Ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε τεστ ναρκωτικών ουσιών στην ναυτιλιακή βιομηχανία

Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε τεστ ναρκωτικών ουσιών αποτελούν ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην ναυτιλιακή βιομηχανία και προκαλε...

Περισσότερα

Πώς μπορεί ένα τεστ πατρότητας να είναι 100% έγκυρο, αν η πιθανότητα φτάνει μόνο το >99.99.…%;

Γνωρίζουμε  ότι όλοι μας μοιραζόμαστε λίγο πολύ το ίδιο γενετικό υλικό, απλά δυνάμει της φύσης μας, όντας ανθρώπινα πλάσματα με παρόμοι...

Περισσότερα

DNAlogy MultiUrineTest: Τεστ ανίχνευσης 29 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ στα ούρα

Το MultiUrineTest της DNAlogy είναι μια νέα και εξελιγμένη μέθοδος για τον ταυτόχρονο έλεγχο 29 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλ...

Περισσότερα

DNAlogy MultiBloodΤest: Τεστ ανίχνευσης 20 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ στο αίμα

Το MultiBloodTest της DNAlogy είναι μια νέα και εξελιγμένη μέθοδος για τον ταυτόχρονο έλεγχο 20 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλ...

Περισσότερα

Κανονισμός Δουβλίνο III – Tεστ DNA βιολογικής συγγένειας για οικογενειακή επανένωση

Στις μέρες μας το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί την κοινωνία και κατά συνέπεια η διαδικασία ...

Περισσότερα