ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

DNA ιστορίες

Επανένωση Οικογένειας - Σύγκριση DNA του παιδιού με πιθανούς συγγενείς

Αξιόπιστο DNA τεστ σε περίπλοκες υποθέσεις.

epanenwsi_familyΟ έλεγχος της πατρότητας στις περιπτώσεις όπου ο πατέρας δεν είναι διαθέσιμος μοιάζει με παζλ! Στα εργαστήριά μας θα ερευνήσουμε την κάθε υπόθεση διεξοδικά ώστε να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιθανό να υπάρχουν συγγενείς που μπορούν να ελεγχθούν για αυτού του είδους υποθέσεις ,  γι’αυτό επιλέγουμε να σας μιλήσουμε και να σας κατευθύνουμε στη σωστή επιλογή τους. Η «επανένωση οικογένειας» μπορεί να ακούγεται ως όρος περίπλοκος,  αλλά ένας από τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες των Εργαστηρίων μας θα σας εξηγήσει πολύ απλά τις διαθέσιμες επιλογές.

Η επανένωση οικογένειας αποτελείται από τη διεξαγωγή  μιας σειράς  τεστ DNA για να καθοριστεί η βιολογική σχέση μεταξύ των ατόμων μιας οικογένειας. Πιο συχνά, χρησιμοποιείται για να γίνει επιβεβαίωση της πιθανότητας το τέκνο να ανήκει στους κοντινούς συγγενείς από τη πλευρά του πατέρα. Αυτός ο έλεγχος αποτελεί τον έμμεσο τρόπο καθορισμού οικογενειακών δεσμών, όταν ο πατέρας δεν είναι διαθέσιμος. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορεί να αφορούν τόσο ιδιωτική χρήση όσο και αποδεικτικό στοιχείο σε Αρμόδιες Υπηρεσίες ή και για κληρονομικά ζητήματα.

epanenwsi_lab

Συγκεκριμένα, σε ένα τεστ, το γενετικό προφίλ του τέκνου συγκρίνεται με αυτό  δύο τουλάχιστον κοντινότερων συγγενών από τη πλευρά του υπό εξέταση πατέρα. Κοντινός συγγενής θεωρείται ένας αδερφός (από κοινούς γονείς) ή και ένας γονέας. Το γενετικό προφίλ του κάθε ατόμου είναι μοναδικό, ωστόσο οι κοντινοί συγγενείς μοιράζονται σημαντικό ποσοστό γενετικού υλικού εξαιτίας της φυσικής ιδιότητας αυτού να κληρονομείται.

Η «γενετική επανένωση», απαιτεί σύνθετους υπολογισμούς στατιστικής ανάλυσης. Αν μόνο δύο κοντινοί συγγενείς από τη πλευρά του υπό εξέταση πατέρα είναι διαθέσιμοι για συμμετοχή στο τεστ, τότε    -πιθανώς-  να χρειαστεί και η συμμετοχή της μητέρας του τέκνου, με σκοπό το γενετικό της υλικό να ενισχύσει το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Αν η μητέρα δεν είναι διαθέσιμη, τότε προτείνεται η συμμετοχή τουλάχιστον τριών κοντινών συγγενών από τη πλευρά του υπό εξέταση πατέρα.

|Αρθρογραφία από τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες της Dnalogy|

12/03/2020 15:46

Εφικτή η ανίχνευση βιολογικού υλικού ακόμα και σε πλυμένο εσώρουχο.

Πως μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση υποθέσεων βιασμού.

11/3/2020

Λεκές  από σπερματικά υγρά.

cloth evidenceΥπάρχουν έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι πειστήρια τα οποία φέρουν σπερματικά υγρά στην επιφάνειά τους και τα οποία έχουν πλυθεί επανειλημμένα , με τις κατάλληλες τεχνικές μπορούν ακόμα να δώσουν πληροφορίες, σημαντικές για υποθέσεις, όπως για παράδειγμα ένας βιασμός. Με την  εφαρμογή των κατάλληλων αυτών τεχνικών και μεθόδων , μπορεί ακόμα και να γίνει ορατός ο λεκές, να επιβεβαιωθεί η φύση του βιολογικού υλικού, θετική ένδειξη σε σπερματικά υγρά δηλαδή, ακόμα και να απομονωθεί το γενετικό υλικό και να έχουμε ένα γενετικό προφίλ αξιοποιήσιμο για μελέτη. Υπάρχουν αρκετές μεταβλητές  παράμετροι βάσει των οποίων έχουν γίνει οι έρευνες, όπως είναι οι συνθήκες πλύσης του πειστηρίου (απορρυπαντικά , πλυντήριο, προσθήκη χλωρίνης), ο τρόπος δειγματοληψίας πάνω στο πειστήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός πλυσιμάτων.

Σίγουρα όμως, το γεγονός ότι μπορεί να ανακτηθεί η πληροφορία για τη γενετική ταυτότητα  του δότη/δοτών σπερματικών υγρών ενός πειστηρίου, ακόμη και αν αυτό έχει πλυθεί, έως και 6 φορές, είναι πλήρως αξιοποιήσιμο για την επίλυση πολλών υποθέσεων!

Βέβαια, υπάρχουν ευρήματα σε αυτές τις μελέτες τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Σε περιπτώσεις όπου η πλύση του πειστηρίου γίνεται στο πλυντήριο, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο δευτερογενούς μεταφοράς, δηλαδή γενετικό υλικό (σπερματικά κύτταρα), μεταφέρεται και ανιχνεύεται σε πειστήρια/αντικέιμενα τα οποία είναι απολύτως καθαρά και απλά βρίσκονται σε πλύση στο κάδο του πλυντηρίου μαζί με το πειστήριο που φέρει τα σπερματικά υγρά. Παρόλο που όπως προαναφέρθηκε, τα σπερματικά κύτταρα μπορούν να παραμείνουν και να ανιχνευθούν πάνω στο πειστήριο μετά και από αρκετά πλυσίματα, μέρος αυτών μπορούν και να μεταφερθούν ! Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει ο πραγματογνώμονας που μελετάει την υπόθεση, βάση γνώσεων σχετικών με την ποιότητα και ποσότητα του DNA, να μπορεί να ερμηνεύσει αν το υλικό έχει μεταφερθεί ή αν έχει αρχικά εναποτεθεί στο πειστήριο.

|Αρθρογραφία από τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες της DNAlogy|

11/03/2020 11:55

Πώς μπορεί η ανάλυση του DNA να βοηθήσει στην επίλυση υποθέσεων πλαστογραφίας

Εκεί όπου η γραφολογία έχει εξαντλήσει όλα της τα περιθώρια

13/11/2019

Μέχρι πρόσφατα, οι υποθέσεις πλαστογραφίας επιλύονταν αποκλειστικά με τη συμβολή της επιστήμης της γραφολογίας. Με την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων στον τομέα της ανάλυσης του DNA, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία, η επιστήμη της Μοριακής Βιολογίας έρχεται σήμερα να συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση τέτοιων υποθέσεων και να οδηγήσει τις έρευνες ένα βήμα παραπέρα.

plastografia

Πώς μπορεί η ανάλυση του DNA να βοηθήσει στις υποθέσεις πλαστογραφίας; Δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες οι γραφολόγοι, οι οποίοι καλούνται να αποφανθούν για την ταυτότητα του γράφοντος, υιοθετούν αντικρουόμενες απόψεις. Κατά τη διάρκεια της γραφής ενός κειμένου, το χέρι του ατόμου που γράφει έρχεται σε συνεχή επαφή (τριβή) με το χαρτί με αποτέλεσμα να εναποθέτει κύτταρα δέρματος σε αυτό. Η ανάλυση DNA σε δείγμα που λαμβάνεται από την επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να αποκαλύψει το γενετικό προφίλ του ατόμου που έγραψε το κείμενο. Στη συνέχεια μπορεί να συγκριθεί με το γενετικό προφίλ του προσώπου που φέρεται ως γράφων,  ώστε να εξακριβωθεί αν πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Αν επιβεβαιωθεί η πλαστογραφία, μπορώ να βρω τελικά ποιός το έγραψε; Ο πλαστογράφος ενδέχεται να αλλοιώσει τόσο πολύ την προσωπική του γραφή, ώστε οι γραφολογικές συγκρίσεις να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν. Το DNA κάθε ατόμου όμως είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αλλοιώνεται και επομένως το γενετικό προφίλ που θα προκύψει από το δείγμα σάρωσης της επιφάνειας του χαρτιού μπορεί να συγκριθεί και να ταυτοποιηθεί με το γενετικό προφίλ οποιουδήποτε υπόπτου.

Αν το κείμενο είναι εκτυπωμένο, μπορεί η ανάλυση του DNA να βοηθήσει; Σε εκτυπωμένα κείμενα όπου υπάρχει συνήθως μόνο χειρόγραφη υπογραφή και όπου τα δεδομένα για γραφολογική ανάλυση λιγοστεύουν, η ανάλυση του DNA μπορεί και πάλι να συμβάλλει σημαντικά, καθώς τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και μπορούν να ανιχνεύσουν ελάχιστες ποσότητες γενετικού υλικού που έχουν εναποτεθεί στο χαρτί από απλή επαφή του γυμνού χεριού με αυτήν.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις DNA είναι προϊόν επιστημονικής παρατήρησης, χωρίς ίχνος προσωπικής και άρα υποκειμενικής παρέμβασης των Πραγματογνωμόνων. Το γεγονός αυτό τις καθιστα ως το απόλυτο επιστημονικό όπλο όταν απαιτείται η ταυτοποίηση των ατόμων. Οι πραγματογνώμονες της DNAlogy έχουν κληθεί επανειλημμένως για τη διενέργεια αναλύσεων DNA σε υποθέσεις όπου υπάρχει υποψία πλαστογραφίας και έχουν δώσει απαντήσεις εκεί όπου η γραφολογία έχει εξαντλήσει όλα της τα περιθώρια. Οι αναλύσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε ιδιωτικό επίπεδο, αν θέλει κάποιος να εξακριβώσει την ταυτότητα του προσώπου που έγραψε ένα κείμενο, όπως ένα πιθανά πλαστογραφημένο κείμενο ή μια ανώνυμη απειλητική επιστολή ή και σε δικαστικό επίπεδο, όπως π.χ. σε περιπτώσεις προσβολής γνησιότητας ιδιόγραφης διαθήκης, αφού οι Πραγματογνώμονες της DNAlogy εμπεριέχονται στις επίσημες λίστες του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας.

|Αρθρογραφία από τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες της DNAlogy|

13/11/2019 13:10

Αναλύσεις DNA στα πλαίσια ερευνών τροχαίων ατυχημάτων/δυστυχημάτων

Ανάλυση Κηλίδων Αίματος - Η Αξία της Πληροφορίας

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Γενετικής στα πλαίσια των ερευνών σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων/δυστυχημάτων. Ερωτήματα που συχνά παρέμεναν αναπάντητα, μπορούν τώρα να φωτιστούν μέσα από τις πληροφορίες που παρέχει ο τομέας της ανίχνευσης και ανάλυσης βιολογικού/γενετικού υλικού. 

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που προκύπτει στα πλαίσια τέτοιων υποθέσεων είναι η θέση των ατόμων στο αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσης, ο προσδιορισμός της οποίας είναι απαραίτητος για την απόδοση ευθυνών. Καθώς οι επιβαίνοντες, και κυρίως ο οδηγός, συχνά αρνούνται τη θέση που βρίσκονταν προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενη ποινική τους δίωξη, η ανίχνευση του γενετικού τους υλικού στα καθίσματα, στους αερόσακους και γενικά στον περιβάλλοντα χώρο μιας θέσης, μπορεί να αποκαλύψει το σημείο που βρίσκονταν τη δεδομένη στιγμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση στην οποία ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων ενός αυτοκινήτου βρέθηκε νεκρός στη θέση του οδηγού και υπεδείχθη ως ο οδηγός του οχήματος από το άλλο άτομο. Όπως όμως αποδείχτηκε στη συνέχεια από την ανάλυση κηλίδων αίματος που βρέθηκαν πάνω στους αερόσακους οδηγού και συνοδηγού τα αποτελέσματα των οποίων δε συμφωνούσαν με αυτή τη διάταξη, είχε μεταφερθεί εκεί εκ των υστέρων από το άλλο άτομο το οποίο ήταν στην πραγματικότητα ο οδηγός, ο οποίος προσπαθούσε να μην επωμιστεί τις ποινικές ευθύνες. 

Η αξία της πληροφορίας από τις αναλύσεις DNA αυξάνεται ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις δυστυχημάτων στα οποία οι επιβαίνοντες εντοπίζονται εκτός των οχημάτων και δεν υπάρχει αρχικά καμία ένδειξη για τη θέση που κατείχαν τη στιγμή της σύγκρουσης. Σε υποθέσεις τέτοιου είδους, εκτός από τον προσδιορισμό της θέσης των επιβαινόντων, συμπληρωματικές αναλύσεις που αφορούν τη μορφολογία των ιχνών αίματος που εντοπίζονται εντός της καμπίνας (σχήμα, φορά κ.α.), μπορούν να αποκαλύψουν το σημείο από το οποίο εξήλθαν τα άτομα ενώ παράλληλα η ανεύρεση αιματηρών στοιχείων σε διάφορα σημεία εντός και εκτός του οχήματος και η ταυτοποίηση του γενετικού υλικού με αυτό των επιβαινόντων μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο τραυματισμού τους.

Τέλος, σε πιο ακραίες περιπτώσεις δυστυχημάτων, όπου οι σωροί συλλέγονται σε πολύ άσχημη κατάσταση που εμποδίζει την αναγνώρισή τους από τους συγγενείς, οι αναλύσεις DNA μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy.  
04/05/2015 17:02

Κλοπή στη Χρηματοαποστολή

Διαβάστε και σχολιάστε τις ιστορίες που λύθηκαν στα εργαστήρια μας

12/02/2015

Μεγάλο χρηματικό ποσό κλάπηκε κατά τη μεταφορά του από τα γραφεία ιδιωτικής  εταιρίας προς την τράπεζα. Όταν η χρηματαποστολή έφτασε στον προορισμό της, τα χαρτονομίσματα, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε δεσμίδες, είχαν αντικατασταθεί από  διπλωμένα χαρτιά εφημερίδων στο ίδιο μέγεθος, τοποθετημένα μέσα σε κλειστούς φακέλους. Το περιεχόμενο της χρηματαποστολής εξετάστηκε από τους Πραγματογνώμονες των εργαστηρίων μας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης και ταυτοποίησης DNA, αναζήτησαν το βιολογικό υλικό των ληστών πάνω στα αποκόμματα και στους φακέλους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA συγκρίθηκαν με τα γενετικά προφίλ των υπόπτων και οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δραστών της κλοπής.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy 

12/02/2015 13:06

Αυτοκτονία με σχοινί

Διαβάστε και σχολιάστε τις ιστορίες που λύθηκαν στα εργαστήρια μας

13/01/2015

Κρεμασμένος με σκοινί από την οροφή του σπιτιού του βρέθηκε ένα άντρας. Το σκηνικό παρέπεμπε έντονα σε αυτοκτονία, η οικογένεια του θύματος όμως είχε αντίθετη άποψη καθώς το θύμα δεν είχε κανένα λόγο να οδηγηθεί σε αυτήν την πράξη.

Το σκοινί με το οποίο κρεμάστηκε ο άτυχος άντρας αναλύθηκε για την ανεύρεση ιχνών DNA. Στο εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές δειγματοληψίες, μία στο σημείο επαφής του θύματος με το σκοινί και μια στο σημείο όπου ήταν δεμένος ο κόμπος.

Η γενετική ανάλυση του υλικού που απομονώθηκε από το σκοινί έδωσε δυο διαφορετικά γενετικά προφίλ για τα δύο σημεία. Αυτό σημαίνει πως το άτομο που έδεσε τον κόμπο δεν ήταν το θύμα και άρα δεν αποκλείεται το σενάριο της δολοφονίας.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy.  

