ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
DNAlogy-kit®

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39353150

Για τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit® που περιέχουν τις ειδικές κάρτες-στυπόχαρτα, βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην ειδική κάρτα στυπόχαρτο, η οποία θα προστατέψει το DNA, μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή του στυλεού και το εσωτερικό της κάρτας.
Να μην γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.

Bήμα 1
Τοποθετήστε την κάρτα σε μια καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Σημειώστε πάνω στην κάρτα τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Αφαιρέστε τον βαμβακοφόρο στυλεό από την θήκη του.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό χερούλι του βαμβακοφόρου στυλεού τοποθετήστε τη σπογγώδη άκρη κατά μήκος των ούλων και κάτω από τη γλώσσα μαζεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο σάλιο. Εν συνεχεία, τοποθετήστε τη σπογγώδη άκρη μέσα στο στόμα και τρίψτε την στο εσωτερικό του μάγουλου για 30 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του μάγουλου χρησιμοποιώντας την αντίθετη πλευρά της σπογγώδους άκρης.

Βήμα 4
Ανοίξτε προσεκτικά το χάρτινο κάλυμμα της κάρτας για να εμφανιστεί η ρόδινη κυκλική επιφάνεια δειγματοληψίας. Τοποθετήστε και πιέστε τη στρογγυλή σπογγώδη άκρη του βαμβακοφόρου στυλεού πάνω στη ρόδινη κυκλική επιφάνεια δειγματοληψίας μέχρι να υγρανθεί εντελώς. Γυρίστε το βαμβακοφόρο στυλεό για να χρησιμοποιήσετε την άλλη πλευρά της σπογγώδους άκρης και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στην άλλη ρόδινη κυκλική επιφάνεια δειγματοληψίας. Όταν το χρώμα της ρόδινης κυκλικής επιφάνειας δειγματοληψίας αλλάξει από ρόδινο σε λευκό, η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Τοποθετήστε την κάρτα σε στεγνό μέρος και αφήστε την να στεγνώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.

imgimgimgimgimgimg

Βήμα 5
Όταν η κάρτα στεγνώσει, κλείστε την και τοποθετήστε την στο μικρό πλαστικό σακουλάκι που περιέχει το ειδικό ξηραντικό.

imgimgimg

Βήμα 6
Στείλτε πίσω στη DNAlogy την κάρτα που περιέχει το βιολογικό υλικό, μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA) χρησιμοποιώντας το φάκελο απάντησης.

img

Όλα τα ανθρώπινα κύτταρα περιέχουν το ίδιο DNA. Είτε πρόκειται για αίμα, είτε σάλιο, είτε τρίχα, είτε νύχια ή οποιοδήποτε άλλο βιολογικό υλικό, η ανάλυση DNA μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ίδια επιτυχία και ακρίβεια.

Τα εργαστήρια της DNAlogy διαθέτουν τα υψηλότερα τεχνολογικά μέσα για την επίλυση και των πιο απαιτητικών υποθέσεων ανάλυσης DNA. Ελάχιστες ποσότητες βιολογικού υλικού είναι αρκετές για μια γρήγορη, έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις γενικές κατηγορίες δειγμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αναλύσεις ταυτοποίησης γενετικού υλικού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Είδη Ρουχισμού 

ρούχα, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, σεντόνια 

Είδη Οικιακής χρήσης 

ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, μπουκάλια, καλαμάκια 

Τρόφιμα 

τσίχλες, καραμέλες,  σάντουιτς, φρούτα, μπισκότα 

Είδη μπάνιου 

ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, οδοντικό νήμα, πετσέτες, χτένες, μπατονέτες αυτιών 

Σωματικές Εκκρίσεις / Ιστοί 

αίμα, σάλιο, κολπικές εκκρίσεις, ρινικές εκκρίσεις, τρίχες (με τη ρίζα τους), πιτυρίδα, νύχια, προϊόντα άμβλωσης, βιοψίες/ιστοί σε παραφίνη, δόντια, οστά

Αντικείμενα εγκληματικών ενεργειών 

μαχαίρια, όπλα, κουκούλες, γάντια, μπουκάλια, εργαλεία

Άλλα δείγματα 

αποτσίγαρα, προφυλακτικά, ρολόγια, πορτοφόλια, χειρόγραφες σημειώσεις, σκοινιά, φάκελοι, γραμματόσημα, πιπίλες, σαλιάρες, μπιμπερό, χαρτομάντιλα, γάζες (hansaplast), κ.α.

 

 Από τα παραπάνω δείγματα, εξαιρετικά πλούσια σε βιολογικό υλικό είναι οι  οδοντόβουρτσες, τα αποτσίγαρα, τα νύχια, οι μπατονέτες καθαρισμού αυτιών, οι  τσίχλες, τα προφυλακτικά, τα εσώρουχα και τα ξυραφάκια. Πριν επιλέξετε το δείγμα για  την ανάλυση, επικοινωνήστε με κάποιον από τους πραγματογνώμονές μας προκειμένου  να σας προτείνει την καλύτερη λύση για  την περίπτωσή σας.

 

                                                                     

                                                                       

                                              Γενικές οδηγίες λήψεις δειγμάτων βιολογικού υλικού

1. Αποφύγετε κάθε επαφή με γυμνά χέρια με τα δείγματα προς ανάλυση ή με την περιοχή που πιθανολογείται η ύπαρξη βιολογικού υλικού. Συλλέξτε τα δείγματα με γάντια, χαρτομάντιλα ή λαβίδες.

2. Τοποθετήστε τα δείγματα τα μέσα σε καθαρές σακούλες ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αποστείλουμε τις ειδικές συσκευασίες φύλαξης.

3. Συντηρήστε τα δείγματα σε κανονικές συνθήκες φωτισμού, αερισμού και θερμοκρασίας. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο, την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

4. Αν τα δείγματα περιέχουν υγρά, στεγνώστε τα όταν είναι δυνατό, αλλιώς τοποθετήστε τα στο ψυγείο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και φύλαξη των δειγμάτων επικοινωνήστε μαζί μας για να μιλήσετε με έναν από τους πραγματογνώμονές μας.