ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΜΟΡΦΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΧΝΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αναπαράσταση Γεγονότων-Εξακρίβωση Μαρτυριών

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΜΟΡΦΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΧΝΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια αιματηρών γεγονότων, τα ίχνη αίματος εναποτίθενται σε διάφορες  επιφάνειες όπως σε τοίχους, έπιπλα, πρόσωπα, ρούχα, κτλ.

Η μορφοανάλυση είναι η επιστήμη που εξετάζει τη μορφή και τη διανομή των ιχνών του αίματος, με σκοπό να καθορίσει τους μηχανισμούς προέλευσης τους.

Η μορφοανάλυση επιτρέπει:

1) την αναπαράσταση και τον εντοπισμό των γεγονότων (χρονολογία των περιστατικών, φύση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός των χτυπημάτων)
2) τον εντοπισμό των θέσεων που βρίσκονταν οι πρωταγωνιστές στο χώρο (θύμα, θήτης)
3) την εξακρίβωση της συμβατότητας των μαρτυριών
4) την πιο αντικειμενική επιλογή των κατάλληλων ιχνών για τη γενετική ανάλυση

Οι πραγματογνώμονες της DNAlogy, μέλη της I.A.B.P.A. (International Association of Bloodstain Pattern Analysts), προσφέρουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπηρεσίες ανάλυσης της μορφής των ιχνών του αίματος.