13/01/2015 17:57

Κοσμήματα αξίας κλάπηκαν από το σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας

Διαβάστε και σχολιάστε τις ιστορίες που λύθηκαν στα εργαστήρια μας

15/12/2014

Κοσμήματα αξίας κλάπηκαν από το σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας η οποία  ζούσε μόνη της τα τελευταία χρόνια. Τα κοσμήματα ήταν κλειδωμένα σε  ένα μπαουλάκι το οποίο ήταν κρυμμένο πολύ καλά μέσα στο σπίτι και  ήταν η μοναδική λεία της ληστείας γεγονός που παραπέμπει σε  στοχευόμενη δράση. Στην κλειδαριά του μπαούλου παρατηρήθηκε μια  κόκκινη κηλίδα η οποία όπως έδειξαν οι προκαταρκτικές εξετάσεις ήταν  ανθρώπινο αίμα και η οποία προερχόταν πιθανά από δράστη ο οποίος  κόπηκε στην προσπάθειά του να ανοίξει το παλιό μπαούλο. Καθώς  ελάχιστα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος γνώριζαν την ύπαρξη των κοσμημάτων, η ιδιοκτήτρια σκέφτηκε έναν έξυπνο τρόπο να ανακαλύψει τον δράστη. Κάλεσε για φαγητό τους υπόπτους και στη συνέχεια κράτησε χωριστά τα μαχαιροπίρουνα καθενός προκειμένου να συγκρίνει το βιολογικό υλικό με εκείνο της κηλίδας αίματος.

Η εφαρμογή των τεστ ανίχνευσης αίματος επικύρωσε την ύπαρξη ανθρώπινου αίματος. Η γενετική ανάλυση του υλικού της κηλίδας έδωσε ένα μοναδικό γενετικό προφίλ αρσενικού ατόμου. Τα μαχαιροπίρουνα κάθε καλεσμένου αναλύθηκαν χωριστά και προσδιορίστηκαν τα γενετικά προφίλ πέντε ατόμων.

Το γενετικό προφίλ που προσδιορίστηκε από την ανάλυση της κηλίδας αίματος ταυτοποίηθηκε με αυτό του μικρού της ανιψιού. Σε μια κατ’ ιδίαν συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ τους ο ανιψιός παραδέχτηκε την κλοπή και επέστρεψε τα κοσμήματα.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy.

12/12/2014 12:37

Κλοπή σε σπίτι

Διαβάστε και σχολιάστε τις ιστορίες που λύθηκαν στα εργαστήρια μας

15/10/2014

Κλοπή σε σπίτι Μεγάλο χρηματικό ποσό κλάπηκε από χρηματοκιβώτιο σπιτιού το οποίο  φυλασσόταν μέσα σε μυστική εσοχή ενός τοίχου. Η ανίχνευση δακτυλικών  αποτυπωμάτων στην πόρτα του χρηματοκιβωτίου δεν έδωσε κανένα εύρημα  όπως και ομοίως και η ανάλυση DNA γεγονός που σημαίνει πώς οι ληστές  φορούσαν γάντια. 

Καθώς η εσοχή στον τοίχο ήταν δύσκολα προσβάσιμη και απαιτούσε επαφή με όλη την επιφάνεια του χεριού (σχεδόν από τον ώμο), πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σάρωσης στην επιφάνεια του τοίχου. 

Η γενετική ανάλυση έδωσε ένα γυναικείο γενετικό προφίλ το οποίο δεν ανήκε σε κανένα από τα θηλυκά άτομα της οικογένειας αλλά ταυτοποιήθηκε πλήρως με το γενετικό προφίλ της οικιακής βοηθού η οποία επισκεπτόταν το σπίτι κάθε εβδομάδα...

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy. 

15/10/2014 14:52

Αποστολή σφαίρας σε φάκελο

Διαβάστε και σχολιάστε τις ιστορίες που λύθηκαν στα εργαστήρια μας

19/09/2014

Αποστολή σφαίρας σε φάκελο Δύο σφαίρες μέσα σε ένα λευκό φάκελο έλαβε δικηγόρος που είχε αναλάβει την  υπεράσπιση ενός κατηγορούμενου για εμπόριο ναρκωτικών. Ο αποστολέας δεν  μπορούσε να ταυτοποιηθεί αφού δεν υπήρχαν στοιχεία πάνω στο φάκελο ή  κάποιο σημείωμα στο εσωτερικό του. 

 Ο δικηγόρος προκειμένου να ερευνήσει περισσότερο την υπόθεση, ζήτησε να πραγματοποιηθεί ανάλυση DNA στις σφαίρες προκειμένου να ανιχνευθεί το άτομο που τις κράτησε και τις έβαλε μέσα στο φάκελο.

Η γενετική ανάλυση έδωσε και στις δύο σφαίρες ένα μεικτό γενετικό προφίλ τριών ατόμων ένα εκ των οποίων ήταν ο δικηγόρος που είχε επίσης αγγίξει τις σφαίρες. Για την εξακρίβωση του φύλου των δύο επιπλέον ατόμων πραγματοποιήθηκε ανάλυση Υ χρωμοσώματος η οποία έδειξε την παρουσία τριών συνολικά αντρών. Η υπόθεση παραμένει άλυτη καθώς δεν υπάρχουν ύποπτοι αλλά τα αταυτοποίητα γενετικά  προφίλ παραμένουν διαθέσιμα προς ταυτοποίηση. Παρόλα αυτά, η ανακοίνωση της ανεύρεσης του βιολογικού υλικού των ατόμων που έστειλαν το φάκελο, στους εμπλεκόμενους της υπόθεσης ήταν αρκετό για να σταματήσει κάθε νέα απειλή.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy.  

19/09/2014 10:51

Υπόθεση Απαγωγής Μάριου Παπαγεωργίου: Η Σημαντική συμβολή της επιστήμης

CSI Athens

21/6/2013
Διαβάστε σήμερα στο bloko.gr

Υπόθεση Απαγωγής Μάριου Παπαγεωργίου: Η Σημαντική συμβολή της επιστήμης

Η υπόθεση απαγωγής του 26χρονου Μάριου Παπαγεωργίου ήταν από εκείνες που συγκλόνισαν και ευαισθητοποίησαν όλο το ελληνικό κοινό τη χρονιά που πέρασε. Αν και ακόμα άλυτη, με τη βοήθεια των Αρχών αλλά και της Επιστήμης (Γενετική, Εγκληματολογία) ήρθαν στην επιφάνεια σημαντικά στοιχεία που βοήθησαν τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από τις Αστυνομικές Αρχές και τη σύλληψη των δραστών, το ερώτημα για το που βρίσκεται σήμερα το θύμα παρέμεινε αναπάντητο. Η οικογένεια του άτυχου νεαρού μη μπορώντας να αρκεστεί στα υπάρχοντα στοιχεία αποφάσισε να κινηθεί μόνη της προκειμένου να βρει τις απαντήσεις που δεν είχαν δοθεί. Με τη σημαντική βοήθεια της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής της, η οικογένεια Παπαγεωργίου κάλεσε τον Δικαστικό Πραγματογνώμονα Δρ. Γεώργιο Φιτσιάλο, Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA, DNAlogy και του ανέθεσε τον επανέλεγχο του αυτοκινήτου του Μάριου Παπαγεωργίου για την ανίχνευση ευρημάτων που τυχόν είχαν παραλειφθεί.

Δρώντας συμπληρωματικά στις αναλύσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί από τις Αρχές, ο Δρ Φιτσιάλος επιστράτευσε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι επιστήμονες της εγκληματολογίας και τα οποία έλειπαν από τις προγενέστερες αναλύσεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του εσωτερικού του αυτοκινήτου και του πορτ-μπαγκαζ με τη χρήση των ειδικών λαμπών ανίχνευσης βιολογικού υλικού, πραγματοποιήθηκε ανίχνευση φωσφορούχων κηλίδων οι οποίες ήταν ενδεικτικές της ύπαρξης βιολογικού υλικού, δείγμα από τις οποίες μεταφέρθηκε στο εργαστήριο για ανάλυση DNA και ταυτοποίηση των ατόμων από τις οποίες προέρχεται. Παράλληλα, λόγω της πιθανότητας αιματηρού γεγονότος (δολοφονικής ενέργειας), χρησιμοποιήθηκε ένα υπερσύγχρονο σπρέι το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει ίχνη αίματος ακόμα και αν αυτά έχουν καθαριστεί ή πλυθεί και είναι αόρατα δια γυμνού οφθαλμού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου όσοι ήταν παρόντες έμειναν άφωνοι όταν με τη χρήση του ειδικού σπρέι αποκαλύφθηκαν μεγάλες κηλίδες αίματος τόσο στον κυρίως χώρο του πορτ-μπαγκάζ αλλά πολύ περισσότερο κάτω από αυτόν, στη θέση της ρεζέρβας. Στο δείγμα που πάρθηκε από το σημείο αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση DNA η οποία φανέρωσε ότι το υλικό προερχόταν πράγματι από τον αγνοούμενο. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη της έρευνας καθώς δείχνει πως έχει προηγηθεί κάποιο αιματηρό γεγονός που ενδεχομένως να σχετίζεται με την υπόθεση και το οποίο θα αξιολογηθεί περαιτέρω σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα στα πλαίσια της συνολικής έρευνας. Το εύρημα αυτό καθώς και τα υπόλοιπα ευρήματα από τις αναλύσεις DNA που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του αυτοκινήτου βρίσκονται ήδη στα χέρια των ανακριτικών αρχών.

Η έκβαση της έρευνας από τον Δρ. Φιτσιάλο αποδεικνύει ότι όσα μέχρι πρόσφατα ήταν μόνο εφέ σε αστυνομικές ταινίες, σήμερα βρίσκονται στα χέρια των επιστημόνων με σκοπό την διεξοδική έρευνα των εγκληματικών ενεργειών. Η επιστήμη της Γενετικής και της Εγκληματολογίας οφείλει συνεχώς να εκσυγχρονίζεται και εργαλεία όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα θα πρέπει να είναι «εκ των ων ουκ άνευ» για το έργο ενός Πραγματογνώμονα που αναλαμβάνει να μελετήσει μια υπόθεση.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

25/06/2013 17:20

Την στραγγάλισε και την κλείδωσε στην ντουλάπα του σπιτιού της!

CSI Athens

15/4/2013
Διαβάστε σήμερα στο bloko.gr

Την στραγγάλισε και την κλείδωσε στην ντουλάπα του σπιτιού της!

Άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην ντουλάπα του δωματίου της. Η εξέταση στο άψυχο σώμα έδειξε σημάδια στραγγαλισμού. Παράλληλα, ο τόπος που βρέθηκε το σώμα δείχνει ότι πιθανώς είχε μεταφερθεί εκεί μετά την εγκληματική πράξη. Τα σχισμένα ρούχα της άφησαν αρχικά υποψίες για σεξουαλική βία ενώ μετέπειτα αναλύσεις για την ανίχνευση σπερματικών υγρών δεν έδωσαν καμία ένδειξη σεξουαλικής επαφής, γεγονός που δεν επέτρεψε την ταυτοποίηση του δράστη. Προκειμένου να λυθεί το μυστήριο αυτό, λήφθηκε δείγμα από τα σημεία στραγγαλισμού, κάτω από τα νύχια και από τα ρούχα του θύματος. Στραγγαλίζοντας το θύμα με γυμνά χέρια και μετακινώντας το, ίσως ο θύτης πράγματι να άφησε κάποια ίχνη επαφής.
Η ανάλυση DNA από τα δείγματα αυτά φανέρωσε την ύπαρξη αντρικού βιολογικού υλικού μαζί με το υλικό του θύματος. Η σύγκριση του αντρικού βιολογικού υλικού με αυτό από τα αρσενικά άτομα του περιβάλλοντος της άτυχης γυναίκας έδειξε αρχικά αρκετές ομοιότητες –αν και όχι απόλυτη ταυτοποίηση- με το βιολογικό υλικό ενός γείτονά της. Όταν αργότερα κλήθηκε για δειγματοληψία και ο γιός του γείτονα, το μυστήριο λύθηκε. Η ταυτοποίηση των δύο υλικών ήταν απόλυτη και ο νεαρός ομολόγησε την πράξη του..

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

15/04/2013 17:37

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μητέρα γέννησε δίδυμα από διαφορετικό πατέρα

CSI Athens

 22/3/2012
 Διαβάστε σήμερα στο e-themis 

 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μητέρα γέννησε δίδυμα από διαφορετικό  πατέρα

 Την αναγνώριση της πατρότητας για τα δίδυμα που μόλις είχε φέρει στον κόσμο,  ζήτησε μια νεαρή μητέρα από τον πατέρα τους. Ο άντρας, που διατηρούσε τις  αμφιβολίες του για την πίστη της συντρόφου του, ζήτησε να πραγματοποιηθεί ένα  DNA τεστ πατρότητας πριν προχωρήσει στην αναγνώριση των τέκνων με συμβολαιογραφική πράξη. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Τα δύο παιδιά αν και είχαν γεννηθεί ταυτόχρονα, δεν είχαν «συλληφθεί» ταυτόχρονα. Αν και δίδυμα, μόνο το ένα από τα δύο ήταν βιολογικό τέκνο του άντρα, ενώ το άλλο όχι.
Η «ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση» όπως καλείται, έχει ποσοστό εμφάνισης μιας πιθανότητας στο εκατομμύριο και καταγράφηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα στα εργαστήρια της DNAlogy. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση στην οποία 2 διαφορετικά ωάρια γονιμοποιούνται από 2 σπερματοζωάρια που προέρχονται από 2 διαφορετικούς άντρες και μπορεί να παρουσιαστεί όταν μια γυναίκα έλθει σε επαφή με δύο άντρες σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Λόγω της σπανιότητας του φαινομένου, η ανάλυση επαναλήφθηκε με νέα δείγματα προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε αμφιβολία λάθους, τα οποία όμως απλά επικύρωσαν το αρχικό αποτέλεσμα. Παρόμοιες περιπτώσεις, αν και ελάχιστες, έχουν καταγραφεί και παλιότερα στη διεθνή βιβλιογραφία (Τουρκία, Πολωνία, Κροατία, Κίνα κ.α.) ενώ το φαινόμενο αυτό είναι πιο συχνό σε άλλα θηλαστικά όπως οι σκύλοι και οι γάτες.

Χρειάστηκε μόνο μια απλή εξέταση DNA, για να αποκαλυφθεί η απάτη αλλά και η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης…

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy 

22/03/2012 11:31

Τεστ DNA στον αερόσακο, αθωώνει κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία!!!

CSI Athens

 7/12/2011

 Τεστ DNA στον αερόσακο, αθωώνει κατηγορούμενο για  ανθρωποκτονία!!!

 Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατηγορήθηκε ο κάτοχος ενός οχήματος, όταν  στην επιστροφή μετά από διασκέδαση το αυτοκίνητό του ανετράπη από άγνωστη  αιτία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 2 συνεπιβαίνοντες. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου από την πρώτη στιγμή υποστήριξε πως την ώρα του ατυχήματος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και δεν οδηγούσε ο ίδιος, αλλά καθώς η μαρτυρία αυτή δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί από κανένα, κατηγορήθηκε από τους αντίδικους για ανθρωποκτονία.
Η υπόθεση έφτασε στο εργαστήριο όταν ο δικηγόρος του ζήτησε από τους Πραγματογνώμονες της DNAlogy να πραγματοποιήσουν αναλύσεις DNA στις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν πάνω στους αερόσακους του οδηγού και του συνοδηγού. Από τον κατηγορούμενο πάρθηκε δείγμα σάλιου προκειμένου να συγκριθεί με τα δείγματα από τους αερόσακους και να εξακριβωθεί η αλήθεια της μαρτυρίας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αθώωσαν τον κατηγορούμενο αφού το δείγμα του ταυτοποιήθηκε με την κηλίδα αίματος που βρέθηκε στον αερόσακο του συνοδηγού.

Το DNA, ο πιο αξιόπιστος μάρτυρας των γεγονότων, μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια για όσα συνέβησαν ακόμα και όταν κανένας άλλος μάρτυρας δεν ήταν παρών…

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

06/12/2011 18:10

Βρήκε την οικογένεια της μέσω DNA… από το βιβλίο που διάβαζε ο παππούς!!!

CSI Athens

 21/11/2011

 Βρήκε την οικογένεια της μέσω DNA… από το βιβλίο που διάβαζε ο  παππούς!!!

