Ύποπτα Αντικείμενα - Ανίχνευση βιολογικού υλικού

Εφικτή η ανίχνευση DNA ακόμα και σε πλυμένο εσώρουχο.

Λεκές από σπερματικά υγρά: Πως μπορεί η ανίχνευση του βιολογικού υλικού να βοηθήσει στην επίλυση υποθέσεων βιασμού.

Υπάρχουν έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι πειστήρια τα οποία φέρουν σπερματικά υγρά στην επιφάνειά τους και τα οποία έχουν πλυθεί επανειλημμένα , με τις κατάλληλες τεχνικές μπορούν ακόμα να δώσουν πληροφορίες, σημαντικές για υποθέσεις, όπως για παράδειγμα ένας βιασμός. Με την  εφαρμογή των κατάλληλων αυτών τεχνικών και μεθόδων , μπορεί ακόμα και να γίνει ορατός ο λεκές, να επιβεβαιωθεί η φύση του βιολογικού υλικού, θετική ένδειξη σε σπερματικά υγρά δηλαδή, ακόμα και να απομονωθεί το γενετικό υλικό και να έχουμε ένα γενετικό προφίλ αξιοποιήσιμο για μελέτη. Υπάρχουν αρκετές μεταβλητές  παράμετροι βάσει των οποίων έχουν γίνει οι έρευνες, όπως είναι οι συνθήκες πλύσης του πειστηρίου (απορρυπαντικά , πλυντήριο, προσθήκη χλωρίνης), ο τρόπος δειγματοληψίας πάνω στο πειστήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός πλυσιμάτων.

Σίγουρα όμως, το γεγονός ότι μπορεί να ανακτηθεί η πληροφορία για τη γενετική ταυτότητα  του δότη/δοτών σπερματικών υγρών ενός πειστηρίου, ακόμη και αν αυτό έχει πλυθεί έως και 6 φορές, είναι πλήρως αξιοποιήσιμο για την επίλυση πολλών υποθέσεων!

Βέβαια, υπάρχουν ευρήματα σε αυτές τις μελέτες τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Σε περιπτώσεις όπου η πλύση του πειστηρίου γίνεται στο πλυντήριο, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο δευτερογενούς μεταφοράς, δηλαδή γενετικό υλικό (σπερματικά κύτταρα), μεταφέρεται και ανιχνεύεται σε πειστήρια/αντικείμενα τα οποία είναι απολύτως καθαρά και απλά βρίσκονται σε πλύση στο κάδο του πλυντηρίου μαζί με το πειστήριο που φέρει τα σπερματικά υγρά. Παρόλο που όπως προαναφέρθηκε, τα σπερματικά κύτταρα μπορούν να παραμείνουν και να ανιχνευθούν πάνω στο πειστήριο μετά και από αρκετά πλυσίματα, μέρος αυτών μπορούν και να μεταφερθούν !

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει ο πραγματογνώμονας που μελετάει την υπόθεση, βάσει γνώσεων σχετικών με την ποιότητα και ποσότητα του DNA, να μπορεί να ερμηνεύσει αν το υλικό έχει μεταφερθεί ή αν έχει αρχικά εναποτεθεί στο πειστήριο.

|Αρθρογραφία από τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες της DNAlogy|