Ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε τεστ ναρκωτικών ουσιών στην ναυτιλιακή βιομηχανία

Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε τεστ ναρκωτικών ουσιών αποτελούν ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην ναυτιλιακή βιομηχανία και προκαλε...

Περισσότερα

DNAlogy MultiUrineTest: Τεστ ανίχνευσης 29 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ στα ούρα

Το MultiUrineTest της DNAlogy είναι μια νέα και εξελιγμένη μέθοδος για τον ταυτόχρονο έλεγχο 29 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλ...

Περισσότερα

DNAlogy MultiBloodΤest: Τεστ ανίχνευσης 20 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ στο αίμα

Το MultiBloodTest της DNAlogy είναι μια νέα και εξελιγμένη μέθοδος για τον ταυτόχρονο έλεγχο 20 ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλ...

Περισσότερα

έλεγχος ναρκωτικών

Η χρησιμότητα του ελέγχου χρήσης Ναρκωτικών, Φαρμακευτικών ουσιών & Αλκοόλ σε οικογενειακές υποθέσεις

O έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή/και αλκοόλ μπορεί να απαιτείται από διάφορους φορείς που εμπλέκονται σε υποθέσεις επιμέλειας παιδι...

Περισσότερα

Τεστ Ανίχνευσης Ναρκωτικών, Φαρμακευτικών Ουσιών & Αλκοόλ

Τοξικολογικές εξετάσεις για ιδιωτική ή νομική-δικαστική χρήση Η DNAlogy, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA είναι ...

Περισσότερα