 Άλλη μια συγκλονιστική ιστορία που ακροβατεί στα όρια της επιστημονικής  τεχνολογίας έλυσαν οι επιστήμονες των εργαστηρίων DNAlogy  (www.dnalogy.eu).  Πρόκειται για την υπόθεση μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία έζησε ορφανή από μικρή ηλικία μετά τον θάνατο των γονιών της. Η γυναίκα αυτή, αν και πλέον στα γεράματα, ποτέ δεν σταμάτησε να ελπίζει και να ψάχνει να βρει τους συγγενείς της, καθώς γνώριζε πως η μητέρα της είχε 2 αδερφές. Δυστυχώς όμως στο ορφανοτροφείο είχε χάσει κάθε επαφή με τους συγγενείς της.
Το 2011 και μετά από πολύχρονες έρευνες, η ηλικιωμένη γυναίκα καταφέρνει να έρθει σε επαφή με μια οικογένεια και όλα δείχνουν πως πιθανά να έχει βρει τις ξαδέρφες της. Ωστόσο, οι ενδιάμεσοι κρίκοι (γονείς-παππούδες) είχαν πια πεθάνει για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αναζήτηση. Κάτι όμως είχαν αφήσει πίσω…
Τη λύση έδωσε ένα μπαούλο στο οποίο φυλάσσονταν οικογενειακά «αντικείμενα» το οποίο προσκομίστηκε ολόκληρο στο εργαστήριο με σκοπό να ανιχνευθεί το βιολογικό υλικό των γονιών και των παππούδων και να πραγματοποιηθεί μια εξέταση DNA. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε ένα βιβλίο που διάβαζε ο παππούς λίγο καιρό πριν πεθάνει. Στις σελίδες του βιβλίου υπήρχαν μικροσκοπικές κηλίδες αίματος προερχόμενες από το βήχα του καθώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν βαριά άρρωστος. Η ποσότητα του DNA που ανιχνεύθηκε στις κηλίδες ήταν αρκετή και έτσι ξεκίνησε μια σειρά από πολύπλοκες αναλύσεις και συγκρίσεις DNA για να φτάσουμε στο ξεκάθαρο τελικό συμπέρασμα. Η ανάλυση αποκάλυψε πως επρόκειτο πράγματι για τον κοινό παππού των γυναικών.
Άλλη μια οικογενειακή υπόθεση λύθηκε μέσω DNA, το μόνο που μπορεί να δώσει τη λύση.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

21/11/2011 15:16

Παράνομη υιοθεσία αποκαλύφθηκε μέσω εξέτασης DNA!

CSI Athens

 11/10/2011

 Παράνομη υιοθεσία αποκαλύφθηκε μέσω εξέτασης DNA!

 Νεκρό γεννήθηκε το παιδί ενός ζευγαριού, σύμφωνα με τα λεγόμενα του γιατρού, σε  μαιευτήριο επαρχιακής πόλης πριν από 35 χρόνια. Την ίδια εποχή ένα πλούσιο  ζευγάρι της περιοχής, που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, υιοθέτησε ένα μωράκι. Όταν το παιδί αυτό μεγάλωσε, άρχισε να εμφανίζει εμφανή χαρακτηριστικά με το ζευγάρι που είχε χάσει το παιδί στη γέννα. Το άτυχο ζευγάρι που δεν απέκτησε άλλα παιδιά, άρχισε να πιστεύει πως το παιδί αυτό ήταν το δικό τους αφού τη μέρα της γέννας μέσα στην αναστάτωση δε ζήτησαν να δουν το νεκρό βρέφος.

Καθώς η πόλη ήταν μικρή και οι δύο οικογένειες γνωρίζονταν μεταξύ τους, το πρώτο ζευγάρι κατάφερε να αποσπάσει μια τσίχλα από το παιδί που ήταν πλέον μεγάλο και να τη φέρει στο εργαστήριο για ανάλυση και σύγκριση με το δικό τους DNA. Οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν πλήρως όταν το άτομο που προέκυψε από την ανάλυση της τσίχλας ταυτοποιήθηκε ως γνήσιο τέκνο του ζευγαριού. Παρόλη τη χαρά που αισθάνθηκαν οι γονείς αλλά και τη λύπη για τα τόσα χρόνια που έζησαν μακριά από το παιδί τους, αποφάσισαν να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις προφυλάσσοντας την ψυχολογία του παιδιού και να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλύψουν το μυστικό.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

10/10/2011 12:24

Ιατρικό λάθος οδήγησε νεαρό άντρα σε εγχείρηση αφαίρεσης μαστού!

CSI Athens

 06/10/2011

 Ιατρικό λάθος οδήγησε νεαρό άντρα σε εγχείρηση αφαίρεσης μαστού!

 Στο χειρουργείο βρέθηκε 28χρονος άντρας για επέμβαση αφαίρεσης μαστού, όταν  μετά από βιοψία που πραγματοποίησε λόγω κάποιων ενοχλήσεων που  αισθάνθηκε, ο γιατρός του ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο του μαστού και πως πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα.
Ένα μήνα μετά την επέμβαση και ενώ η ζωή του είχε αλλάξει ολοκληρωτικά, δέχτηκε ένα πολύ απρόσμενο τηλεφώνημα από το νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε. Στο απολογητικό αυτό τηλεφώνημα, ο γιατρός που τον παρακολουθούσε του εξήγησε πως το δείγμα της βιοψίας του είχε κατά λάθος μπερδευτεί με μιας γυναίκας που έπασχε από καρκίνο του μαστού και πως ο ίδιος ήταν απόλυτα υγιής! Αφού του ζήτησε συγγνώμη τον παρακάλεσε το θέμα να μην πάρει διαστάσεις και χαλάσει η φήμη του νοσοκομείου.

Ο νεαρός άντρας μη μπορώντας να πιστέψει πως συνέβη ένα τόσο τραγικό λάθος και έχοντας χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη του στο γιατρό, του ζήτησε τον ιστό που του είχε κατά λάθος αποδοθεί προκειμένου να κάνει μια εξέταση DNA και να δει αν του ανήκει. Η ανάλυση του ιστού έδωσε ένα προφίλ DNA τελείως διαφορετικό από αυτό του άντρα το οποίο μάλιστα ανήκε σε άτομο γένους θηλυκού.
Tα εργαστήρια της DNAlogy προσφέροντας πλέον και στην Ελλάδα της υψηλότερες επιστημονικές τεχνικές ταυτοποίησης DNA, παρέχουν την δυνατότητα στους Έλληνες ασθενείς να ταυτοποιήσουν τις βιοψίες τους ακόμα και αν αυτές έχουν πραγματοποιηθεί πριν πολλά χρόνια.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

05/10/2011 09:42

Παιδόφιλος αποκαλύφθηκε από το DNA στο εσώρουχο του παιδιού!

CSI Athens

 28/09/2011

 Παιδόφιλος αποκαλύφθηκε από το DNA στο εσώρουχο του παιδιού!

 Σοκ προκάλεσε στην οικογένεια ενός τρίχρονου κοριτσιού η αποκάλυψη πως ο πατέρας  του το κακοποιούσε σεξουαλικά. Το παιδί επισκεπτόταν τον πατέρα τακτικά καθώς οι  γονείς του βρίσκονταν σε διάσταση. Λίγο καιρό μετά το διαζύγιο, το παιδί άρχισε να  επιστρέφει στο σπίτι κακόκεφο και με ελαφρά σημάδια στο σώμα τα οποία ο πατέρας  δικαιολογούσε ως χτυπήματα από το παιχνίδι.

 Η μητέρα παραξενεύτηκε όταν κάποια μέρα πρόσεξε ένα περίεργο ερεθισμό στα γεννητικά όργανα του παιδιού, μη μπορώντας όμως αρχικά να καταλάβει πως έχει προέλθει. Κάνοντας την ίδια παρατήρηση σχεδόν κάθε φορά που το παιδί επέστρεφε από τον πατέρα του, αποφάσισε να εξακριβώσει αυτό που και η ίδια αρνούνταν να πιστέψει. Για να ελέγξει τις υποψίες της συνέλλεξε τα εσώρουχα του μικρού κοριτσιού από τις ημέρες που υποπτευόταν πως ενδεχομένως να υπήρχε κακοποίηση και τα έφερε στο εργαστήριο για ανίχνευση σπέρματος και ανάλυση DNA. Τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά. Σε 8 από τα 9 εσώρουχα που εξετάστηκαν ανιχνεύθηκαν μεγάλες ποσότητες σπέρματος.

Η μητέρα μη μπορώντας να δεχθεί αυτήν την απίστευτη πραγματικότητα και θέλοντας να εξακριβώσει από ποιο άτομο προήλθε το γενετικό υλικό που ανιχνεύθηκε, έφερε στο εργαστήριο ένα αποτσίγαρο του πρώην συζύγου της προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση του DNA από το τσιγάρο με αυτό που βρέθηκε στα εσώρουχα της μικρής. Και η δεύτερη ανάλυση επιβεβαίωσε τις υποψίες της αφού η ταυτοποίηση των 2 DNA ήταν πλήρης. Η μητέρα του μικρού κοριτσιού έκανε καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και ο πατέρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

27/09/2011 12:01

Μέσω DNA η αναγνώριση των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

CSI Athens

 12/09/2011

 Μέσω DNA η αναγνώριση των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

 Η αναγνώριση των θυμάτων της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο  Παγκόσμιο  Κέντρο Εμπορίου στη Ν. Υόρκη, ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τις  Αστυνομικές Αρχές  της Αμερικής. Από τη μια ο αριθμός και η ταυτότητα των θυμάτων ήταν άγνωστα και από την άλλη η αναγνώρισή τους σε πολλές περιπτώσεις ήταν αδύνατη καθώς οι σωροί είχαν υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, συστάθηκε μια ομάδα Πραγματογνωμόνων που ανέλαβε να βρει γενετικό υλικό των θυμάτων από ιατρικά δείγματα που είχαν τυχόν αποθηκευθεί σε κλινικές από παλιότερες ιατρικές εξετάσεις τους. Όταν ολοκληρώθηκε η ανάλυση DNA των δειγμάτων αυτών, δημιουργήθηκε μια Βάση Δεδομένων Αναφοράς ενώ μια δεύτερη Βάση Δεδομένων Θυμάτων δημιουργήθηκε από δείγματα ιστού που πάρθηκαν από τα θύματα της επίθεσης. Η σύγκριση των δύο αυτών βάσεων οδήγησε το 2005 στην ταυτοποίηση 1585 θυμάτων από τα 2792 που ελέγχθηκαν. Τα δείγματα που πάρθηκαν από τα υπόλοιπα θύματα ήταν σε κακή κατάσταση ή πολύ φτωχά σε γενετικό υλικό με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η γενετική τους ανάλυση με τις έως τότε τεχνολογίες.

Το 2007 η υπόθεση ξανάνοιξε αφού οι Αρχές είχαν στα χέρια τους νέες μεθόδους ανάλυσης που απαιτούσαν πολύ λιγότερο υλικό από ότι οι προηγούμενες. Οι νέες αναλύσεις αύξησαν κατά πολύ το νούμερο των ταυτοποιημένων θυμάτων και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται καθώς νέες τεχνολογίες τίθενται συνεχώς σε εφαρμογή.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

12/09/2011 13:54

Αποτυπώματα DNA αποκαλύπτουν απάτη με πλαστή διαθήκη !!!

CSI Athens

 06/09/2011

 Αποτυπώματα DNA αποκαλύπτουν απάτη με πλαστή διαθήκη !!!

 Πλαστή θεώρησαν οι συγγενείς τη διαθήκη ενός πλούσιου άντρα η οποία ανοίχθηκε  λίγες ημέρες μετά το θάνατό του. Η οικογένεια που είχε κληθεί από το  συμβολαιογράφο για την ανάγνωσή της, έμεινε άφωνη όταν άκουσε πως το  μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας κληρονομείται από το μεγάλο γιό της οικογένειας ενώ τα υπόλοιπα μέλη δεν έπαιρναν παρά ένα πολύ μικρό μέρος, το οποίο θα έπρεπε να διαιρεθεί. Η οικογένεια που γνώριζε πολύ καλά τον πλούσιο άντρα ήταν σίγουρη πως δε θα έκανε ποτέ μια τόσο μεγάλη αδικία και κατηγόρησε το μεγάλο γιό για πλαστογραφία. Ο ίδιος δήλωσε πως όχι μόνο δεν είχε ξαναδεί ποτέ το συγκεκριμένο έγγραφο αλλά ούτε και γνώριζε καν την ύπαρξη διαθήκης.

Η υπόθεση προχώρησε και το έγγραφο εξετάστηκε για τη γνησιότητα της υπογραφής και για την ύπαρξη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν να δικαιώνουν την οικογένεια αφού η υπογραφή ήταν πλαστογραφημένη αλλά τα δακτυλικά αποτυπώματα ήταν κατεστραμμένα και δεν μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για το άτομο που είχε συγγράψει τη διαθήκη. Οι υποψίες της οικογένειας τελικά επιβεβαιώθηκαν όταν πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη έρευνα για την ανίχνευση DNA στο σημείο της υπογραφής. Τα αποτελέσματα έδωσαν ένα προφίλ DNA το οποίο αντιστοιχούσε σε ένα άτομο γένους αρσενικού. Η σύγκριση του προφίλ αυτού με εκείνο του μεγάλου γιού αποκάλυψε πως όχι μόνο γνώριζε την ύπαρξη διαθήκης αλλά ήταν και εκείνος που έστησε όλη την ιστορία της πλαστογραφίας προκειμένου να πάρει την κληρονομιά.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

05/09/2011 16:55

Μητέρα κυοφόρησε ξένο παιδί μετά από λάθος σε εξωσωματική!

CSI Athens

 26/08/2011
 Μητέρα κυοφόρησε ξένο παιδί μετά από λάθος σε εξωσωματική!

 Ένα «μικρό» λάθος που έγινε στο εργαστήριο μιας Κλινικής Εξωσωματικής  Γονιμοποίησης οδήγησε στην εμφύτευση ενός εμβρύου σε λάθος γονείς. Το ζευγάρι  προσπαθούσε χρόνια να κάνει παιδί χωρίς επιτυχία με αποτέλεσμα να καταφύγει  τελικά στη λύση της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η γυναίκα αφού υποβλήθηκε στις κατάλληλες θεραπείες ξεκίνησε τη διαδικασία της εξωσωματικής και λίγο καιρό μετά ο γιατρός τους ανακοίνωσε πως η γυναίκα ήταν έγκυος. Όταν όμως 9 μήνες αργότερα έφτασε η μεγάλη στιγμή της γέννας, τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη! Το μωρό που κρατούσε στα χέρια του ο μαιευτήρας ήταν μαύρο, ενώ οι γονείς λευκοί. Για να πιστοποιήσουν ότι το παιδί δεν ήταν δικό τους υποβλήθηκαν σε ένα τεστ DNA Πατρότητας το οποίο επιβεβαίωσε το προφανές. Το παιδί που είχε γεννηθεί δεν ήταν δικό τους και προερχόταν από ωάριο και σπερματοζωάριο ενός άλλου ζευγαριού. Παρόλα αυτά, οι νέοι γονείς έχοντας προσπαθήσει πολύ για την απόκτησή του, αποφάσισαν να κρατήσουν και να μεγαλώσουν το παιδί που περίμεναν τόσα χρόνια…

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

26/08/2011 14:16

Εξέταση DNA αποκάλυψε εμπόρους ναρκωτικών!

CSI Athens

 03/08/2011
 Εξέταση DNA αποκάλυψε εμπόρους ναρκωτικών!

 Φορτηγό που μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν οι αρχές στα  σύνορα. Ο οδηγός δήλωσε πως δε γνώριζε τι περιείχαν τα πακέτα καθώς  όπως  είπε τον είχε πλησιάσει μια εταιρία για να μεταφέρει τα προϊόντα της  λέγοντάς του  πως πρόκειται για είδη υγιεινής. Συνεργαζόμενος με τις αρχές για  την  αποκάλυψη της σπείρας των εμπόρων, δέχτηκε να συνεχίσει το ταξίδι του  προκειμένου να φτάσει στον προορισμό. Εκεί οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τους παραλήπτες μαζί με τον οδηγό του λεωφορείου και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Μελετώντας τις επιφάνειες των πακέτων για δακτυλικά αποτυπώματα, είδαν πως τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά καθώς τα αποτυπώματα που ανιχνεύονταν ήταν αλλοιωμένα και δεν μπορούσαν να τα αντιστοιχίσουν με βεβαιότητα σε κάποιο από τα άτομα. Έτσι αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της τεχνολογίας του DNA σαρώνοντας πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες προκειμένου να ελέγξουν ποιος τελικά φόρτωσε τα πακέτα στο φορτηγό.

Το πόρισμα της ανάλυσης ήταν σύμφωνο με τα λεγόμενα του οδηγού, αφού η εξέταση DNA της επιφάνειας των πακέτων έδωσε 2 αντρικά γενετικά προφίλ τα οποία αντιστοιχούσαν στους 2 από τους 3 παραλήπτες. Σε κανένα σημείο δεν ανιχνεύθηκε το DNA του οδηγού ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος ενώ οι παραλήπτες καταδικάστηκαν για εμπόριο ναρκωτικών.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

03/08/2011 13:39

Ο ληστής προδόθηκε από τις κάλτσες !

