Τεστ DNA μετά θάνατον. Μπορεί να ανακτηθεί το γενετικό υλικό από τη στάχτη;

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνογνωσία σχετικά με τη διενέργεια αναλύσεων DNA, καθώς και στον τρόπο κατά τον οποίο οι επιστήμονες ερευ...

Περισσότερα

DNA Τεστ πατρότητας – Τι συμβαίνει όταν οι υπό εξέταση πατέρες έχουν μεταξύ τους σχέση βιολογικής συγγένειας;

Σε υποθέσεις ελέγχου πατρότητας παρατηρείται συχνά η περίπτωση να υπάρχουν δυο υπό εξέταση πατέρες, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους βι...

Περισσότερα

Η ανάλυση του Χ χρωμοσώματος – χρήσιμο εργαλείο στην ταυτοποίηση DNA

H ανάλυση των γενετικών δεικτών X-STR μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά των βασικών αναλύσεων ελέγχου της βιολογικής συγγένειας π...

Περισσότερα

Ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε τεστ ναρκωτικών ουσιών στην ναυτιλιακή βιομηχανία

Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε τεστ ναρκωτικών ουσιών αποτελούν ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην ναυτιλιακή βιομηχανία και προκαλε...

Περισσότερα

Πώς μπορεί ένα τεστ πατρότητας να είναι 100% έγκυρο, αν η πιθανότητα φτάνει μόνο το >99.99.…%;

Γνωρίζουμε  ότι όλοι μας μοιραζόμαστε λίγο πολύ το ίδιο γενετικό υλικό, απλά δυνάμει της φύσης μας, όντας ανθρώπινα πλάσματα με παρόμοι...

Περισσότερα