ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

DNA Τεστ κατά τη Μετανάστευση
Διεθνώς Πιστοποιημένη Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης

Menu

DNA Τεστ κατά τη Μετανάστευση

Σε περιπτώσεις που η εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας δεν μπορεί να αποδειχθεί μέσω των απαιτούμενων επισήμων εγγράφων τότε η εξέταση DNA είναι ο μόνος τρόπος για την επιβεβαίωση της βιολογικής ταυτότητας.

 

Στις μέρες μας, λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού κύματος, απαιτείται σε όλο και περισσότερες υποθέσεις η ταυτοποίηση των βιολογικών δεσμών μεταξύ των μεταναστών. Συγκεκριμένα κατά τη μετανάστευση καθώς και κατά την επανένωση των μελών μίας οικογένειας κρίνεται πλέον απαραίτητη η πιστοποίηση της συγγενικής σχέσης ενώπιον των αρμόδιων αρχών (Υπουργεία, Γραφείο Αλλοδαπών, Πρεσβείες, Προξενεία, Πρωτοδικεία). Η απόδειξη της βιολογικής συγγένειας παγκοσμίως, γίνεται μέσω των ταυτοποιήσεων DNA καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο εξακριβώνεται χωρίς αμφιβολία η βιολογική ταυτότητα.

  

Γιατί να επιλέξετε τα εργαστήρια της DNAlogy:                              
lab dnalogy

Τα εργαστήρια μας είναι στελεχωμένα από Δικαστικούς Πραγματογνώμονες των Ελληνικών και Διεθνών Δικαστικών Αρχών εξασφαλίζοντας τη χρήση των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης στις ελληνικές και διεθνείς αρχές. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γενετικής DNAlogy, είναι το μόνο Διεθνών Προδιαγραφών εργαστήριο ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA στην Ελλάδα το οποίο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, για  το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA (εξακρίβωση βιολογικής συγγένειας από 1ου έως 6ου βαθμού). Παράλληλα είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας GEDNAP και από το Διεθνή Οργανισμό Δικανικής Γενετικής ISFG GF για την εγκυρότητα, την αρτιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρέχει.

Διαδικασία διενέργειας εξέτασης DNA

  • Συγκατάθεση από τα εμπλεκόμενα μέρη.dna report
  • Ταυτοποίηση συμμετεχόντων και σιελογόνος δειγματοληψία από Δικαστικούς Πραγματογνώμονες ή από συνεργάτες της DNAlogy όπως ιατροί, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο του κάθε κράτους.
  • Η δειγματοληψία πραγματοποιείται είτε στα εργαστήρια μας, είτε εξ΄αποστάσεως μέσω ειδικής διαδικασίας (on line πρωτόκολλο).
    “H DNAlogy ανέπτυξε μια νέα μέθοδος on-line δειγματοληψίας. Το νέο αυτό πρωτόκολλο εξασφαλίζει την απόλυτη εγκυρότητα και αξιοπιστία στις εξ΄αποστάσεως δειγματοληψίες σε όλο το κόσμο  που πραγματοποιούνται από Πραγματογνώμονες και Συνεργάτες της DNAlogy.”
  • Αναλύσεις που πραγματοποιούνται με τα Διεθνή Πρότυπα όπου ελέγχονται από 17 έως 24 διεθνώς αναγνωρισμένοι γενετικοί δείκτες (ανάλογα με τις απαιτήσεις της
    κάθε υπόθεσης)
  • Αποτελέσματα σε επίσημη έκθεση πραγματογνωμοσύνης υπογεγραμμένη από Δικαστικούς Πραγματογνώμονες για κάθε νόμιμη χρήση.