Υποθέσεις στα media

Φάκελος “Ηριάννα”: Η ανατροπή της υπόθεσης από τον Τεχνικό Σύμβουλο

Στην πολύκροτη υπόθεση της «Ηριάννας Β.Λ» η οποία κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ΣπΦ, συλλέχθηκαν συνολικά 47 πειστήρια. Σε ένα από αυτά, γεμιστήρας που βρέθηκε εκτός όπλου, ανιχνεύθηκε μια πολύ μικρή ποσότητα DNA κακής ποιότητας, η ανάλυση του οποίου έδωσε ένα μη πλήρες γενετικό προφίλ. Η χρήση τέτοιων δειγμάτων για σκοπούς ταυτοποίησης υπόπτων απαιτεί την εφαρμογή αυστηρών επιστημονικών κανόνων προκειμένου να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα, οι οποίοι όχι μόνο δεν εφαρμόστηκαν αλλά αντί αυτών χρησιμοποιήθηκαν αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις που οδήγησαν τελικά το δικαστήριο στην έκδοση λανθασμένης απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, από το μη πλήρες γενετικό προφίλ χρησιμοποιήθηκαν όσα στοιχεία γενετικού υλικού ταίριαζαν με το γενετικό προφίλ της κατηγορούμενης ενώ τα υπόλοιπα δε λήφθηκαν υπόψη, σαν να μην είχαν ανιχνευθεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια απόλυτη ταυτοποίηση της κατηγορούμενης. Επιπλέον, τα γενετικά στοιχεία που ταίριαζαν με την κατηγορούμενη παρουσιάστηκαν ως ένα μοναδικό προφίλ, δηλαδή ως ένα προφίλ δηλαδή που δε θα μπορούσε να συναντηθεί σε περισσότερα από ένα άτομα, ισχυροποιώντας περαιτέρω την ταυτοποίηση της κατηγορούμενης. Τέλος, η πραγματογνώμονας που χειρίστηκε την υπόθεση, υποστήριξε πως το γενετικό υλικό που ανιχνεύθηκε στο γεμιστήρα προερχόταν από επιθηλιακά κύτταρα αφής, δηλαδή ότι η κατηγορούμενη το έπιασε με τα χέρια της και εναπόθεσε DNA σε αυτό, χωρίς ωστόσο η δήλωση αυτή να έχει οποιαδήποτε επιστημονική βάση.

Η τελείως λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη του γεμιστήρα οδήγησε στην καταδίκη και φυλάκιση της κατηγορούμενης. Σε δεύτερο βαθμό, μετά την άσκηση έφεσης, παρουσιάστηκε από τον Δρ. Φιτσιάλο Γεώργιο η ορθή επιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της υπόθεσης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ομόφωνη αθώωσή της.