Υποθέσεις στα media

Υπόθεση Γιώργου Καρκά: Πως η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων οδήγησε στην αθώωση του ηθοποιού

Στα πλαίσια της υπόθεσης κατηγορίας του ηθοποιού Γεώργιου Καρκά για βιασμό του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν αρκετά πειστήρια με σκοπό την ανίχνευση βιολογικού/γενετικού υλικού και τον έλεγχο των κατηγοριών. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε κηλίδες που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του οχήματος οι οποίες όπως αποδείχτηκε δεν περιείχαν σπερματικά υγρά. Εν συνεχεία, πάρθηκαν δείγματα από τον οδηγό του ταξί (πρωκτικό επίχρισμα, εσώρουχο) τα οποία επίσης δεν έφεραν ίχνη σπερματικών υγρών ενώ δεν εντοπίστηκε και γενετικό υλικό άλλου ατόμου.

Ομοίως, στα δείγματα που πάρθηκαν από τον κατηγορούμενο (βαλανοποσθική αύλακα, εσωτερική γεννητική περιοχή φόρμας) δεν ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό άλλου ατόμου πλην του ιδίου. Τέλος, η γενετική ανάλυση των δειγμάτων που ελήφθησαν από ερωτικά βοηθήματα που είχε στην κατοχή του ο κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα, δεν ανίχνευσε το γενετικό υλικό του οδηγού.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εργαστηριακές αναλύσεις των πειστηρίων που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της υπόθεσης, δεν ήταν συμβατά με την περιγραφή των γεγονότων από τον οδηγό του ταξί, καθώς αν είχε λάβει χώρα ο βιασμός του από τον Γεώργιο Καρκά, τότε θα έπρεπε να είχαν ανιχνευθεί σπερματικά υγρά του θύτη στα δείγματα που ελήφθησαν από το θύμα ενώ αντίστοιχα το θύμα θα ανιχνευόταν στα δείγματα που ελήφθησαν από τον Γεώργιο Καρκά και από τα ερωτικά βοηθήματα ως αποτέλεσμα της επαφής τους.

Η ορθή ερμηνεία των παραπάνω αποτελεσμάτων που επιβάλλει την ανάγνωσή τους σε επίπεδο «ενέργειας», αν δηλαδή συνάδουν με την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων, πραγματοποιήθηκε στη Δικαστική Αίθουσα από τον Δρ. Φιτσιάλο Γεώργιο ο οποίος είχε οριστεί ως Τεχνικός Σύμβουλος της οικογένειας του ηθοποιού, και είχε ως αποτέλεσμα την αθώωσή του.