CSI Athens

 29/07/2011
 Ο ληστής προδόθηκε από τις κάλτσες !

 Το σπίτι άνω-κάτω βρήκε ένας άντρας το βράδυ που γύρισε από τη δουλειά. Οι ληστές  που είχαν διαρρήξει την πόρτα της μονοκατοικίας είχαν πάρει ότι χρήματα είχαν βρει στο  σπίτι, ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και πίνακες αξίας από τους τοίχους. Το θύμα  κάλεσε την αστυνομία για την εύρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία όμως δεν είχε  κανένα αποτέλεσμα αφού κατά πάσα πιθανότητα οι δράστες φορούσαν γάντια.

 Δύο μέρες αργότερα, ο άντρας βρήκε ένα ζευγάρι κάλτσες πεταμένες λίγα μέτρα μακριά  από το σπίτι, τις οποίες αναγνώρισε αφού ήταν δικές του. Συνδέοντας το εύρημα αυτό με τη ληστεία, υπέθεσε πως οι δράστες μάλλον είχαν φορέσει τις κάλτσες στα χέρια προκειμένου να μην αφήσουν δακτυλικά αποτυπώματα στο χώρο. Καθώς το εύρημα αυτό ήταν μη αξιολογήσιμο για την αστυνομία, αποφάσισε να λύσει μόνος του το μυστήριο. Έτσι, πήρε τις κάλτσες και τις έφερε στο εργαστήριο με σκοπό να ανιχνευθεί το βιολογικό υλικό του δράστη στο εσωτερικό.

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης DNA δικαίωσε τον άντρα καθώς και στις 2 κάλτσες βρέθηκε βιολογικό υλικό (ιδρώτας) του δράστη. Η ανάλυση ανέδειξε ένα μοναδικό γενετικό προφίλ αρσενικού ατόμου, το ίδιο και για τις 2 κάλτσες τις οποίες κατά πάσα πιθανότητα φορούσε στα χέρια του. Έχοντας λοιπόν το προφίλ του δράστη και θέλοντας να ελέγξει υποψίες που είχε για άτομα του περιβάλλοντός του, συνέλλεξε δείγματα (αποτσίγαρα, ποτήρια, τσίχλες) και τα έφερε στο εργαστήριο για ανάλυση DNA και σύγκριση με το DNA που ανιχνεύθηκε στις κάλτσες. Και αυτές οι υποψίες του δικαιώθηκαν αφού ο ερασιτέχνης ληστής δεν ήταν άλλος από τον γείτονα του διπλανού σπιτιού…

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

28/07/2011 18:14

'Βιαστής' αθωώθηκε από εξέταση DNA!

CSI Athens

 20/07/2011
 'Βιαστής' αθωώθηκε από εξέταση DNA!

 Καταγγελία βιασμού έκανε μια νεαρή γυναίκα η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά  της δέχτηκε επίθεση ένα βράδυ καθώς επέστρεφε στο σπίτι. Ως βιαστή της  υπέδειξε έναν νεαρό άντρα με τον οποίο είχε παλαιότερα σχέση, αλλά το  διάστημα όπου διεπράχθη το έγκλημα είχαν χωρίσει. Ο νεαρός άντρας δεν είχε  άλλοθι για το συγκεκριμένο βράδυ, αφού στην κατάθεσή του δήλωσε πως ήταν μόνος του στο σπίτι του και καθώς η τεχνολογία του DNA δεν ήταν τόσο διαδεδομένη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση.
Όταν λίγα χρόνια αργότερα η υπόθεση ξανάνοιξε, ο δικηγόρος του ζήτησε να πραγματοποιηθεί εξέταση DNA στο εσώρουχο της κοπέλας το οποίο είχε κρατηθεί από τις αρχές σαν πειστήριο. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε οδήγησε στην ανίχνευση 2 ατόμων στο εσώρουχο, ενός θηλυκού που ήταν η κοπέλα και ενός αρσενικού. Το βιολογικό υλικό που πάρθηκε από το φυλακισμένο συγκρίθηκε με εκείνο του αρσενικού ατόμου που ανιχνεύθηκε στο εσώρουχο και αποδείχθηκε πως δεν πρόκειται για το ίδιο άτομο.
Η κοπέλα που κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, παραδέχτηκε πως είχε σεξουαλική επαφή με έναν άλλο άνδρα και πως θέλησε να κατηγορήσει τον πρώην της προκειμένου να τον εκδικηθεί. Όπως ήταν φυσικό, ο άτυχος άντρας αφέθηκε ελεύθερος…

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

20/07/2011 12:53

Απάτη σε εγχειρήσεις χωρίς νυστέρι..με αίμα ζώων!

CSI Athens

18/07/2011
 Διαβάστε στο: eglimatikotita.gr
 
Απάτη σε εγχειρήσεις χωρίς νυστέρι..με αίμα ζώων!

 Υπόσχεση για θεραπεία όγκων μετά από «εγχείρηση» χωρίς νυστέρι υπόσχονται  θεραπευτές σε χώρες του εξωτερικού (Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη). Η διαδικασία της  επέμβασης η οποία μπορεί να μαγνητοσκοπηθεί και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά,  πραγματοποιείται χωρίς αναισθησία. Κατά τη διάρκειά της ο θεραπευτής αγγίζει το σημείο  όπου βρίσκεται ο όγκος και με γρήγορες κινήσεις … τον αφαιρεί, ενώ φαίνεται να τρέχει  αίμα από τον ασθενή, παρόλο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί νυστέρι. Μετά το τέλος της  διαδικασίας ο θεραπευτής κρατάει στα χέρια του το υλικό που αφαίρεσε και ο ασθενής δεν έχει κανένα σημάδι από την επέμβαση.

Για να ελέγξει το ποσοστό της αλήθειας σε όλα αυτά, ένας ασθενής που ταξίδεψε και υποβλήθηκε στην παραπάνω διαδικασία, πήγε το εσώρουχο που φορούσε κατά τη διάρκεια της επέμβασης για ανάλυση DNA, προκειμένου να διαπιστώσει αν το αίμα που είχε πάνω προερχόταν όντως από τον ίδιο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν σοκαριστικά. Οι κόκκινοι λεκέδες πάνω στο εσώρουχο ήταν πράγματι αίμα αλλά… όχι ανθρώπινο! Κοιτώντας πιο προσεκτικά το βίντεο φάνηκε πως ο εν λόγω θεραπευτής είχε χρησιμοποιήσει αίμα ζώου το οποίο κρατούσε κρυμμένο στο εσωτερικό της παλάμης του καθώς «χειρουργούσε»…

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

20/07/2011 12:49

Τεστ πατρότητας 30 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα...από τα οστά!

CSI Athens

11/07/2011
 Διαβάστε στο: eglimatikotita.gr
 
Τεστ πατρότητας 30 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα...από τα οστά!

 Την αλήθεια για την πραγματική της οικογένεια θέλησε να μάθει μια γυναίκα 50  ετών όταν λίγο πριν από το θάνατό της η μητέρα της, της αποκάλυψε πως δεν  ήταν πραγματικό παιδί της αλλά την είχε υιοθετήσει. Με τα λίγα στοιχεία που της  έδωσε αποφάσισε να ξεκινήσει την έρευνά της προκειμένου να ανακαλύψει  τους βιολογικούς της γονείς. Όταν μετά από αρκετό ψάξιμο κατάφερε να  εντοπίσει μέλη της οικογένειας,  την πληροφόρησαν πως το ζευγάρι που ψάχνει έχει πεθάνει σχεδόν 30 χρόνια πριν!
Η πληροφορία αυτή απογοήτευσε τη γυναίκα η οποία χωρίς να το βάλει κάτω αποφάσισε πως έπρεπε να βρει οπωσδήποτε μια λύση. Αφού πρώτα ζήτησε να δει τον τάφο των γονιών της, πήρε από το οστεοφυλάκειο ένα κόκκαλο του υποτιθέμενου πατέρα με σκοπό να πραγματοποιήσει μια ανάλυση DNA και να εξακριβώσει αν το άτομο αυτό ήταν πραγματικά ο πατέρας της. Η σύγκριση του DNA του οστού με το δικό της, αποκάλυψε το μυστικό που ήταν καλά κρυμμένο τόσα χρόνια αφού ο άντρας ταυτοποίηθηκε ως ο βιολογικός της πατέρας… 30 χρόνια μετά το θάνατό του!

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

13/07/2011 09:58

Τον πρόδωσε το γραμματόσημο..!

CSI Athens

04/07/2011
 Διαβάστε στο: eglimatikotita.gr
 
Τον πρόδωσε το γραμματόσημο..!

 Απειλητικές επιστολές με αίτημα να παραιτηθεί λάμβανε διευθυντής μεγάλης εταιρίας,  χωρίς να αναγράφεται πουθενά ο αποστολέας. Οι επιστολές, που στην αρχή δεν είχαν  ληφθεί σοβαρά υπόψη, άρχισαν να πληθαίνουν και να γίνονται πιο απειλητικές με  αποτέλεσμα να τρομοκρατηθεί ο παραλήπτης, ο οποίος αποφάσισε να λύσει μόνος του  το μυστήριο. Αρχικά, απευθύνθηκε σε ένα Κέντρο Γενετικής με σκοπό να ανιχνευθεί το  DNA του αποστολέα πάνω στο φάκελο ή στο χαρτί των επιστολών. Πράγματι, μεγάλη ποσότητα βιολογικού υλικού ανιχνεύθηκε στο πίσω μέρος των γραμματοσήμων τα οποία ο αποστολέας είχε κολλήσει με σάλιο.
Στη συνέχεια, και αφού είχε ήδη υπόψη του 3 πιθανούς ενόχους, συνέλλεξε βιολογικό υλικό από τα άτομα αυτά (τσιγάρα, τρίχες, τσίχλες) προκειμένου να το συγκρίνει με το υλικό που βρέθηκε στο γραμματόσημο. Η σύγκριση του γενετικού προφίλ των επιστολών με εκείνο που προέκυψε από την ανάλυση των αντικειμένων των υπόπτων, αποκάλυψε πως ένας από τους υπαλλήλους της εταιρίας ήταν το άτομο που κρυβόταν πίσω από τις απειλές…! Ο υπάλληλος που δεν μπορούσε να αντικρούσει τα αδιάσειστα στοιχεία της ανάλυσης DNA, παραδέχτηκε την ενοχή του και απομακρύνθηκε από την εταιρία.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

05/07/2011 13:06

Κλοπή εξιχνιάστηκε από το ποτήρι που ήπιαν οι δράστες!!

CSI Athens

22/06/2011
 Διαβάστε στο: eglimatikotita.gr
 Κλοπή εξιχνιάστηκε από το ποτήρι που ήπιαν οι δράστες!!

 Η παραβιασμένη πόρτα ήταν η πρώτη ένδειξη κλοπής που αντίκρισε μια νεαρή  γυναίκα επιστρέφοντας στο σπίτι της. Οι δράστες είχε κινηθεί εντός της οικίας με  μεγάλη προσοχή, αφού όταν η γυναίκα μπήκε στο εσωτερικό, τίποτα δε θύμιζε  σκηνικό ληστείας. Ψάχνοντας να βρει τι είχε κλαπεί ανακάλυψε πως έλειπαν τα  χρυσαφικά της, τα οποία είχε κρυμμένα σε σημείο που μόνο λίγα άτομα από το στενό της περιβάλλον  γνώριζαν. Ελέγχοντας προσεκτικά το χώρο του σπιτιού παρατήρησε ένα ποτήρι στο τραπέζι, το οποίο κάποιος είχε χρησιμοποιήσει για να πιεί νερό. Δεδομένου ότι στο σπίτι έμενε μόνη της, ήταν σίγουρο πως από το συγκεκριμένο ποτήρι είχαν πιεί οι δράστες. Αποφασισμένη να εξιχνιάσει ιδιωτικά το έγκλημα, πήγε το ποτήρι για ανάλυση DNA προκειμένου να αποκτήσει το γενετικό προφίλ του ατόμου που το χρησιμοποίησε. Η ανάλυση DNA οδήγησε στην ανίχνευση 2 αρσενικών ατόμων. Στη συνέχεια, κάλεσε τα άτομα του περιβάλλοντός της τα οποία υποψιαζόταν για μια απλή επίσκεψη στο σπίτι, χωρίς να τους αναφέρει κάτι σχετικό. Όταν η επίσκεψη τελείωσε, η γυναίκα συνέλλεξε τα ποτήρια από τα οποία είχαν πιεί και τα πήγε επίσης για ανάλυση DNA προκειμένου να εξακριβώσει αν κάποιος από αυτούς συμμετείχε στην κλοπή. Οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν καθώς τα προφίλ των δύο από τα άτομα που υποψιαζόταν, ταυτοποιήθηκαν με αυτά των δραστών. Όταν η γυναίκα τους παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA, οι ένοχοι παραδέχτηκαν την πράξη τους μη μπορώντας να αντικρούσουν τα αδιάσειστα στοιχεία και επέστρεψαν στη γυναίκα τα χρυσαφικά.

Αρθρογραφία από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της DNAlogy

05/07/2011 12:48

Αληθινές Ιστορίες DNA..

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

11/06/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso:
 Αληθινές Ιστορίες DNA..

 Είναι πλέον παγκοσμίως αποδεκτό ότι το DNA αποτελεί ένα πανίσχυρο όπλο στο δρόμο  της αλήθειας. Είτε πρόκειται για εξακρίβωση βιολογικών δεσμών, απιστίας ή  εγκλημάτων το DNA είναι ένα στοιχείο που μπορεί να καταδικάσει ή να αθωώσει. Tο  σίγουρο είναι ότι θα καταγράψει την πραγματικότητα. Oι απόψεις διίστανται σχετικά με  την αποδοχή των εφαρμογών του DNA, τόσο στον ιατρικό όσο και στον ιατροδικαστικό  τομέα, πολλοί συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν με την είσοδο του στη ζωή μας. Όμως σε όποια μεριά και αν τοποθετούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το DNA είναι η νέα πραγματικότητα, είναι στη ζωή μας, είναι η ζωή μας. Το DNA είναι ο κώδικας της δημιουργίας μας, πάνω στον οποίο είναι καταγεγραμμένες όλες οι λειτουργίες μας, τα φυσικά και αφύσικα χαρακτηρίστηκα μας. Η διαφορά σήμερα είναι ότι πλέον το γνωρίζουμε και το χρησιμοποιούμε.

Η χρήση του DNA στην ιατρική άλλαξε τα δεδομένα, στην ιατροδικαστική το ίδιο αν και αντιμετωπίστηκε με περισσότερο σκεπτικισμό λόγω του φόβου. Λάθος, ο ρόλος του DNA δεν είναι να καταδικάσει, ούτε καν να αθωώσει… Ο ρόλος του είναι να καταγράψει την πραγματικότητα.

Ακόμα θυμάμαι την πρώτη υπόθεση που μου ανέθεσε η ελληνική δικαιοσύνη, μια υπόθεση βιασμού. Οι κατηγορούμενοι ήταν δυο, ο ένας πήγε στη φυλακή, ο άλλος αθωώθηκε σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία. Κι όμως, 5 χρόνια αργότερα και ύστερα από επίμονες πιέσεις του καταδικασθέντα παραλαμβάνουμε τα πειστήρια της υπόθεσης (εσώρουχο και παντελόνι) που δεν είχαν εξεταστεί ποτέ για DNA. Προς μεγάλη έκπληξη, στα πειστήρια ανευρίσκεται βιολογικό υλικό (σπέρμα) και DNA μόνο του δεύτερου – αθωωμένου - κατηγορουμένου και καθόλου γενετικό υλικό το καταδικασθέντα… Η υπόθεση ξανάνοιξε και οι δύο κατηγορούμενοι άλλαξαν θέσεις!

Κλείνοντας θα ήθελα να γίνει γνωστό ότι πλέον και στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα επίλυσης οποιασδήποτε υπόθεσης DNA. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, στα πλαίσια της δημοκρατίας, μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει το δίκιο του ζητώντας να εξεταστούν όλα τα ευρήματα της υπόθεσής του και να ζητήσει εκεί που χρειάζεται αντεξέταση μέσω των επίσημων ιδιωτικών Δικαστικών Πραγματογνωμόνων, διασφαλίζοντας έτσι την εξακρίβωση της αλήθειας. Η DNAlogy το πρώτο ιδιωτικό ελληνικό εργαστήριο διεκπεραίωσης πραγματογνωμοσυνών στις υποθέσεις που χρειάζεται ανάλυση DNA παρέχει πλέον νέες επιλογές στην επίλυση των υποθέσεων, προσφέροντας στον Έλληνα πολίτη όλο το σύγχρονο φάσμα των ιατροδικαστικών αναλύσεων DNA.

Αληθινές Ιστορίες DNA

Κλοπή εξιχνιάστηκε από ανάλυση DNA σε αναψυκτικό

Το μυστήριο κλοπής στο σπίτι της κατάφερε να λύσει μόνη της μια γυναίκα με ιδιαίτερη ευκολία, κάνοντας μια απλή ανάλυση DNA. Επιστρέφοντας στο σπίτι της αντιλήφθηκε πως κάποιος είχε μπει και της είχε αρπάξει χρυσαφικά μεγάλης αξίας που διατηρούσε καλά κρυμμένα σε σημείο του σπιτιού που μόνο η ίδια και ελάχιστοι από το περιβάλλον της γνώριζαν. Ο δράστης ενώ είχε κινηθεί εντός της οικίας με ιδιαίτερη προσοχή και δεν πήρε ούτε χρήματα ούτε ηλεκτρονικές συσκευές, προδόθηκε από την απροσεξία του καθώς φεύγοντας άφησε πίσω του ένα μπουκάλι αναψυκτικού που έπινε. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έφερε το μπουκάλι στα εργαστήρια της DNAlogy και από την ανάλυση του βιολογικού υλικού που ανιχνεύθηκε προέκυψε το προφίλ του δράστη. Προκειμένου να εξακριβώσει αν επρόκειτο για κάποιο από τα άτομα που υποψιαζόταν, κάλεσε στο σπίτι της τους υπόπτους για μια απλή επίσκεψη και στη συνέχεια έφερε στο εργαστήριο τα ποτήρια από τα οποία είχαν πιεί. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ποτηριών αποκάλυψαν την αλήθεια, αφού το προφίλ ενός από τους υπόπτους ταίριαζε απόλυτα με εκείνο που είχε βρεθεί στο μπουκάλι του αναψυκτικού. Όταν η γυναίκα του παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA, το άτομο αυτό παραδέχτηκε την πράξη του μη μπορώντας να αντικρούσει τα αδιάσειστα στοιχεία και επέστρεψε στη γυναίκα τα χρυσαφικά.

Τον πρόδωσε το DNA στο γραμματόσημο

Απειλητικά και χωρίς αποστολέα γράμματα λάμβανε διευθυντής μεγάλης εταιρίας για αρκετό διάστημα, στα οποία άγνωστος με άσχημη φρασεολογία τον πίεζε να παραιτηθεί από τη θέση του αλλιώς θα πραγματοποιούσε συγκεκριμένες απειλές. Οι επιστολές που στην αρχή δεν είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη άρχισαν να πληθαίνουν και να αγριεύουν, προκαλώντας το φόβο του παραλήπτη. Μη μπορώντας να απευθυνθεί στην αστυνομία αφού δεν υπήρχε κανένας αποστολέας, ο παραλήπτης σκέφτηκε να λύσει μόνος του την υπόθεση φέρνοντας τους φακέλους με τις επιστολές στα εργαστήρια της DNAlogy. Εξετάζοντας προσεκτικά τους φακέλους, ανιχνεύθηκε μεγάλη ποσότητα βιολογικού υλικού στην πίσω μεριά των γραμματοσήμων, γεγονός που δείχνει πως είχαν κολληθεί με σάλιο. Από την ανάλυση των φακέλων προέκυψε ένα γενετικό προφίλ αρσενικού ατόμου το οποίο ήταν ίδιο σε όλες τις επιστολές. Ο παραλήπτης με το προφίλ του αποστολέα στα χέρια, μπορούσε τώρα να ταυτοποιήσει το δράστη αρκεί να είχε λίγο υλικό από αυτόν. Έχοντας κατά νου μερικά άτομα από το εσωτερικό της εταιρίας, συνέλλεξε αποτσίγαρα από τον κάθε ένα και τα έφερε για ανάλυση. Το γενετικό προφίλ που προέκυψε από τους φακέλους ταυτοποιήθηκε με ένα από τα αποτσίγαρα και η υπόθεση λύθηκε απλά, γρήγορα και με ιδιαίτερη ευκολία. Ο αποστολέας, αφού ομολόγησε την πράξη του, φυσικά απομακρύνθηκε από την εταιρία, μη μπορώντας να πιστέψει πως αποκαλύφθηκε η τόσο καλά στημένη επιχείρησή του με έναν τρόπο που δεν είχε ποτέ φανταστεί.

14/06/2011 10:10

DNA test στο Internet..

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

06/05/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso:
 DNA test στο Internet..

 Η DNAlogy το πρώτο ελληνικό διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο ανάλυσης DNA, στα  πλαίσια των καινοτομιών που έχει εφαρμόσει στην Ελλάδα στον τομέα των αναλύσεων  DNA, προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παραγγελίας ή αγοράς των τεστ DNA  μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Ασφάλεια, εγκυρότητα, εχεμύθεια είναι οι λέξεις που  χαρακτηρίζουν αυτό το εγχείρημα που επιτρέπει στο κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτου  γεωγραφικής τοποθεσίας, να προμηθευτεί το σετ δειγματοληψίας στο σπίτι. Ο αριθμός των πελατών που διαλέγουν το internet για την διεξαγωγή αυτών των τεστ DNA αυξάνεται καθημερινά και στην χώρα μας χάρη στην αξιοπιστία και το επιστημονικό υπόβαθρο που προσφέρει το εργαστήριο μας. Οι ενδιαφερόμενοι όμως που θα προτιμήσουν άλλες άγνωστες εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μερικά σημαντικά πράγματα γιατί το internet κρύβει επίσης πολλές παγίδες….

DNA test στο Internet…

Κάνοντας μια μικρή βόλτα στο χώρο του διαδικτύου, μπορεί να βρει κανείς πολλές σελίδες να διαφημίζουν on-line παραγγελίες μιας ποικιλίας τεστ DNA, πατρότητας, μητρότητας, συγγένειας, ιατρικά κ.α. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται τον τελευταίο καιρό και στην Ελλάδα, εγείροντας μια σειρά από εύλογα ερωτήματα. Ποιοί βρίσκονται πίσω από αυτές τις σελίδες; Πόσο αξιόπιστες είναι οι αναλύσεις που διενεργούν; Μπορούμε να εμπιστευτούμε τόσο σοβαρά ζητήματα στα χέρια ανθρώπων χωρίς να γνωρίζουμε το επιστημονικό τους υπόβαθρο;

Αν αποφασίσουμε να επιλέξουμε αυτόν τον τρόπο για τη διεξαγωγή ενός τεστ DNA, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 3 παραμέτρους, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα των αναλύσεων που θα παραλάβουμε.

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις: Οι περισσότερες από τις διαφημιζόμενες εταιρίες του δικτύου, δε διαθέτουν δικές τους εργαστηριακές εγκαταστάσεις αλλά στέλνουν τα δείγματα σε εργαστήρια του εξωτερικού. Αν και το γεγονός αυτό διαφημίζεται ως πλεονέκτημα, στην πραγματικότητα πρόκειται για το σοβαρότερο λόγο να μην επιλέξει κανείς μια τέτοια εταιρία, η οποία έχει απλά το ρόλο του μεσάζοντα. Η συνεργασία αυτή - πολλές φορές με χώρες του τρίτου κόσμου - επιτρέπει την πραγματοποίηση αναλύσεων χαμηλού κόστους, δεν παρέχει όμως καμία εγγύηση για την ασφάλεια και τον σωστό χειρισμό των δειγμάτων.

Επιστημονικό υπόβαθρο: Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο πολύ συχνά δε στελεχώνονται από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Αυτό σημαίνει πως ο πελάτης δεν έχει άμεση επαφή με το εργαστήριο αλλά με το «μεσάζοντα», ο οποίος δε διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για την ενημέρωσή του, ούτε γνωρίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της ανάλυσης. Επιπλέον, λόγω ελλιπούς επιστημονικού υπόβαθρου δεν είναι σε θέση να παρέχει καμία πληροφορία για τα αποτελέσματα που δίνει ή να λύσει τυχόν απορίες των πελατών.

Εγκυρότητα αποτελεσμάτων: Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως τα εργαστήρια στα οποία αποστέλλονται τελικά τα δείγματα δεν ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα των αναλύσεων, με αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να επικυρωθούν από δεύτερο εργαστήριο αν χρειαστεί. Σε άλλες περιπτώσεις δεν προσφέρουν καν ξεκάθαρη απάντηση, καθώς οι αμφίβολες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν δεν μπορούν να φτάσουν το επιθυμητό ποσοστό (>99.99%) που απαιτείται για την εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας. Έτσι, έχοντας πραγματοποιήσει ένα τέτοιο τεστ ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται στο ίδιο σημείο που ήταν και πριν τη διεξαγωγή του, κρατώντας στα χέρια του μόνο ασαφείς ενδείξεις και όχι ξεκάθαρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Η DNAlogy εγγυάται αναλύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι οποίες διεξάγονται στα εργαστήριά της στην Ελλάδα από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες στην ανάλυση και ταυτοποίηση βιολογικού υλικού. Η DNAlogy είναι η πρώτη που καινοτόμησε και έφερε και στην Ελλάδα την απλή μέθοδο της σιελογόνου δειγματοληψίας για όλα τα τεστ DNA, καταργώντας την επίπονη και επεμβατική μέθοδο της λήψης αίματος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της ιατροδικαστικής έρευνας, δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης βιολογικού υλικού πάνω σε μια μεγάλη γκάμα εναλλακτικών δειγμάτων, ρούχα, εσώρουχα, αποτσίγαρα, ποτήρια, μπουκάλια, οδοντόβουρτσες, νύχια, τρίχες, τσίχλες, πιπίλες κ.α. επιλύοντας ακόμα και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις.

Εναρμονισμένη με την εποχή και τις εξελίξεις, προσφέρει την ευκολία παραγγελίας των τεστ DNA μέσω διαδικτύου, προσφέροντας όμως παράλληλα πλήρη επιστημονική υποστήριξη από το ειδικευμένο προσωπικό της. Κάθε δείγμα που φθάνει στα εργαστήριά μας αντιμετωπίζεται χωριστά και κάθε στάδιο χειρισμού καταγράφεται αναλυτικά, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει ανά πάσα στιγμή πλήρη ενημέρωση για την πορεία της ανάλυσης. Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα και θέλοντας να φέρει κάθε άνθρωπο πιο κοντά στις νέες δυνατότητες που του παρέχουν τα τεστ DNA, η DNAlogy συνεργάζεται με ένα δίκτυο επιλεγμένων φαρμακείων στα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αγοράσει το ειδικό σετ σιελογόνου δειγματοληψίας DNAlogy-Patrotis kit για τη διεξαγωγή ενός τεστ DNA από το σπίτι του με απόλυτη εχεμύθεια, διακριτικότητα αλλά πάνω από όλα με την απόλυτη επιστημονική εγκυρότητα που εγγυάται η επιστημονική ομάδα της DNAlogy.

Αληθινή μαρτυρία: Πρόσφατα τα εργαστήρια της DNAlogy επισκέφθηκε ένας κύριος ο οποίος είχε επιλέξει μια από αυτές τις ελληνικές «εταιρίες-φαντάσματα» για τη διεξαγωγή ενός DNA τεστ πατρότητας. Παρόλο που κρατούσε στα χέρια του την απάντηση, δεν είχε σαφή εικόνα για το αν ήταν τελικά ο πατέρας του παιδιού ή όχι. Το χαρτί των αποτελεσμάτων ανέφερε πως «δεν αποκλείεται να είναι ο πατέρας» στηρίζοντάς το με μια πιθανότητα πατρότητας 97%, πολύ χαμηλότερη δηλαδή της απαιτούμενης (>99.99). Σαν να μην έφτανε αυτό, η απάντηση ήταν γραμμένη στα Αγγλικά - καθώς το τεστ είχε πραγματοποιηθεί εκτός Ελλάδας -γεγονός που δυσχέραινε την κατανόηση των αποτελεσμάτων από τον ενδιαφερόμενο. Όταν απευθύνθηκε στην ελληνική εταιρία, ο υπεύθυνός της δεν μπορούσε να τον βοηθήσει καθώς δεν είχε πραγματοποιήσει από τη μια ο ίδιος τις αναλύσεις και από την άλλη δεν είχε καμία επιστημονική κατάρτιση. Κοιτώντας τα αποτελέσματα οι ειδικοί της DNAlogy διαπίστωσαν πως η μεθοδολογία που είχε ακολουθηθεί δεν ήταν σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και έτσι το αποτέλεσμα δεν μπορούσε να αξιολογηθεί από κανένα άλλο εργαστήριο. Για αυτό το λόγο, η εξέταση επαναλήφθηκε στα εργαστήρια της DNAlogy με τον τρόπο που θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί εξαρχής και ο κύριος αυτός πήρε στα χέρια του ένα αποτέλεσμα ξεκάθαρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Η DNAlogy λέει ΝΑΙ στην εύκολη πρόσβαση των ανθρώπων στα νέα επιστημονικά επιτεύγματα, στην εχεμύθεια και στη διακριτικότητα που προσφέρουν οι συναλλαγές μέσω δικτύου αλλά ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της επιστήμης και στο εύκολο κέρδος εις βάρος ανυποψίαστων πελατών.

06/05/2011 16:49

Τεστ DNA και προσωπικά δεδομένα ...

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

22/04/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso:
 Τεστ DNA και προσωπικά δεδομένα ...

 Είναι πλέον γεγονός ότι το DNA αποτελεί το νέο πανίσχυρο όπλο στην υπηρεσία της  αλήθειας… της αλήθειας της ιατρικής, της βιολογικής, της νομικής, της αλήθειας της  ζωής. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποδαιμονοποιήσουμε την ιδέα του DNA, να την  κατανοήσουμε και να μάθουμε τη χρησιμότητα των γενετικών μας χαρακτηριστικών.  Άλλωστε πρόκειται για την πηγή της ζωής, τον κώδικα της δημιουργίας μας. Γνωρίζουμε όλοι πως η ανακάλυψη και αργότερα η χρήση του DNA, άλλαξε τα δεδομένα τόσο στην ιατρική όσο και στην ιατροδικαστική επιστήμη. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι πώς να χρησιμοποιήσουν αυτό το επίτευγμα στην καθημερινή τους ζωή. Στην ιατρική, μπορούμε πλέον να εντοπίσουμε τις γενετικές ανωμαλίες του DNA και να προλάβουμε ή να αντιμετωπίσουμε πολλές ασθένειες. Στην ιατροδικαστική, το DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό στοιχείο επίλυσης μιας υπόθεσης, είτε καταδικάζοντας είτε αθωώνοντας κάποιον, αλλά πάντα καταγράφοντας την πραγματικότητα. Όσον αφορά τη βιολογική μας υπόσταση, μόνο το DNA μπορεί να εξακριβώσει με ακρίβεια τους οικογενειακούς δεσμούς… Με λίγα λόγια, το DNA είναι μια αστείρευτη πηγή δεδομένων, τα οποία κάθε μέρα μας επιτρέπουν να ζούμε, να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε, να δημιουργούμε, να είμαστε άνθρωποι...

Τεστ DNA και προσωπικά δεδομένα…

Ο αιώνας του DNA έχει ξεκινήσει… Το μικροσκοπικό αυτό μόριο της φύσης που είναι η βάση της ζωής όλων των ζωντανών οργανισμών αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια των επιστημόνων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αν και η ενημέρωση γύρω από τις νέες δυνατότητες που μας προσφέρει η μελέτη και η χρήση του είναι ελλιπής, έχει αρχίσει να γίνεται πλέον κατανοητό σε όλους πως έχει μπει στη ζωή μας με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσει. Είτε πρόκειται για την εξακρίβωση βιολογικών δεσμών, είτε για την πρόληψη και τη διάγνωση γενετικών ασθενειών, είτε για την εξιχνίαση εγκλημάτων, το DNA μπορεί να δώσει τις απαντήσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και εγκυρότητα.

