Ταυτοποίηση DNA σε Έγγραφα – Διαθήκες

Γενικές Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια της γραφής ενός κειμένου, το χέρι του ατόμου που γράφει έρχεται σε συνεχή επαφή (τριβή) με το χαρτί με αποτέλεσμα να εναποθέτει κύτταρα δέρματος σε αυτό. Η ανάλυση DNA σε δείγμα σάρωσης που λαμβάνεται από την επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να αποκαλύψει το γενετικό προφίλ του ατόμου που έγραψε το κείμενο. Το προφίλ αυτό στη συνέχεια, μπορεί να συγκριθεί με το γενετικό προφίλ του προσώπου που φέρεται ως γράφων ώστε να εξακριβωθεί αν πρόκειται για το ίδιο άτομο ή για πλαστογραφία.

Η ταυτοποίηση του ατόμου που έγραψε ή απλά υπέγραψε ένα κείμενο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις ανώνυμων επιστολών, πλαστογραφίας υπογραφής σε συμβόλαια ή άλλα έγγραφα αλλά κυρίως σε περιπτώσεις πλαστογραφίας διαθήκης για τη διεκδίκηση της περιουσίας. Η ανεύρεση του πλαστογράφου δεν είναι πάντα απλή υπόθεση καθώς τέτοιου είδους έγγραφα συνήθως περνούν από αρκετά χέρια και για αυτό το λόγο απαιτούν εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα των εγκληματολογικών ερευνών για τον ασφαλή χειρισμό των πειστηρίων, τη λήψη δείγματος από τα σωστά σημεία και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy, έχοντας μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους υποθέσεις και τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για τη μελέτη τέτοιων δειγμάτων, εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε υπόθεση.

  • Η ταυτοποίηση ενός ατόμου μέσω ανάλυσης DNA πλεονεκτεί έναντι της ταυτοποίησής του μέσω της επιστήμης της Γραφολογίας, η οποία στηρίζεται σε εκτιμήσεις και συχνά οδηγεί σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. Η επιστήμη της Γενετικής αντίθετα, στηρίζεται σε εργαστηριακά αποτελέσματα μονοσήμαντης ερμηνείας που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας