ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΜE DNA ΤΕΣΤ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

 Ολοένα και πληθαίνουν τα περιστατικά στα οποία ο βιολογικός πατέρας ενός τέκνου επιθυμεί να το αναγνωρίσει ενώ αυτό φέρει το όνομα ενός άλλου άντρα, συνήθως του (πρώην) συζύγου της μητέρας. Σύμφωνα με το νόμο, τέκνο το οποίο γεννιέται είτε εντός γάμου είτε εντός 300 ημερών από την έκδοση του διαζυγίου, φέρει το όνομα του (πρώην) συζύγου.

Στις περιπτώσεις αυτές, κατατίθεται αγωγή προσβολής πατρότητας από το βιολογικό πατέρα και στα πλαίσια της εκδίκασης της υπόθεσης το δικαστήριο ζητά τη διενέργεια ανάλυσης DNA μεταξύ του τέκνου, της μητέρας και του φερόμενου ως πατέρα, έτσι ώστε να αποδειχτεί πράγματι η μη πατρότητα του (πρώην) συζύγου. Αφού το παιδί περάσει στο όνομα της μητέρας, ακολουθεί η αναγνώριση από τον βιολογικό πατέρα. Η παραπάνω διαδικασία αν και ακούγεται απλή, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και κοστοβόρα, αφού απαιτεί το διορισμό και την ορκωμοσία πραγματογνώμονα (σε διαφορετική δικάσιμο) αφήνοντας παράλληλα μεγάλο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση των αποτελεσμάτων. Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς τυχόν αναβολές, αδυναμία πραγματογνώμονα ή/και ενδεχόμενη αίτηση αντικατάστασής του με διορισμό και ορκωμοσία νέου πραγματογνώμονα, αντιλαμβάνεται εύκολα το Γολγοθά που καλείται να ανέβει προκειμένου να αναγνωρίσει το βιολογικό του τέκνο.

Οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy σε συνεργασία με τους συνεργάτες Νομικούς, καινοτομούν και ακολουθούν ένα νέο πρωτόκολλο για την ταυτόχρονη προσβολή και αναγνώριση της πατρότητας, μειώνοντας το δικαστικό χρόνο και τα έξοδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η νέα αυτή διαδικασία περιλαμβάνει τη διενέργεια ανάλυσης DNA μεταξύ του τέκνου, της μητέρας, του φερόμενου και του βιολογικού πατέρα πριν την κατάθεση αγωγής προσβολής/αναγνώρισης. Η πραγματογνωμοσύνη η οποία διενεργείται από Πραγματογνώμονες που εμπεριέχονται στη λίστα του Πρωτοδικείου και έχει πλήρη νομική ισχύ, κατατίθεται ταυτόχρονα με την αγωγή προσβολής/πατρότητας, παρακάμπτοντας έτσι όλη την παραπάνω διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, εκτός της προσβολής, διασφαλίζεται και η αναγνώριση από τον αποδεδειγμένα βιολογικό πατέρα, μη αφήνοντας περιθώριο για μια ενδεχόμενη εκ νέου προσβολή.

27/01/2015 13:59

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

γενετικη ταυτοτηταΓενετικη Ταυτοτητα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το DNA του κάθε ανθρώπου είναι η απαρχή της ύπαρξής του, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για τη δημιουργία της ζωής...

Το DNA κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό και τον ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιοχές του DNA, αφού αν κοιτάξει κανείς π.χ. το γονίδιο που καθορίζει το χρώμα των ματιών δε θα βρει παρά καμιά δεκαριά διαφορετικές ποικιλίες (καστανό, μαύρο, γαλάζιο κτλ). Οι περιοχές που ονομάζονται γονίδια και που είναι υπεύθυνες για τα φυσικά μας χαρακτηριστικά (χρώμα ματιών, μαλλιών, σχήμα προσώπου, ύψος κτλ.) δεν μπορούν να παρέχουν την πληροφορία της μοναδικότητας καθώς μοιάζουν πολύ ανάμεσα στα άτομα του πληθυσμού.

