ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA
DNAlogy

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA


Η DNAlogy είναι το πρώτο ελληνικό εργαστήριο που προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης Μιτοχονδριακού DNA.
Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, μόνο το Πυρηνικό DNA είχε μελετηθεί, ωσότου ένας ερευνητής ονόματι Anderson δημοσίευσε το 1981 την πλήρη αλληλουχία του Μιτοχονδριακού DNA. Το Μιτοχονδριακό DNA προέρχεται από το μιτοχόνδριο που είναι ένα μικρό οργανίδιο εξαιρετικά ανθεκτικό και υπάρχει σε εκατοντάδες αντίγραφα σε κάθε κύτταρο. Αυτό το DNA δεν έχει καμία σχέση με το Πυρηνικό DNA.

Τα Μιτοχόνδρια κληρονομούνται μόνο από τη μητέρα, και έτσι όλοι οι απόγονοι της ίδιας μητρικής γενιάς (αδερφοί, αδερφές, ανιψιοί ή εξάδελφοι από τη μητέρα) έχουν το ίδιο Μιτοχονδριακό DNA και δεν μπορούν να διαχωριστούν μέσω αυτού.
Η ανάλυση του Μιτοχονδριακού DNA πραγματοποιείται σε δύο πολύ μεταβλητές (πολυμορφικές) περιοχές (HV1 και HV2) όπου ο γενετικός κώδικας (αλληλουχία των βάσεων Α, Τ, C, G) αποκρυπτογραφείται σε περίπου 600 νουκλεοτίδια. Η αλληλουχία των βάσεων που βρίσκουμε συγκρίνεται στη συνέχεια με την αλληλουχία των βάσεων αναφοράς του Anderson που μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τα σημεία των παραλλαγών (μεταλλάξεις) του DNA που αναλύθηκε και να καθορίσουμε έτσι τον τύπο του Μιτοχονδριακού DNA.

Η ανάλυση του Μιτοχονδριακού DNA χρησιμοποιείται:
1) Όταν η ανάλυση του Πυρηνικού DNΑ δεν είναι δυνατή (ποιότητα ή ποσότητα ανεπαρκής)
2) Στις ταυτοποιήσεις πτωμάτων όπου το βιολογικό υλικό έχει φθαρεί από τη σήψη, στις αναλύσεις πολύ παλιών οστών ή σε αναλύσεις με πολύ μικρή ποσότητα βιολογικού υλικού
3) Στα δασύτριχα στοιχεία χωρίς το βολβό

Το Μιτοχονδριακό DNA είναι λιγότερο προσδιοριστικό από το πυρηνικό DNA. Από την άλλη πλευρά, το μιτοχονδριακό DNA υπάρχει σε ποσότητα πολύ μεγαλύτερη του πυρηνικού DNA και είναι πολύ πιο ανθεκτικό.