Τελευταία Νέα

Συνεργασία Εργαστηρίων DNAlogy με Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια αστικών υποθέσεων Οικογενειακού / Κληρονομικού Δικαίου

Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας για τη νέα συνεργασία που ξεκίνησαν τα Εργαστήρια Δικανικής Γενετικής DNAlogy με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Ένας μεγάλος αριθμός αστικών υποθέσεων Οικογενειακού/Κληρονομικού Δικαίου, απαιτούν την προσκόμιση αναλύσεων DNA για την εξακρίβωση των βιολογικών δεσμών μεταξύ των μελών μιας οικογένειας (link to: Τεστ Συγγένειας) (DNA τεστ πατρότητας/συγγένειας). Η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης στον τομέα της ταυτοποίησης μέσω DNA, επιτρέπει σήμερα την επίλυση ακόμα και της δυσκολότερης υπόθεσης εξακρίβωσης βιολογικών δεσμών. Οι αναλύσεις DNA αποτελούν ένα πολύ ισχυρό όπλο στην υπηρεσία των Δικαστικών Αρχών (link to: Εγκληματολογικές Υπηρεσίες για Δικαστικές Αρχές), το οποίο όμως πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες ώστε τα εργαστηριακά αποτελέσματα που παράγονται να είναι απολύτως έγκυρα αλλά και να ερμηνεύονται ορθώς, ώστε να μην οδηγούνται οι Δικαστικές Αρχές σε λάθος αποφάσεις.

Η DNAlogy προσφέρει στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προνομιακές τιμές για τη διενέργεια αναλύσεων DNA εξακρίβωσης των βιολογικών δεσμών, με πλήρη νομική ισχύ καθώς υπογράφονται από δύο επίσημους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες του Πρωτοδικείου και μπορούν να συμπεριληφθούν στο φάκελο της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνονται τόσο οι Νομικοί που χειρίζονται τέτοιου είδους υποθέσεις, όσο και οι εμπλεκόμενοι καθώς μειώνεται αφενός ο απαιτούμενος χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων παρακάμπτοντας το διορισμό Πραγματογνώμονα και αφετέρου το κόστος των αναλύσεων.

 

Δείτε την ανάρτηση του ΔΣΘ εδώ.