ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ανεύρεση Νέων Καινοτόμων Λύσεων

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η DNAlogy, μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εργαστήρια του ομίλου έχουν δημιουργήσει ένα κεντρικό ευρωπαϊκό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο κατευθυνόμενο από μια διεθνή επιστημονική επιτροπή δραστηριοποιείται:

1) Στη συνεχή βελτίωση των πρωτοκόλλων και των μεθοδολογιών μας σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές προόδους.
2) Στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών ανάλυσης DNA και νέων διαγνωστικών εφαρμογών.
3) Στις διεθνείς συνεργασίες με παγκοσμίου φήμης επιστημονικά και ιατρικά κέντρα ανά τον κόσμο (Η.Π.Α., Ευρώπη, Νότιος Αμερική).

Χάρη στο τμήμα μας R&D προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες διάγνωσης των γενετικών νοσημάτων σε διεθνή ιατρικά εργαστήρια, νοσοκομεία και κλινικές, αλλά και αναπτύσσουμε νέες διαγνωστικές εφαρμογές και πρωτόκολλα κατόπιν συγκεκριμένης ζήτησης.