ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
Πραγματογνωμοσύνες Ερμηνεία-Αξιολόγηση-Εκπροσώπηση

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

Η DNAlogy το πρώτο ιδιωτικό ελληνικό εργαστήριο πραγματογνωμοσυνών στις υποθέσεις  ανάλυσης DNA και η διεθνής ομάδα των πραγματογνωμόνων της, παρέχουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εξατομικευμένες επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές, καθώς και εκπροσώπηση στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.    

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, γίνεται χρήση των τεστ DNA στα πλαίσια των αστικών και ποινικών δικαστικών αγώνων. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών πραγματογνωμοσυνών και ο έλεγχος της ορθότητάς τους απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Για αυτό το λόγο, η DNAlogy εκπροσωπούμενη στα Ελληνικά Δικαστήρια από τον Δρ. Φιτσιάλο Γεώργιο (Διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής -Πραγματογνώμων των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης σε θέματα Ταυτοποίησης Βιολογικού Υλικού και Ανάλυσης DNA) και τη Δρ. Καράντζαλη Ευθυμία (Διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής-Δικαστική Πραγματογνώμων Ανάλυσης DNA) παρέχει ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικά για κάθε μία από τις ανάγκες σας:

1)Παράσταση στον τόπο του εγκλήματος για τον έλεγχο των ερευνών και τη συλλογή των κατάλληλων πειστηρίων. 
2)Αξιολόγηση και ερμηνεία εργαστηριακών πραγματογνωμοσυνών ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA, συγγραφή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, καθοδήγηση στον χειρισμό της υπόθεσης.
3)Αναζήτηση και επανεξέταση των πρωτογενών εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
4)Δυνατότητα αντεξέτασης των πειστηρίων με νέες αναλύσεις DNA και σύνταξη επίσημης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.
5)Εκπροσώπηση στις δικαστικές αίθουσες ως δικαστικοί πραγματογνώμονες.

Μαρτυρία στα Δικαστήρια – Υπηρεσίες Πραγματογνώμονα και Τεχνικού Συμβούλου