Αντίθετα, τα τμήματα εκείνα που προσδίδουν τη μοναδικότητα στο DNA κάθε ατόμου βρίσκονται ανάμεσα στα γονίδια και δε φέρουν καμία πληροφορία για το άτομο (φυσικά χαρακτηριστικά, ασθένειες, ηλικία κτλ.). Παρόλα αυτά η αξία τους για την ταυτοποίηση ενός ατόμου είναι τεράστια και έγκειται στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα πολυμορφικές, δηλαδή πολύ διαφορετικές ανάμεσα στα άτομα του πληθυσμού. Έτσι, μελετώντας 16 (τουλάχιστον) τέτοιες περιοχές*, μπορούμε να δημιουργήσουμε το «Γενετικό Προφίλ» του ατόμου που του προσφέρει τη μοναδικότητά του στη φύση.

 *Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένες.

05/07/2012 13:22

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΟ DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

συμμετοχη μητερασ στο dna τεστσυμμετοχή της μητέρας στο τεστ πατρότητας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΟ DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Η συμμετοχή της μητέρας στο DNA τεστ πατρότητας δε μεταβάλλει το αποτέλεσμα αλλά αυξάνει την ακρίβειά του. Αυτό συμβαίνει επειδή το DNA του παιδιού μπορεί να αποδοθεί ολόκληρο και στους 2 γονείς αντί της κατά το ήμισυ ταυτοποίησης που πραγματοποιείται στη σύγκριση πατέρα παιδιού.

Στα DNA τεστ με νομική ισχύ η συμμετοχή της μητέρας είναι απαραίτητη ενώ στα ιδιωτικά τεστ η συμμετοχή της είναι επιθυμητή αλλά προαιρετική.

05/07/2012 13:16

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΕΝ ΖΩΗ

DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

τεστ πατροτητασ χωρισ πατερα εν ζωητεστ πατροτητας χωρις πατερα εν ζωη

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΕΝ ΖΩΗ

Μπορεί να γίνει τεστ πατρότητας χωρίς πατέρα εν ζωή, αρκεί να υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα του ατόμου πάνω στα οποία υπάρχει το βιολογικό του υλικό. Τέτοια αντικείμενα θα μπορούσε να είναι η οδοντόβουρτσα, τρίχες (με τη ρίζα τους), χειρόγραφες σημειώσεις, φορεμένα ρούχα και εσώρουχα, μασέλες, οστά κτλ. Αποφύγετε την επαφή με γυμνά χέρια με τα αντικείμενα προς ανάλυση, προκειμένου να μην αφήσετε επάνω το δικό σας βιολογικό υλικό.

05/07/2012 13:07

DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

dna τεστ με διεθνη προτυπαdna τεστ με διεθνη προτυπα

DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η πραγματοποίηση ενός DNA Τεστ Πατρότητας/Βιολογικής Συγγένειας είναι μια διαδικασία υψίστης σημασίας αφού από το αποτέλεσμά της πολλές φορές κρίνονται σχέσεις ζωής μεταξύ των ατόμων μιας οικογένειας. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του εργαστηρίου που θα πραγματοποιήσει το τεστ αυτό, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Σήμερα, όλα τα εργαστήρια στον κόσμο που ακολουθούν και εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα στις αναλύσεις τους, χρησιμοποιούν τουλάχιστον 16 διεθνώς αναγνωρισμένους γενετικού δείκτες για την εξαγωγή αξιόπιστων και επιστημονικά τεκμηριωμένων συμπερασμάτων. Στη DNAlogy, χρησιμοποιούνται από 16 έως 23 διεθνώς αναγνωρισμένοι δείκτες για την ανάλυση των δειγμάτων και διεθνώς αναγνωρισμένες πληθυσμιακές βάσεις δεδομένων για τη στατιστική ανάλυση που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα που φτάνουν στον πελάτη περιλαμβάνουν ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται (πιθανότητα πατρότητας/συγγένειας >99,99%), αφού η υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας επιτρέπει την επίλυση ακόμα και της πιο απαιτητικής υπόθεσης.

