ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙΕΛΟΥ
DNAlogy-kit®

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙΕΛΟΥ

Η DNAlogy χρησιμοποιεί για όλες τις γενετικές διαγνωστικές και ιατροδικαστικές αναλύσεις της ένα καινοτόμο πρωτόκολλο εξαγωγής DNA από δείγμα σάλιου πάνω σε ειδική κάρτα-στυπόχαρτο, χάρη στη χρήση των σιελογόνου δειγματοληψίας DNAlogy-kit®.Πλεονέκτημα 1: Χρησιμοποίηση του σάλιου για την εξέταση DNA 
Όλα τα κύτταρα του οργανισμού περιέχουν την ίδια γενετική πληροφορία. Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών και η ανάλυση των γενετικών αποτυπωμάτων μπορούν επομένως να πραγματοποιηθούν στο DNA οποιουδήποτε ιστού: αίματος, δέρματος, σάλιου, οστών, κλπ. Σε αντίθεση με τη δειγματοληψία του αίματος, η μέθοδος με το σάλιο που ακολουθούμε δεν απαιτεί την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού για την λήψη και αποκλείει κάθε πιθανότητα μόλυνσης (HIV, HPV, HBV).


Πλεονέκτημα 2: Το τεστ είναι ανώδυνο
Η δειγματοληψία σιελογόνων κυττάρων είναι εντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται με την απλή τριβή του εσωτερικού της παρειάς από έναν βαμβακοφόρο στυλεό. Εν συνεχεία, εναποθέτουμε το σάλιο, μέσω του βαμβακοφόρου στυλεού πάνω στην ειδική κάρτα-στυπόχαρτο.
-Πρακτικότητα για τη δειγματοληψία σε παιδιά.


Πλεονέκτημα 3: Αξιοπιστία
Χάρη στα χημικά ενσωματωμένα συστατικά της, η ειδική κάρτα-στυπόχαρτο εγγυάται την άριστη συντήρηση του DNA για πάνω από 20 χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου (καμία ανάγκη ψύξης).Νέες διαγνώσεις ή οικογενειακές έρευνες μπορούν να μετατεθούν μέσα στο χρόνο.

Πλεονέκτημα 4: Απλότητα στην μεταφορά
Η κάρτα-στυπόχαρτο περιέχει το δείγμα DNA που θα αναλυθεί. Μπορείτε απλά να στείλετε το δείγμα σε φάκελο μέσω ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το έντυπο εντολής για την διεξαγωγή του τεστ.

Πλεονέκτημα 5: Ταχύτητα & Αυτοματοποίηση
Ο συνδυασμός της σιελογόνου δειγματοληψίας με την τεχνολογία της DNAlogy επιτρέπει την αυτοματοποίηση των αναλύσεων, αποφέροντας κέρδος χρόνου και εγγυημένη ανιχνευσιμότητα 100%.