ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Εμπειρία Διεθνές Δίκτυο

Menu

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ DNAlogy-kit®
39352129

Για την διεξαγωγή της δειγματοληψίας σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα DNAlogy-kit που περιέχουν τους αποστειρωμένους βαμβακοφόρους στυλεούς, οδηγίες για την τη δειγματοληψία και έντυπα για την συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων.
Στόχος της δειγματοληψίας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου και να τα εναποθέσουμε πάνω στην αποστειρωμένη μπατονέτα (in sterilized cotton swab), η οποία θα προστατέψει το DNA μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο μας.
Προσοχή: Αποφύγετε κάθε επαφή με την κεφαλή της μπατονέτας.
Να μη γευματίσετε, πιείτε ή καπνίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία.
Συλλέξετε δύο ξεχωριστά δείγματα για κάθε άτομο.

Βήμα 1
Σημειώστε στο σωλήνα συλλογής της μπατονέτας τον κωδικό «Δείγμα 1» και την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Βήμα 2
Ανοίξτε προσεκτικά τον πρώτο σωλήνα συλλογής κρατώντας τον από το πλαστικό κόκκινο χερούλι και αφαιρέστε προσεκτικά την αποστειρωμένη μπατονέτα συλλογής στοματικού επιχρίσματος.

Βήμα 3
Δειγματοληψία : Κρατώντας το πλαστικό κόκκινο χερούλι τοποθετήστε την κεφαλή της μπατονέτας στο εσωτερικό της παρειάς (μάγουλο) και τρίψτε την προς κάθε κατεύθυνση αρκετές φορές (20 δευτερόλεπτα σε κάθε μάγουλο). Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 με τον δεύτερο σωλήνα συλλογής με τον κωδικό «Δείγμα 1».

Βήμα 4
Αφήστε τις μπατονέτες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 3 ώρες (όχι λιγότερο) σε θερμοκρασία δωματίου, και σε προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης. Όταν οι μπατονέτες στεγνώσουν τοποθετήστε τες ξανά στους σωλήνες συλλογής.

Βήμα 5
Τοποθετήστε τους δύο σωλήνες συλλογής που περιέχουν το βιολογικό υλικό προς ανάλυση στον ειδικό φάκελο απάντησης και στείλτε τον πίσω στη DNAlogy μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων (έντυπο εντολής διενέργειας ανάλυσης DNA).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η DNAlogy, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA, ιδρύθηκε το 2009 στην Αθήνα, με σκοπό να μεταφέρει και να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας και καινοτομίας στην ελληνική ιατρική, νομική, δικαστική και λοιπή επιστημονική κοινότητα και με στόχο να καλύψει τις νέες ανάγκες της ελληνικής αγοράς και κοινωνίας στο τομέα της γενετικής διάγνωσης και ανάλυσης DNA, συμβάλλοντας παράλληλα στην εναρμόνιση της ελληνικής πρακτικής με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η DNAlogy αποτελεί το Ελληνικό μέλος του παγκοσμίου φήμης Γαλλικού ομίλου εργαστηρίων IGNA και απαρτίζεται από μια επιστημονική ομάδα Ιατρών, Γενετιστών και Μοριακών Βιολόγων πρωτοπόρων, καινοτόμων και διεθνώς αναγνωρισμένων στον τομέα της Γενετικής Διάγνωσης και Ανάλυσης DNA:

  • 1988: Ως υπεύθυνοι του τμήματος Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ναντ πραγματοποιούν τις πρώτες γενετικές αναλύσεις και ταυτοποιήσεις DNA στην Γαλλία.
  • 2003: Ιδρύουν το πρώτο αυτοματοποιημένο και ηλεκτρονικά μηχανοργανωμένο εργαστήριο ανάλυσης DNA στην Ευρώπη, στο οποίο εντάσσονται δύο νομικές οντότητες:

 i) Η IGNA (Institut Génétique Nantes Atlantique), το πρώτο αυτοματοποιημένο Ευρωπαϊκό εργαστήριο Γενετικών Αποτυπωμάτων, το οποίο είναι ο κύριος συνεργάτης του γαλλικού υπουργείου δικαιοσύνης για την ταυτοποίηση DNA σε ποινικές και αστικές υποθέσεις (50.000 πραγματογνωμοσύνες ανάλυσης DNA το χρόνο), ο σημαντικότερος συνεργάτης του υπουργείου εσωτερικών στην δημιουργία του αρχείου των γενετικών ταυτοτήτων της Γαλλίας (150.000 γενετικά προφίλ το χρόνο), αλλά και μόνιμος συνεργάτης διεθνών οργανισμών (FBI, Royal Canadian Mounted Police, Moroccan Royal Gendarmerie...).

ii) Η LGNA (Laboratoire Génétique Nantes Atlantique), το πρώτο αυτοματοποιημένο Ευρωπαϊκό εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης των Γενετικών Ασθενειών στο οποίο αναπτύσσονται και πραγματοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης DNA, διάγνωσης γενετικών νοσημάτων, γενετικού ελέγχου προδιάθεσης, φαρμακογενετικών αναλύσεων, και το οποίο αποτελεί πόλο έλξης πολλών διεθνών επιστημονικών συνεργασιών (Inserm (Γαλλία), Genepredictis (Ελβετία), Genyca Innova (Ισπανία), Gendia (Βέλγιο)…).