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που η λέξη DNA τρομάζει αρκετούς, οι οποίοι φοβούνται πως μια απλή εξέταση θα τους αφήσει γυμνούς μπροστά σε φοβερές αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων. Είναι όμως αυτή η αλήθεια ή μήπως η άγνοια δίνει τροφή στη φαντασία για να γεννήσει μυθικά τέρατα; Ας δούμε καταρχάς τι πληροφορίες μπορεί να αποκαλύψει κάθε εξέταση DNA και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ιατρικές εξετάσεις: Οι κληρονομικές ασθένειες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά μέσω του DNA. Οι πληροφορίες για τις ασθένειες αυτές βρίσκονται στις κωδικές περιοχές του DNA που καλούνται γονίδια. Χάρη στις μεγάλες προόδους της Μοριακής Βιολογίας και της Ιατρικής, οι περισσότερες κληρονομικές ασθένειες έχουν συνδεθεί με «βλάβες» στα φυσιολογικά γονίδια και μπορούν πλέον εύκολα να ανιχνευθούν με μια απλή εξέταση DNA. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ασθενειών είναι η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, η θρομβοφιλία, το γλαύκωμα κ.α. Η σημαντική αυτή μέθοδος ανάγνωσης του DNA, μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών. Στις περιπτώσεις που η ανίχνευση μιας τέτοιας βλάβης στο DNA πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της αντίστοιχης νόσου, ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα ζωής ώστε να καθυστερήσει την εμφάνισή της ή ακόμα και να βελτιώσει σε μεγάλο ποσοστό τα συμπτώματά της αν αυτή έχει ήδη εμφανιστεί. Σε κάθε ιατρική εξέταση ισχύει το ιατρικό απόρρητο και επομένως τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς είναι απόλυτα διασφαλισμένα.

Εξακρίβωση βιολογικής συγγένειας: Στις εξετάσεις DNA που αφορούν την εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας μεταξύ των ατόμων (τεστ πατρότητας, μητρότητας, αδερφών κτλ.) εφαρμόζεται και πάλι η μέθοδος της ανάγνωσης του DNA με μια σημαντική όμως διαφορά. Η διαφορά στην εξέταση αυτή είναι ότι εδώ χρησιμοποιούνται οι μη κωδικές περιοχές του DNA που δεν έχουν καμία απολύτως πληροφορία και όχι οι κωδικές περιοχές που φέρουν σημαντικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, καθώς οι τελευταίες εμφανίζουν εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ των ατόμων. Οι εξετάσεις αυτές δε στηρίζονται επομένως σε κανένα προσωπικό δεδομένο τέτοιου τύπου αλλά στην εξαιρετική πολυμορφία που χαρακτηρίζει τις «άχρηστες» μη κωδικές περιοχές και η οποία δίνει τη μοναδικότητα σε κάθε άτομο. Έτσι, μελετώντας 16 -τουλάχιστον- τέτοιες περιοχές μπορούμε να αποκτήσουμε ένα μοναδικό γενετικό προφίλ για κάθε άτομο. Συγκρίνοντας το γενετικό προφίλ δύο ατόμων μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το αν τα άτομα αυτά συνδέονται βιολογικά, χωρίς να μπορούμε να «υποκλέψουμε» ουδεμία επιπλέον πληροφορία για τα χαρακτηριστικά των ατόμων ή για τις ασθένειες από τις οποίες πιθανά πάσχουν. Παρόλα αυτά, και επειδή ένα γενετικό προφίλ δεν παύει να είναι χαρακτηριστικό ενός ατόμου ακόμα κι αν δεν προσφέρει καμία πληροφόρηση, τα κέντρα γενετικής που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους εξετάσεις δε διατηρούν τα προφίλ στις βάσεις δεδομένων τους, διασφαλίζοντας και εδώ το απόρρητο των εξετάσεων αυτών.

Εξιχνιάσεις εγκλημάτων: Η εξέταση DNA στις περιπτώσεις εξιχνίασης εγκλημάτων μοιάζει με αυτήν της εξακρίβωσης βιολογικής συγγένειας, με τη διαφορά ότι εδώ δε συγκρίνουμε τα προφίλ 2 ατόμων αλλά προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε ένα DNA που βρέθηκε στον τόπο ενός εγκλήματος με αυτό του υπόπτου και πιθανού δράστη. Και σε αυτήν την περίπτωση μελετώνται οι μη κωδικές, πολυμορφικές περιοχές, που δε φέρουν καμία πληροφορία για τα χαρακτηριστικά του ατόμου, αλλά συντάσσουν το μοναδικό γενετικό προφίλ του ατόμου από το οποίο προέρχονται. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με το αρχείο γενετικών προφίλ των κακοποιών που οφείλουν να διατηρούν οι Αστυνομικές Αρχές προκειμένου να μπορούν να ταυτοποιούν το γενετικό υλικό που ανιχνεύεται κάθε φορά σε τόπους εγκλημάτων με άτομα που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν. Ένα τέτοιο εγχείρημα, και εφόσον πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θα μπορούσε να βοηθήσει τις Αστυνομικές Αρχές στο πολύτιμο έργο που καλούνται να εκτελέσουν όσον αφορά την εξιχνίαση εγκληματικών ενεργειών.

Τα τεστ DNA είναι μια νέα μέθοδος που μπορεί να μας προφυλάξει, να μας βοηθήσει, να μας ενημερώσει, να μας προστατεύσει… Η ενημέρωση γύρω από τα οφέλη των εξετάσεων αυτών μπορεί να μας απαλλάξει από θεωρίες συνομωσίας και φανταστικά σενάρια υποκλοπής προσωπικών δεδομένων που αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής...

26/04/2011 14:03

Τα τεστ DNA και η ελληνική πραγματικότητα ...

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

15/04/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso:
 Τα τεστ DNA και η ελληνική πραγματικότητα ...

 Ζούμε στην εποχή του DNA… O άνθρωπος που φτιάχνεται από το DNA, υπάρχει και  ζει χάρη στο DNA, κατάφερε στις μέρες μας να το επεξεργάζεται, να το χρησιμοποιεί και  να επεμβαίνει πάνω σε αυτό. O άνθρωπος πλέον ασχολείται με το DNA, διασκεδάζει  βλέποντας τις τηλεοπτικές ιστορίες DNA, θλίβεται με τις τραγωδίες DNA, αλλά κάθε μέρα  ακούει ιστορίες DNΑ. Ιστορίες που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ή  ακόμα και να καταλάβουμε, αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για ιστορίες που βγαίνουν από τη ζωή, τη μεγάλη ή τη μικρή, ιστορίες όχι πολύ διαφορετικές από τη δικιά μας… Στον κόσμο του DNA όλα πάνε πιο γρήγορα, όλα είναι πιο δυνατά, όλα πονάνε λίγο πιο πολύ… αυτές οι ιστορίες είναι οι δικές μας, οι δικές σας, ιστορίες της καθημερινότητας, που τελειώνουν καλά ή άσχημα, ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε ή να κλαίμε. Είναι οι ιστορίες μας, και μπορεί να συμβούν στον καθένα, σήμερα, αύριο, κάποτε!

Τα τεστ DNA και η ελληνική πραγματικότητα…

Μόνιμη θεματολογία στα σήριαλ της ελληνικής τηλεόρασης αποτελούν πλέον τα τεστ DNA. Είτε πρόκειται για την εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, είτε για την εξιχνίαση εγκλημάτων, τα τεστ DNA τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας και αποτελούν και για τους σεναριογράφους ένα πολύτιμο όπλο στην προσπάθειά τους να ξετυλίξουν το κουβάρι της ιστορίας τους, κάνοντάς την πιο ελκυστική για τον τηλεθεατή. Παιδιά που δόθηκαν σε ιδρύματα και ξαναβρέθηκαν μετά από χρόνια, υποτιθέμενα αδέρφια που διεκδικούν μεγάλες κληρονομιές, λάθη σε εξωσωματικές γονιμοποιήσεις που οδήγησαν σε γέννες λάθος βρεφών, αδέρφια που αγαπήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν τη συγγένειά τους, δολοφονίες σχεδιασμένες με κάθε λεπτομέρεια, είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις που βασάνισαν πολλούς πρωταγωνιστές ελληνικών σειρών. Κάθε φορά η απάντηση ενός τεστ DNA είναι αυτή που δίνει τη λύτρωση, αφού μια τέτοια εξέταση αποκαλύπτει την αλήθεια με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο λάθους.

Πόσο απέχουν άραγε αυτές οι ιστορίες από την πραγματικότητα; «Αυτά συμβαίνουν μόνο στις ταινίες» όπως συνηθίζεται να λέγεται ή τελικά ο κινηματογράφος αντιγράφει τη ζωή;

 

Στον αντίποδα όλων αυτών των σειρών, βρίσκονται οι εκπομπές που αναλαμβάνουν να λύσουν τις αντίστοιχες πραγματικές υποθέσεις. Θέλοντας να επιτελέσουν κοινωνικό έργο φέρνουν κοντά χαμένους συγγενείς, αδέρφια που χωρίστηκαν μικρά, γονείς που έδωσαν τα παιδιά τους στη γέννα και δεν τα γνώρισαν ποτέ. Πραγματικές υποθέσεις ανθρώπων που προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δικής τους προσωπικής ιστορίας και αναζητούν βοήθεια από ανθρώπους που υπόσχονται να την προσφέρουν. Πώς όμως πιστοποιείται η συγγένεια μεταξύ ατόμων που βρίσκονται για πρώτη φορά στη ζωή τους; Πώς είναι σίγουρος ένας άνθρωπος που ψάχνει το χαμένο του παιδί ότι πρόκειται πράγματι για αυτό; Με πόση σιγουριά μπορεί να αγκαλιάσει κανείς συγγενείς που δεν έχει ξαναδεί ποτέ; Ερωτήσεις που μόνο ένα τεστ DNA μπορεί να απαντήσει, το οποίο όμως δεν πραγματοποιείται ποτέ. Προσφέρουν στα αλήθεια βοήθεια στους ανθρώπους ή πρόκειται για κατασκευασμένες ιστορίες με σκοπό την τηλεθέαση;

Από την άλλη, υπάρχουν εκπομπές που βοηθούν στις έρευνες εξαφανισμένων ατόμων και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε υποθέσεις εγκληματικών ενεργειών. Η προσφορά τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της αδυναμίας της ελληνικής αστυνομίας να μελετήσει σε βάθος όλες τις υποθέσεις. Παρόλα αυτά, και ενώ πολλές φορές έχουν στα χέρια τους όλα τα όπλα για την επίλυση μιας υπόθεσης, επιλέγουν να μην τα αξιοποιήσουν με αποτέλεσμα να παραμένουν τα ερωτήματα αναπάντητα. Ύποπτα αντικείμενα που βρίσκονται σε χώρους εγκλημάτων, ευρήματα που αποτελούν ενδείξεις της τύχης αγνοουμένων ατόμων, πτώματα που ανακαλύπτονται μετά από πολύ καιρό σε κατάσταση αποσύνθεσης, μπορούν να δώσουν την απάντηση στο τι ακριβώς συνέβη εφόσον συλλεχθούν από ειδικούς και σταλούν στο εργαστήριο για μια απλή ανάλυση DNA.

Οι λύσεις κατακλύζουν καθημερινά την οθόνη μας μέσα από αστυνομικές, κοινωνικές και κωμικές σειρές. Από τις πιο απλές ως τις πιο πολύπλοκες ιστορίες φαντασίας, το DNA αποτελεί πλέον το μόνο και αδιαμφισβήτητο μέσο ανεύρεσης της αλήθειας. Γιατί άραγε να μην το επιλέγει κανείς όταν προσπαθεί να επιλύσει αληθινές ιστορίες; Τελικά ήρθε η ώρα να αντιγράψει η ζωή τον κινηματογράφο….

DNA τεστ Πατρότητας-Συγγένειας Τώρα στα Φαρμακεία

Για την απάντηση όλων των ερωτημάτων συγγένειας που μπορεί να θέσει κάποιος, η DNAlogy καινοτομεί απλοποιώντας την διαδικασία διεξαγωγής των τεστ DNA. Πλέον ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να προμηθευτεί το σετ σιελογόνου δειγματοληψίας DNAlogy-Patrotis-kit® από επιλεγμένα φαρμακεία και να πραγματοποιήσει απλά και σίγουρα ένα DNA τεστ πατρότητας/συγγένειας, με μικρό κόστος και ευκολία στη λήψη (σάλιο), σε 3 μόνο βήματα: 1) Αγορά του σετ από το φαρμακείο, 2) Δειγματοληψία και αποστολή των δειγμάτων στα εργαστήρια της DNAlogy, 3) Παραλαβή των αποτελεσμάτων σε 5-15 ημέρες.

15/04/2011 16:30

Πως το τεστ DNA μπορεί να αποκαλύψει λάθη σε βιοψίες και να σώσει ζωές...

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

07/04/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso:
 Πως το τεστ DNA μπορεί να αποκαλύψει λάθη σε βιοψίες και να σώσει ζωές...

 Όλο και πιο πολύ αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που έρχονται στα εργαστήρια μας  ζητώντας μας να ταυτοποιήσουμε το βιολογικό υλικό της βιοψίας τους. Σχεδόν πάντα  πρόκειται για σοβαρά ιατρικά θέματα είτε καρκίνου, είτε άλλων επικίνδυνων ασθενειών.  Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ιατρική έχει κάνει τεράστια βήματα, χάρη στο  μυαλό και τη θέληση του ανθρώπου. Είναι παράδοξο όμως πώς την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να ακυρώσει όλα αυτά τα επιτεύγματα χρησιμοποιώντας την επιστήμη σαν όπλο για να καταδικάσει κάποιον: το ονομάζουμε ανθρώπινο λάθος ή ιατρικό λάθος…

Το «DNA», αποτελεί ένα πολύτιμο όπλο της επιστήμης στην υπηρεσία της ιατρικής και δίνει τη δυνατότητα εξακρίβωσης της βιολογικής ταυτότητας μιας βιοψίας ή οποιουδήποτε ιστού, συμβάλλοντας έτσι στην ακρίβεια του ιατρικού πορίσματος. Η DNAlogy, το πρώτο ελληνικό, διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο ανάλυσης DNA, παρέχει για πρώτη φορά στους Έλληνες την τεχνολογία και τεχνογνωσία για να την πραγματοποίηση αυτού του είδους των αναλύσεων.

Μια νέα πρωτοποριακή ιατρική υπηρεσία που λύνει τα χέρια ασθενών και ιατρών. Απλά χρησιμοποιείστε την!

Πώς το τεστ DNA μπορεί να αποκαλύψει λάθη σε βιοψίες και να σώσει ζωές…

Η στιγμή της διάγνωσης ενός ατόμου με την ασθένεια του καρκίνου είναι μια από εκείνες που αλλάζουν τη ζωή ενός ασθενούς ολοκληρωτικά. Όσο κι αν τρομάζει μια τέτοια στιγμή, κάθε ασθενής καλείται να βρει τη δύναμη να δεχτεί τη νέα πραγματικότητα και να οργανώσει διαφορετικά το υπόλοιπο της ζωής του. Κάθε τέτοια διάγνωση είναι καθοριστική τόσο για τον ίδιο όσο και για τα άτομα του περιβάλλοντός του, τα οποία πρέπει να τον στηρίξουν και να είναι συμπαραστάτες

του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Για το λόγο αυτό, τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν περιθώρια ιατρικών λαθών και ερασιτεχνισμού. Παρόλα αυτά, έχουν αποκαλυφθεί πολλές ιστορίες ανθρώπων που έπεσαν θύματα ιατρικών λαθών με αποτέλεσμα να υποβληθούν σε επίπονες επεμβάσεις και θεραπευτικές αγωγές χωρίς καν να πάσχουν! Άνθρωποι υγιείς που από λάθος διαγνώσεις βρέθηκαν στο χειρουργείο και στερήθηκαν για πάντα μια ήρεμη ζωή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 28χρονου άντρα ο οποίος υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, αφού μετά την πραγματοποίηση βιοψίας ο γιατρός του τον ενημέρωσε πως πάσχει από καρκίνο στο δεξί μαστό. Ένα μήνα μετά την επέμβαση και ενώ η ζωή του είχε αλλάξει ολοκληρωτικά, δέχτηκε ένα απολογητικό τηλεφώνημα από το νοσοκομείο, στο οποίο του εξηγούσαν πως το δείγμα της βιοψίας του είχε κατά λάθος μπερδευτεί με μιας γυναίκας που έπασχε και πως ο ίδιος ήταν απόλυτα υγιής! Ακόμα πιο τραγική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας η οποία πραγματοποίησε μια λαπαροσκόπηση για τον έλεγχο μιας κύστης στη μήτρα. Μετά την εξέταση οι γιατροί την ενημέρωσαν πως πάσχει από καρκίνο της μήτρας και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο και πως πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε υστερεκτομή. Η νεαρή γυναίκα ιδιαίτερα ανήσυχη από τα απροσδόκητα νέα, ρώτησε αν θα μπορούσαν να σωθούν οι ωοθήκες της επειδή ετοιμαζόταν να κάνει παιδιά, οι γιατροί όμως την ενημέρωσαν πως θα πρέπει να ακυρώσει τα σχέδιά της καθώς θα υποβαλλόταν σε καθολική αφαίρεση. Λίγους μήνες μετά, και αφού η γυναίκα είχε πραγματοποιήσει την επέμβαση, της ανακοινώθηκε πως ήταν εξαρχής απόλυτα υγιής και πως το δείγμα της είχε μολυνθεί από το δείγμα άλλου ασθενούς που έπασχε. Παρόλα αυτά, δε θα μπορούσε ποτέ της να αποκτήσει παιδιά.

