμένες γνώσεις για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy στα πλαίσια διορισμού τους ως Τεχνικοί Σύμβουλοι, παρέχουν αναλυτική έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην οποία εκθέτουν αντικειμενικά παρατηρήσεις και συμπεράσματα που στηρίζονται αποκλειστικά στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και την οποία παρουσιάζουν κατά την παράστασή τους στο δικαστήριο.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να είναι παρόντες κατά τη συλλογή των πειστηρίων, τη διενέργεια των γενετικών αναλύσεων ή να αιτηθούν τη διενέργεια επαναληπτικών/συμπληρωματικών αναλύσεων όπου κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αντεξέτασης των πειστηρίων μιας υπόθεσης με νέες εργαστηριακές αναλύσεις DNA, χρησιμοποιώντας τα καταλληλότερα επιστημονικά εργαλεία στα διαπιστευμένα εργαστήρια μας.

→ Η επιστημονική ομάδα Πραγματογνωμόνων της DNAlogy έχει διαχειριστεί με επιτυχία τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές δικαστικές αρχές (Εξιχνίαση υπόθεση δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου, υπόθεση τρομοκρατίας Ηριάννας Β.Λ, υπόθεση διπλού φονικού στο χωριό Προφήτης Ηλίας, κτλ), ενώ έχει κληθεί να καταθέσει σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων για τα δικαστήρια της Κύπρου.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας