ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ναρκωτικών και Φαρμάκων

Menu

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

  • Για ανίχνευση ναρκωτικών ή φαρμακευτικών ουσιών.
  • Σε δείγματα τριχών για την πιστοποίηση πρόσφατης ή χρόνιας,  περιστασιακής ή συχνής χρήσης.

 

 

Οι δικαστικοί Πραγματογνώμονες της επιστημονικής ομάδας της DNAlogy και οι συνεργάτες τους παρέχουν ένα νέο πρωτόκολλο τοξικολογικών αναλύσεων με την εξέταση τριχών, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση ναρκωτικών ή φαρμακευτικών ουσιών που έχουν καταναλωθεί σε προγενέστερους χρόνους (μήνες ή χρόνια πριν), αλλά και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων τους.

 

Αρχή της ανάλυσης:

Οι τρίχες της κεφαλής μεγαλώνουν με μέση ταχύτητα περίπου 1 με 1,5 εκατοστό ανά μήνα. Κάθε 1 με 1,5 εκατοστό τρίχας αντιπροσωπεύει ιστορικό κατανάλωσης ουσιών 1 μηνός. Για παράδειγμα μια τούφα τριχών μήκους 12 εκατοστών περιέχει το ιστορικό κατανάλωσης ουσιών 8 έως 12 μηνών.

→ Με την τοξικολογική ανάλυση των τριχών μπορούμε να ερευνήσουμε προγενέστερες περιόδους κατανάλωσης και συγχρόνως να προσδιορίσουμε το προφίλ του χρήστη : περιστασιακός χρήστης, καθημερινός χρήστης, κτλ.

Υπηρεσίες ανάλυσης:

Α) 4 κατηγορίες ναρκωτικών ουσιών:

  •  Κανναβοειδή
  •  Κοκαΐνη     
  •  Αμφεταμίνες 
  •  Οπιούχα

Β) Πλήρης τοξικολογικός έλεγχος 

Βενζοδιαζεπίνων  και συναφή, Η1 Αντιισταμινικά, Φαινοθιαζίνες, Διάφορα Ηρεμιστικά, Αντιχολινεργικά Παραισθησιογόνα, Αντιισταμινικά, Υπνωτικά, Βουπρενορφίνη, Μεθαδόνη, Ψυχοτρόπα φάρμακα, μη Ψυχοτρόπα φάρμακα, Τοξικές ουσίες, κ.α.