Η βιοψία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει αφενός πολλά στάδια και αφετέρου απαιτεί τη συμμετοχή πολλών ατόμων, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα λάθους στους χειρισμούς. Μετά από τέτοια περιστατικά, τα νοσοκομεία υπόσχονται να βελτιώσουν τα συστήματα ελέγχου, ακόμα όμως και τότε ενώ θα μπορούσαν πραγματικά να μειώσουν τον αριθμό λαθών, δε θα μπορούσαν να αποτρέψουν ενδεχόμενη μίξη των δειγμάτων. Δυστυχώς, παραδείγματα τέτοιου είδους μπορεί να συναντήσει κανείς αρκετά στη βιβλιογραφία. Ακόμα και αν αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν, κανείς δε μπορεί να σβήσει τη σοκαριστική αυτή εμπειρία που ζουν οι ασθενείς-θύματα.

Μέχρι σήμερα για να σιγουρευτεί κανείς για μια διάγνωση που τον εμφάνιζε ως πάσχοντα, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να πάρει μια δεύτερη γνώμη. Μια επανεξέταση όμως ενός ήδη λάθος ιστού θα οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα ενώ μια εξολοκλήρου νέα βιοψία πολλές φορές δεν είναι εφικτή ή είναι ιδιαίτερα επίπονη και ψυχοφθόρα. Και σε αυτήν την περίπτωση μια απλή εξέταση DNA μπορεί να δώσει μια σίγουρη απάντηση για το αν ο πάσχων ιστός προέρχεται από τον πραγματικό ασθενή ή από ένα άσχετο άτομο.

Μετά τα αποτελέσματα της βιοψίας και πριν ο «ασθενής» υποβληθεί σε οποιαδήποτε θεραπεία ή επέμβαση, μπορεί να πραγματοποιήσει μια εξέταση DNA σε ένα κομμάτι του ιστού που έχει ληφθεί κατά την εξέταση. Παράλληλα μπορεί με μια απλή δειγματοληψία σάλιου να αποκτήσει το προσωπικό του γενετικό προφίλ και στη συνέχεια να το συγκρίνει με εκείνο του ιστού. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να είναι κανείς απόλυτα σίγουρος για τον αν η διάγνωση αφορά όντως τον ίδιο, πριν ξεκινήσει την αντιμετώπιση της νέας αυτής πραγματικότητας.

Η ταυτοποίηση μέσω DNA είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να προλάβει ολοκληρωτικά τις μίξεις μεταξύ των δειγμάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών και την ακρίβεια στη διάγνωση.

08/04/2011 11:49

DNA Τεστ Πατρότητας στα Φαρμακεία

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

01/04/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso:
 DNA Τεστ Πατρότητας στα Φαρμακεία

 Η DNAlogy, το πρώτο ελληνικό, διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο ανάλυσης και  ταυτοποίησης DNA, το ελληνικό CSI, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα προσφέρει  πλέον και στους Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα απόκτησης του σετ σιελογόνου  δειγματοληψίας  DNAlogy-Patrotis-kit® από τα φαρμακεία, για τη διεξαγωγή ενός DNA  τεστ πατρότητας/συγγένειας.

Μέχρι σήμερα στη χώρα μας μία εξέταση DNA για την εξακρίβωση των βιολογικών δεσμών ήταν μια διαδικασία πολύπλοκη, χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος καθώς έπρεπε να πάμε σ’ ένα νοσοκομείο, να μας πάρουν αίμα, να πάμε στα δικαστήρια και πολλές φορές να μην είμαστε καν σίγουροι για τα αποτελέσματα λόγω της ξεπερασμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε.

Η ανάλυση DNA γίνεται πλέον γρήγορα, οικονομικά, αξιόπιστα, με ευκολία στη λήψη (σάλιο) και με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια, χάρη στη χρήση του νέου σετ σιελογόνου δειγματοληψίας DNAlogy-Patrotis-kit®.

Ένα εγχείρημα τολμηρό, καινοτόμο, σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο αλλά πρωτίστως αναγκαίο για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να γνωρίζει την αλήθεια… το ύψιστο αγαθό!

DNA ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Η ιδέα της διανομής, προώθησης και πώλησης των τεστ βιολογικής συγγένειας στα φαρμακεία έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλά ανεπτυγμένα κράτη. Η DNAlogy, ακολουθώντας τα πρότυπα προηγμένων χωρών όπως η Αμερική, η Γερμανία, η Ισπανία και η Αγγλία, παρέχει πλέον και στα ελληνικά φαρμακεία το σετ δειγματοληψίας DNAlogy-Patrotis-kit®. Η πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία καθιστά εύκολη την πρόσβαση του κοινού στις καινοτόμες αυτές εξετάσεις DNA, εξοικειώνοντάς το με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα.

Η γέννηση ενός παιδιού είναι το πιο ευτυχές γεγονός για ένα ζευγάρι. Υπάρχουν όμως συχνά σημαντικοί λόγοι που χρήζουν αναγκαία την ταυτοποίηση της βιολογικής συγγένειας των μελών μιας οικογένειας. Προσωπικές αμφιβολίες, λάθη στις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις ακόμα και μίξεις βρεφών στο μαιευτήριο είναι μερικοί από τους λόγους που οδηγούν τα ζευγάρια στην πραγματοποίηση ενός τέτοιου τεστ. Παράλληλα, η εξακρίβωση των βιολογικών δεσμών είναι πολύ σημαντική σε νομικές υποθέσεις όπως σε περιπτώσεις διαζυγίων, απόκτησης επιμέλειας, διατροφής, μετανάστευσης, παράνομων υιοθεσιών κ.α.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία εξακρίβωσης των βιολογικών δεσμών συνήθως στοίχιζε πάρα πολλά χρήματα αφού σε αυτήν εμπλέκονταν γιατροί, δικηγόροι και δικαστές. Τώρα πλέον ο καθένας θα μπορεί να βρει το τεστ πατρότητας/συγγένειας στο φαρμακείο της γειτονιάς του, ένα τεστ οικονομικό και αξιόπιστο το οποίο προσφέρει αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες. Το σετ σιελογόνου δειγματοληψίας DNAlogy-Patrotis-kit είναι το πρώτο «DNA τεστ στο σπίτι» και προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ενός τεστ εξακρίβωσης βιολογικών δεσμών γρήγορο, σίγουρο, με ευκολία στη λήψη και με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πελάτης αγοράζει από το φαρμακείο μόνο το σετ δειγματοληψίας και όχι την ανάλυση, αφού αυτή απαιτεί το εξειδικευμένο προσωπικό και τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της DNAlogy.

DNA τεστ σε 3 βήματα: Το DNA τεστ πατρότητας της DNAlogy συνδυάζει την εγκυρότητα με την ευκολία, αφού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναλύοντας από 16 έως 23 παγκοσμίως αποδεκτούς γενετικούς δείκτες (προδιαγραφές FBI, ευρωπαϊκό αρχείο) ενώ παράλληλα είναι ανώδυνο, γρήγορο, απλό και αρκούν 3 μόνο βήματα για την πραγματοποίηση του: 1) Αγοράζουμε από το φαρμακείο το τεστ που περιέχει της ειδικές μπατονέτες δειγματοληψίας, 2) Κάνουμε μόνοι μας τη δειγματοληψία παίρνοντας λίγο σάλιο (ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που θα βρούμε στο σετ) και 3) Στέλνουμε τα δείγματα στα εργαστήρια της DNAlogy και παραλαμβάνουμε τα αποτελέσματα σε 5 ή 15 εργάσιμες ημέρες.

Ηθικό;

Για να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να πρώτα να ξεκαθαρίσουμε στον εαυτό μας εάν το μονοπάτι που οδηγεί στην αλήθεια είναι ένα ταξίδι προς το σωστό ή το λάθος• εάν το δικαίωμα του καθενός να γνωρίζει ποιός είναι και από πού προέρχεται είναι κάτι που του ανήκει ή όχι• εάν τέλος είναι ηθικό να μεγαλώνει, εν αγνοία του ο κάθε πατέρας ένα παιδί που δεν είναι δικό του και δεν είναι ανήθικο ο φυσικός πατέρας να μην γνωρίσει ποτέ το παιδί του και να μην αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του…

Η άποψή μας είναι πως η διάθεση του DNAlogy-Patrotis-kit® στα φαρμακεία, φέρνει τον άνθρωπο ένα βήμα πιο κοντά στην ίδια του την ύπαρξη. Η γνώση της βιολογικής μας ταυτότητας είναι ένα ισχυρό όπλο για την ανεύρεση της αλήθειας, του ύψιστου αγαθού της ζωής. Η εξακρίβωση των βιολογικών καταβολών μας αποτελεί μια αστείρευτη πηγή πληροφόρησης τόσο για το παρελθόν και τους βιολογικούς μας προγόνους όσο και για το μέλλον και την πρόληψη ή αντιμετώπιση κληρονομικών ασθενειών, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής. Το πρωτοποριακό αυτό για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα της DNAlogy, προσφέρει πλέον την εύκολη πρόσβαση κάθε πολίτη ανεξαιρέτως στις νέες αυτές υπηρεσίες.

Συνεργάτης: Για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος, η DNAlogy ξεκίνησε αποκλειστική συνεργασία με την Π. Μπακάκος ΑΕ, μια από της παλαιότερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, για τη διανομή και προώθηση των DNAlogy-Patrotis-kit® στα φαρμακεία,. Πρόκειται για τον ιδανικότερο συνδυασμό εμπειρίας και καινοτομίας που εξασφαλίζει την απόλυτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των φαρμακοποιών συνεργατών.

04/04/2011 09:29

DNA Τεστ Πατρότητας και Μητρότητας για την Εξωσωματική Γονιμοποίηση

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

25/03/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso:
 DNA Τεστ Πατρότητας και Μητρότητας για την εξωσωματική Γονιμοποίηση 

 Πώς μπορούμε να ελπίζουμε στο βλέμμα του άλλου, όταν δεν είμαστε πάντα ικανοί να  αντιμετωπίσουμε το βλέμμα των ίδιων μας των παιδιών. Σίγουρα δεν είναι πάντα το  βλέμμα το πιο φιλικό ή το πιο τρυφερό, αλλά θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να τα  κοιτάξουμε στα μάτια, να κοιτάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό με την ίδια αφορμή, όπως  δηλαδή πράττουν όλοι όσοι έρχονται στα εργαστήρια μας για να αναζητήσουν την αλήθειας τους. Λοιπόν ας ανακαλύψουμε την αλήθεια όχι μόνο για εμάς, αλλά κυρίως γι αυτά, γιατί αυτά έχουν πολύ πιο πολύ θάρρος από εμάς. Εμείς που δεν είμαστε καν ικανοί να δούμε αυτό που είμαστε, μικροί άνθρωποι, μικρά παιδιά ανθρώπων. Αυτά, τα παιδιά μας είναι ήδη μεγάλα, είναι ίσως η σειρά τους να μας δώσουν το μάθημα, το κίνητρο για να δούμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε…

DNA Τεστ Πατρότητας/Μητρότητας για την Εξωσωματική Γονιμοποίηση!

Ολοένα και περισσότερα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας καταφεύγουν στη λύση της εξωσωματικής γονιμοποίησης για την απόκτηση απογόνων. Πόσο σίγουροι μπορούν να είναι όμως οι μελλοντικοί γονείς για την πατρότητα ή τη μητρότητα του παιδιού που κυοφορούν και αργότερα μεγαλώνουν; Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να γίνει λάθος στην επιλογή του σωστού σπερματοζωαρίου και ωαρίου κατά τη γονιμοποίηση; Πως μπορούν να διασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι τη βιολογική συγγένεια με το νέο μέλος της οικογένειάς τους;

Στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί περιπτώσεις στις οποίες γυναίκες κυοφόρησαν και γέννησαν παιδιά, τα οποία προήλθαν από ωάρια ή/και σπερματοζωάρια άλλων δοτών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας λευκής μητέρας στην Αμερική, η οποία μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση απέκτησε δύο μωρά διαφορετικού χρώματος. Οι γενετικές εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν πως η γυναίκα και ο σύζυγός της δεν ήταν οι βιολογικοί γονείς των μωρών, αλλά είχε γίνει λάθος κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης στην κλινική. Ακόμα πιο σοκαριστική είναι μια σχεδόν απίστευτη υπόθεση μίξης υλικού που αφορούσε τρεις γυναίκες και συνέβη σε μια κλινική της Αγγλίας. Στην περίπτωση αυτή, στη μια γυναίκα εμφυτεύτηκαν τα σωστά έμβρυα, τα οποία όμως ήταν κακής ποιότητας, ενώ τα καλής ποιότητας έμβρυά της δόθηκαν σε μια άλλη γυναίκα, τα έμβρυα της οποίας κατέληξαν σε μια τρίτη. Η τραγική αυτή υπόθεση είχε ακόμα τραγικότερη κατάληξη, καθώς το λάθος αποκαλύφθηκε πολύ πριν τη γέννα, με αποτέλεσμα οι γυναίκες που δέχτηκαν τα λάθος έμβρυα να υποβληθούν στη διαδικασία αφαίρεσής τους.

Το σοκ των γονέων σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τεράστιο και η λύση δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση καθώς οι δικαστικοί αγώνες που ακολουθούν είναι μακροχρόνιοι και εξαιρετικά επίπονοι ψυχολογικά για τα ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη υποστεί αρκετή ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους για την απόκτηση τέκνων. Ερωτήματα όπως ποια θεωρείται τελικά η μητέρα από τις δύο, η βιολογική μητέρα ενός μωρού ή αυτή που το κυοφόρησε 9 μήνες και το γέννησε, βασανίζουν τους εμπλεκόμενους και τους τραυματίζουν ανεπανόρθωτα καθώς τέτοια γεγονότα δύσκολα μπορούν να μείνουν πίσω και να ξεχαστούν. Δυστυχώς, ή ευτυχώς ίσως θα έλεγαν κάποιοι άλλοι, τα λάθη στις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, τις περισσότερες φορές, γίνονται φανερά μόνο μετά τη γέννηση και μόνο αν το μωρό έχει κάποιο πολύ εμφανές χαρακτη ριστικό το οποίο διαφέρει από εκείνα των γονέων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις λαθών να μην αποκαλύπτονται ποτέ, αφού οι γονείς είναι εφησυχασμένοι λόγω της μεθόδου.

Οι κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν παρέχουν στους γονείς καμία πιστοποίηση σχετικά με τη βιολογική ταυτότητα του εμβρύου που εμφυτεύεται. Ακόμα όμως και πριν τη γέννα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου, αφού στις εγκυμοσύνες που προέρχονται από εξωσωματική, πραγματοποιείται αμνιοκέντηση για τον έλεγχο της κατάστασης του εμβρύου. Παράλληλα με τον καθιερωμένο έλεγχο μπορεί να ταυτοποιηθεί και η βιολογική συγγένεια του παιδιού με τους γονείς του.

Ο προορισμός του ανθρώπου είναι η δημιουργία οικογένειας. Η γέννηση ενός παιδιού, η δημιουργία ζωής απ’ τη ζωή, είναι μια μοναδική στιγμή για κάθε άνθρωπο. Η σχέση γονέα-παιδιού είναι μια σχέση που κρατάει για μια ζωή, στηρίζεται στην ειλικρίνεια και δεν πρέπει να σκιάζεται από κανένα σύννεφο και καμία αμφιβολία. Για αυτό το λόγο και οι κλινικές που αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τα ζευγάρια να φτάσουν σε αυτήν την σημαντική και πολυπόθητη στιγμή, θα πρέπει να δείχνουν την ανάλογη υπευθυνότητα, προκειμένου να μην μετατρέπονται οι ευτυχισμένες στιγμές σε στιγμές που στιγματίζουν τις ζωές όλων.

H DNAlogy έχει προτείνει εδώ και καιρό στις ελληνικές κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης, τις υπηρεσίες της για την ταυτοποίηση των βιολογικών δεσμών του εμβρύου και των γονέων. Μια υπηρεσία που από τη μία πλευρά πιστοποιεί τις διαδικασίες και την ποιότητα της κλινικής, από την άλλη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Κι όμως, λίγοι ήταν οι ιατροί που θέλησαν να μπουν σε αυτήν την διαδικασία πιστοποίησης… Άγνοια ή φόβος; Μια συμβουλή : ψαχθείτε!

29/03/2011 14:16

8 Διάσημες ... Πατρότητες

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

15/03/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso :
 8 Διάσημες ... Πατρότητες

 Πατέρας ή θύμα, σχέση ή φαντασίωση, αλήθεια ή ψέματα; Ο κάθε άνθρωπος  προέρχεται από δυο γονείς… τους γνωρίζουμε ή μάθαμε λάθος; Ξέρουμε ποιοι είμαστε ή  αγνοούμε την προέλευση μας; Ζούμε στην πραγματικότητα ή ονειρευόμαστε πάνω σε  ανθρώπινες ιστορίες;

 Σήμερα θα μιλήσουμε για διάσημες ιστορίες πατρότητας που συντάραξαν τα εμπλεκόμενα μέλη αλλά και το παγκόσμιο στερέωμα. Η δόξα, η διασημότητα και το χρήμα είναι λόγοι για να βρεθεί κάποιος μπλεγμένος, άλλοτε δίκαια και άλλοτε αδίκως. Πολλοί διάσημοι άντρες έχουν κατά καιρούς έρθει αντιμέτωποι με γυναίκες που υποστηρίζουν πως γέννησαν το παιδί τους, ζητώντας τους αστρονομικά ποσά για τη δια βίου εξασφάλιση του παιδιού αλλά και των ιδίων.

Διαβάστε τις πιο γνωστές ιστορίες αντρών που αναγκάστηκαν να κάνουν DNA Τεστ Πατρότητας, εκτός και… εντός Ελλάδας.

8 Διάσημες … Πατρότητες!!!

1. Μαρκ Άντονι

Ο διάσημος ηθοποιός Μαρκ Άντονι υποβλήθηκε σε DNA Τεστ Πατρότητας μετά τη δήλωση μιας σερβιτόρας από το Μαϊάμι που υποστήριζε πως είναι ο πατέρας του μωρού της. Ο ηθοποιός επανέλαβε το τεστ τρεις φορές προκειμένου να αποδείξει πως η δήλωση αυτή ουδεμία σχέση είχε με την πραγματικότητα.

2. Τσάρλι Τσάπλιν

Ο διάσημος ηθοποιός Τσάρλι Τσάπλιν θεωρήθηκε ως πατέρας ενός μωρού που γεννήθηκε μετά τη σύντομη σχέση με μια ηθοποιό του θιάσου του. Παρόλο που είχε πραγματοποιήσει DNA Τεστ Πατρότητας το οποίο απέκλειε την πατρότητα, η άλλη πλευρά κατάφερε να πείσει το δικαστήριο πως η εξέταση δεν αποτελούσε απόδειξη, με αποτέλεσμα ο Τσάπλιν να πληρώσει διατροφή για το παιδί.

3. Μικ Τζάγκερ

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Rolling Stones διατηρούσε δύο χρόνια δεσμό με την ηθοποιό Μάρσα Χαντ ως την ημέρα που εκείνη έμεινε έγκυος. Ο Τζάγκερ ενώ αρχικά δεν ήθελε καμία σχέση με το παιδί, τελικά μετά από 9 χρόνια δικαστικών αγώνων αναγκάστηκε να καταβάλει τη διατροφή. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του γάμου του, διατηρούσε παράλληλη σχέση με το μοντέλο Λουσιάνα Μοράντ, η οποία έμεινε επίσης έγκυος! Το DNA τεστ πατρότητας έδειξε πως ο τραγουδιστής ήταν και πάλι ο πατέρας με αποτέλεσμα την πληρωμή νέας διατροφή για το παιδί της Μοράντ.

4. Μάικλ Τζόρνταν

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, κατηγορήθηκε πως υποσχέθηκε 5 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην φιλενάδα του ως αντάλλαγμα της μη αναγνώρισης του μωρού που είχε γεννηθεί. Ο Τζόρνταν έκανε μήνυση στην πρώην φίλη του και μετά από την πραγματοποίηση του DNA Τεστ Πατρότητας δικαιώθηκε, αφού αποδείχτηκε πως δεν ήταν ο πατέρας.

5. Πωλ Μακάρτνεϊ

Σύμφωνα με φήμες, το διάσημο σκαθάρι διατηρούσε δεσμό στο Αμβούργο της Γερμανίας με μια γυναίκα, πριν οι Μπήτλς γνωρίσουν την τεράστια επιτυχία τους. Το DNA Τεστ που πραγματοποιήθηκε για την εξακρίβωση της πατρότητας του μωρού που γεννήθηκε μέσα σε αυτήν τη σχέση, έδειξε πως ο Μακάρτνεϊ δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας. 23 χρόνια μετά, η υποτιθέμενη κόρη υποστήριξε πως ο Μακάρτνεϊ είχε στέιλει άλλον στη θέση του για τη διεξαγωγή του τεστ, καθώς τα χαρτιά είχαν υπογραφεί από δεξιόχειρα ενώ αυτός είναι αριστερόχειρας. Οι προσπάθειές της να αποδείξει πως ο Μακάρτνεϊ ήταν ο πατέρας της τελικά έπεσαν στο κενό, καθώς είχε παρέλθει το πενταετές διάστημα που επέτρεπε την προσβολή της απόφασης.

6. Έντι Μέρφι

Κατά τη διάρκεια του δεσμού του με τη Μέλανι Μπραόυν, μέλος του συγκροτήματος Σπάις Γκέρλς, η Μπράουν έμεινε έγκυος υποστηρίζοντας πως πατέρας του παιδιού είναι ο Μέρφι. Ο ίδιος παρέμεινε επιφυλακτικός μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του DNA Τεστ Πατρότητας το οποίο πιστοποίησε τα λεγόμενα της Μπράουν, ανεβάζοντας τον αριθμό των απογόνων του στους 7!

7. Έλβις Πρίσλεϋ

Ο βασιλιάς του Ροκ εντ Ρολ, 6 χρόνια πριν από το θάνατό του, είχε μια σύντομη περιπέτεια με μια θαυμάστρια. Όταν στη συνέχεια η γυναίκα αυτή γέννησε ένα μωρό υποστήριξε πως ήταν δικό του, καθώς όμως εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν DNA Τεστ Πατρότητας, ο Έλβις θέλοντας να εξασφαλίσει το παιδί σε κάθε περίπτωση, του άφησε 2 εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα εισέπρατε σε ηλικία 24 χρόνων.

8. Μάικ Τάισον

Ο διάσημος μποξέρ είναι γνωστός για την πολυτάραχη ζωή του. Το 1991 μια γυναίκα κατέθεσε αγωγή ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας πως ο Τάισον είναι ο πατέρας του παιδιού της. Το DNA Τεστ πατρότητας που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε την απάτη της.

Η μη επεμβατική Σιελογόνος Δειγματοληψία για τα DΝA Τεστ είναι το ίδιο αξιόπιστη με την Αιμοληψία

Η Τεχνολογία του σήμερα επιτρέπει στα προηγμένα εργαστήρια ανάλυσης DNA να κάνουν ένα βήμα παραπέρα και να παρέχουν αντί της κλασικής αιμοληψίας, τη μη παρεμβατική μέθοδο σιελογόνου δειγματοληψίας με τη χρήση βαμβακοφόρων στυλεών.

Η χρήση του σάλιου για τα τεστ DNA έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της χρήσης αίματος. Είναι απλή, ανώδυνη, διακριτική και αποκλείει κάθε πιθανότητα μόλυνσης (HIV, HPV, HBV). Προσφέρει δε μεγάλη ευκολία στη διατήρηση και μεταφορά των δειγμάτων αφού μετά τη λήψη του με μια ειδική μπατονέτα, το σάλιο αποτυπώνεται πάνω σε μια ειδική κάρτα-στυπόχαρτο όπου μπορεί να διατηρηθεί για 20 χρόνια. Η ανάλυση του DNA που προέρχεται από σάλιο δε διαφέρει καθόλου από την ανάλυση DNA που προέρχεται από αίμα ή από οποιονδήποτε άλλο ιστό του ανθρώπινου οργανισμού. Η DNAlogy, ως μέλος του παγκοσμίου φήμης γαλλικού εργαστηρίου IGNA και ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, παρέχει τα ειδικά σχεδιασμένα, σιελογόνου δειγματοληψίας, DNAlogy-Patrotis-kit φέρνοντας και στην Ελλάδα τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Η χρήση της εξελιγμένης αυτής τεχνολογίας έχει δώσει τη δυνατότητα να απλοποιηθεί η διαδικασία και να μειωθεί κατά πολύ το κόστος των έως τώρα πανάκριβων τεστ DNA.

16/03/2011 10:46

Μπορεί να γίνει DNA τεστ πατρότητας χωρίς πατέρα εν ζωή;

DNA stories by DNAlogy, γιατί στις αμφιβολίες μόνο το DNA μπορεί να απαντήσει

08/03/2011
 Διαβάστε στην εφημερίδα Espresso : 
 Μπορεί να γίνει DNA  Τεστ Πατρότητας χωρίς πατέρα εν ζωή; 
 

 Δημιουργώντας αυτή τη στήλη, θελήσαμε να θεσπίσουμε μια νέα μορφή επικοινωνίας με  όλους εσάς, που θέλετε να ενημερωθείτε, να κατανοήσετε, να εφαρμόσετε ή ακόμα και  να διασκεδάσετε με την τεχνολογία του DNA. Σκοπός μας είναι να σας φέρουμε πιο  κοντά στην επιστημονική καθημερινή πραγματικότητα, ενημερώνοντάς σας για τα νέα  δεδομένα στον τομέα των αναλύσεων DNA, αλλά και αποκαλύπτοντάς σας αληθινές  ιστορίες που χρειάστηκαν την τεχνολογία του DNA για την επίλυσή τους, κάνοντας έτσι πιο απλή και ενδιαφέρουσα την κατανόηση. Μέσα σε αυτήν τη στήλη θα σας μιλήσουμε για τη βιολογική ταυτότητα του ανθρώπου, τους τρόπους εξακρίβωσής της και θα σας διηγηθούμε απίστευτες, αλλά αληθινές, ιστορίες συγγένειας, διασήμων ή μη. Θα σας ταξιδέψουμε στα αστείρευτης φαντασίας μονοπάτια της απιστίας και θα σας παρουσιάσουμε πώς το DNA μπορεί να βρει κάθε σημάδι μικρής ή μεγάλης απιστίας. Τέλος, θα σας μυήσουμε στον κόσμο της εγκληματολογίας και θα σας διηγηθούμε αστυνομικές ιστορίες που λύθηκαν μέσω του DNA και χαρακτήρισαν την σύγχρονη ανθρωπότητα.

Για να ζωντανέψουμε τα άρθρα μας θα έχουμε τη συμβολή της ελληνικής αλλά και της διεθνούς ομάδας πραγματογνωμόνων των εργαστηρίων της DNAlogy και θα ανοίξουμε τις πόρτες σε νομικούς, επιστήμονες και απλούς πολίτες…

Μπορεί να γίνει DNA τεστ πατρότητας χωρίς τον πατέρα εν ζωή;

Η γνώμη:
Μέχρι σήμερα πολλά ερωτήματα που αφορούσαν σχέσεις συγγένειας παρέμεναν αναπάντητα αν τα άτομα δεν βρίσκονταν στη ζωή. Σήμερα, με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καμία τέτοια πληροφορία δεν παραμένει κρυφή, ακόμα και μετά το θάνατο ενός ατόμου. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα «ίχνος DNA» πάνω σε ένα προσωπικό του αντικείμενο.

Στα εργαστήρια της DNAlogy καλούμαστε συχνά να απαντήσουμε ερωτήματα σε υποθέσεις όπου ένα ή περισσότερα άτομα δε βρίσκονται πια στη ζωή. Τέτοιες υποθέσεις αφορούν συνήθως σχέσεις πατρότητας, αδερφών, θείου-θείας, παππού-γιαγιάς κτλ. Η ανεύρεση της αλήθειας σε υποθέσεις τέτοιου τύπου είναι πολύ σημαντική για κάθε άτομο που αναζητά την ταυτότητα του και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υιοθεσιών, μίξης βρεφών στο μαιευτήριο ή ακόμα και κληρονομικών διεκδικήσεων.

Η πραγματικότητα:
Πρόσφατα, έφτασε στο εργαστήριό μας μια υπόθεση κληρονομικής διεκδίκησης που συγκλόνισε μια ολόκληρη οικογένεια. Το περιστατικό αφορά μια αρκετά εύπορη οικογένεια, όπου 4 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα εμφανίστηκε ένας άντρας που υποστήριζε πως είναι γνήσιο τέκνο του αποθανόντος, καρπός μιας παλιάς ερωτικής περιπέτειάς του που κανείς δε γνώριζε. Σκοπός της απροσδόκητης αυτής εμφάνισης ήταν η διεκδίκηση μέρους της κληρονομιάς. Η σύζυγος και τα παιδιά αναστατώθηκαν από την αναπάντεχη αποκάλυψη. Μη έχοντας τέτοιες ενδείξεις όσο ο εκλιπών ήταν εν ζωή και μη μπορώντας να διασταυρώσει τις πληροφορίες, η οικογένεια αφού πρώτα ξεπέρασε το σοκ, θέλησε να εξετάσει την πληροφορία αυτή πριν παραχωρήσει κομμάτι της κληρονομιάς στον υποτιθέμενο γιό. Καθώς όμως ο πατέρας δε βρισκόταν πια στη ζωή, η ανεύρεση της αλήθειας ήταν μια δύσκολη υπόθεση για την οικογένεια. Οι μαρτυρίες από άτομα του περιβάλλοντος ασαφείς, καθώς ο χρόνος αλλοιώνει τις πληροφορίες. Όχι όμως και εκείνες τις πληροφορίες που μόνο μια εξέταση DNA μπορεί να αποκαλύψει.

Μετά την επίσκεψη στο εργαστήριό μας, συμβουλέψαμε την οικογένεια να αναζητήσει προσωπικά αντικείμενα του αποθανόντος που τυχόν είχαν φυλαχθεί, με σκοπό να ανιχνεύσουμε το DNA του σε αυτά. Τέτοια αντικείμενα θα μπορούσαν να είναι η οδοντόβουρτσα, τρίχες, έγγραφα, ρούχα, πορτοφόλι, ρολόι και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Τα άτομα της οικογένειας επέστρεψαν στο εργαστήριο με διάφορα προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα του πατέρα, μεταξύ των οποίων και μια φορολογική δήλωση συμπληρωμένη από τον ίδιο το 1995, δηλαδή 16 ολόκληρα χρόνια πριν. Σε μια τέτοια περίπτωση το ζητούμενο είναι να ανιχνευθεί γενετικό υλικό το οποίο έχει εναποτεθεί στο χαρτί κατά τη διάρκεια της γραφής, από την επαφή του χεριού με το χαρτί. Στην ουσία αναζητάμε ελάχιστες ποσότητες, «ίχνη DNA».

Το αποτέλεσμα:
Ξεκινήσαμε την ανίχνευση γενετικού υλικού στα σημεία όπου υπήρχε χειρόγραφη συμπλήρωση στοιχείων. Οι μικροποσότητες DNA που συλλέχθηκαν από τα χαρτιά κατάφεραν να αποκαλύψουν το πλήρες γενετικό προφίλ του πατέρα. Μετά τη λήψη υλικού από τον υποτιθέμενο γιό και τη σύγκριση των δύο γενετικών προφίλ η αλήθεια αποκαλύφθηκε χωρίς καμία αμφιβολία. Τα δύο άτομα δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Η απάτη αποκαλύφθηκε και οι αμφιβολίες της οικογένειας δικαιώθηκαν.

Η υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία καθώς και η μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει η DNAlogy σε παρόμοιες περιπτώσεις δίνουν τη δυνατότητα, πλέον και στην Ελλάδα, της επίλυσης ακόμα και των πιο απαιτητικών υποθέσεων.

11/03/2011 13:52

Menu