ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

LABORATORY PRESENTATION
Virtual Tour
Instructions
INSTRUCTIONS FOR BUCCAL CELL COLLECTION: DNALOGY-KIT
39352129

In the course of sampling, DNAlogy offers you free-of charge the DNAlogy-kit including the sterilized cotton swab, sampling instructions and a consent/order form for the applicant.
The aim of sampling is to collect as many cheek cells as possible and to transfer them to the sterilized cotton swab, which is going to protect DNA until its transfer to our laboratory.
Attention: Avoid any contact with the cotton tip end of the swabs.
Do not eat, drink or smoke for at least 30 minutes before sampling.
For the sampling procedure, each individual should use 2 swabs.

Step 1
Label the collection tube of swab with the code "Sample 1" and the sampling date.

Step 2
Carefully open the first collection tube by holding the red plastic handle end and carefully remove the sterile swab for buccal cell collection.

Step 3
Sampling: Holding the red plastic handle end of swab, place the cotton tip of the swab inside the cheek and rub it firmly in every direction several times (20 seconds in each cheek). Repeat steps 1-3 with the second collection tube with the code "Sample 1".

Step 4
Air dry the swabs for at least 3 hours (no less) at room temperature while keeping them protected from any source of contamination. When dry, place the swabs back in the collection tubes.

Step 5
Place the two collection tubes containing the biological material to be analyzed in the reply envelope and send it back to DNAlogy along with the completed Consent Form.

LABORATORY PRESENTATION
Παρουσίαση Εργαστηρίων DNAlogy
39355391
Παρουσίαση Εργαστηρίων DNAlogy
Εγκληματολογικό Εργαστήρι
226425306
1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος στο Ζάππειο Μέγαρο 2014
«Επιστημονική διαχείριση της σκηνής του εγκλήματος ΙΙ – Ευρήματα vs Μαρτυρίες»
226424534
2o Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος, Ζάππειο Μέγαρο 2017