Κάθε υπόθεση που φτάνει στα εργαστήρια της DNAlogy είναι για εμάς υπόθεση ευθύνης…

05/07/2012 12:20

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΕΤΑΣΗΣ DNA

αναγνωριση πατροτηταςΑναγνωριση πατροτητας

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΕΤΑΣΗΣ DNA

Μέχρι σήμερα για την αναγνώριση ενός τέκνου που έχει γεννηθεί εκτός γάμου, αρκούσε μια απλή συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης από τον υποτιθέμενο πατέρα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αρκετό, αφού δεν αποδεικνύει αν ο φερόμενος ως πατέρας είναι και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.
Για το λόγο αυτό, κάθε πράξη αναγνώρισης θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από ένα DNA Τεστ πατρότητας, έτσι ώστε να προστατεύεται το παιδί, αφού δε θα μπορεί κανείς πλέον να αμφισβητήσει ή να προσβάλλει την πατρότητα. Το μέτρο αυτό, θα μετρίαζε σημαντικά και φαινόμενα αγοραπωλησίας βρεφών, αφού αρκετές γυναίκες με παιδιά εκτός γάμου και οικονομικά προβλήματα, φτάνουν στην «πώληση» μέσω της κατά τα άλλα νόμιμης συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο, το παιδί μπορεί να θεωρηθεί τέκνο του αγοραστή χωρίς αυτό να έχει ελεγχθεί και η αγοραπωλησία ολοκληρώνεται.

Η διενέργεια ενός DNA Τεστ Πατρότητας θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε τέκνου…

05/07/2012 12:12

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DNA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

dnadna

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ; 

Το γενετικό αποτύπωμα είναι η γενετική ταυτότητα του κάθε ατόμου και αποτελείται από χαρακτηριστικά τμήματα του γενετικού υλικού που είναι μοναδικά σε κάθε άτομο. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DNA ; 

Το DNA (Δεσοξυ-ριβονουκλεϊνικό οξύ) είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου και περιλαμβάνει τα γονίδια που περιέχουν τις πληροφορίες για τη κατασκευή όλων των απαραίτητων πρωτεϊνών για τον οργανισμό.Εάν μεταξύ των αμέτρητων ιδιοτήτων των ζωντανών οργανισμών, υπάρχει μία απαραίτητη για τη ζωή, αυτή είναι της διαιώνισης. Για αυτό το λόγο, ο οργανισμός πρέπει να κατέχει μια πλήρη περιγραφή του εαυτού του που να ισοδυναμεί με ένα εγχειρίδιο επεξήγησης για τη κατασκευή του αντίγραφού του. Μέσα στο κύτταρο, η απαραίτητη πληροφορία για την αντιγραφή βρίσκεται στο γενετικό υλικό που εντοπίζεται στα χρωμοσώματα.

Τα δομικά συστατικά του DNA είναι τα νουκλεοτίδια που αποτελούνται από μία αζωτούχο βάση (Αδενίνη (Α), Θυμίνη (Τ), Γουανίνη (G), Κυτοσίνη (C)), μία πεντόζη (δεσοξυριβόζη) και μία φωσφορική ομάδα.

Το DNA παρουσιάζεται σε μορφή διπλής έλικας της οποίας κάθε κλώνος στρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι δύο κλώνοι συγκρατούνται με δεσμούς υδρογόνου που σχηματίζονται μεταξύ των βάσεων τους.
Η αλληλουχία των βάσεων του DNA αποτελεί το γενετικό μήνυμα. Αυτό το μήνυμα μπορεί να συγκριθεί με κείμενο γραμμένο σε αλφάβητο με τέσσερα γράμματα, το οποίο ονομάζουμε επίσης γενετική κληρονομιά.

 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ DNA ; 

Σε όλα σχεδόν τα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος (εκατό χιλιάδες δισεκατομμύρια): αίμα, σίελο, οστά, δασύτριχα στοιχεία, δέρμα, σπέρμα, βλεννογόνος, κτλ. 


ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ DNA ΥΠΑΡΧΟΥΝ ;

Υπάρχουν δύο είδη DNA το Πυρηνικό DNA και το Μιτοχονδριακό DNA 

14/01/2010 17:25

Menu