Τελευταία Νέα

Covid-19: Οδηγίες προς τους επισκέπτες του εργαστηρίου μας

Το Εργαστήριο DNAlogy επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών του. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα νέα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, με σκοπό την ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού.