ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ανίχνευση και Προσδιορισμός Ηλεκτρονικών δεδομένων

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

H DNAlogy γνωρίζοντας την πολλαπλότητα των πειστηρίων που μπορούν να  περιέχουν πληροφορίες για την επίλυση εγκληματικών υποθέσεων, παρέχει  πραγματογνωμοσύνες ανάλυσης δεδομένων υπολογιστών και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι πραγματογνωμοσύνες έρευνας σε υπολογιστές και ηλεκτρονικά μέσα που γίνονται από τους πραγματογνώμονες του ομίλου εργαστηρίων μας επιτρέπουν  να απαντήσουμε με ακρίβεια για την χρήση και το περιεχόμενο των πειστηρίων που μας εμπιστεύεστε.

 
Μεθοδολογία
Η προσέγγιση μας ακολουθεί μια αυστηρή και επικυρωμένη μέθοδο που σας εγγυάται ότι οι παρεμβάσεις μας δεν θα αλλάξουν ή μεταβάλουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται στα ηλεκτρονικά πειστήρια. Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πραγματοποιούμε αρχικά ένα κλώνο του σκληρού δίσκου πάνω στον οποίο πραγματοποιούμε τις αναλύσεις μας, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη προστασία του πειστηρίου. Στη συνέχεια επικυρώνουμε την παρουσία ή την απουσία των πληροφοριών που ψάχνεται, τις αντιγράφουμε σε ένα ξεχωριστό υπόβαθρο για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε καταγράφοντας όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήσαμε. Τέλος, παραδίδουμε μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης με απλά και κατανοητά συμπεράσματα.

Η επιστήμη της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας είναι σε συνεχή εξέλιξη, για το λόγο αυτό διευρύνουμε καθημερινά τις τεχνολογίες μας και τα πρωτόκολλα μας επιτρέποντας στους πραγματογνώμονες μας να ανιχνεύουν κάθε νέο λογισμικό ή να γνωρίζουν τον τρόπο επίλυσης και της πιο πολύπλοκης υπόθεσης.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους πραγματογνώμονες των εργαστηρίων μας.