Greek Innocence Project

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της επιστήμης του DNA για την αθώωση των αδίκως καταδικασμένων

Η επιστημονική ομάδα Πραγματογνωμόνων-Γενετιστών των εργαστηριών Δικανικής Γενετικής DNAlogy σε συνεργασία με ομάδα δικηγόρων και άλλων επιστημόνων βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης του ελληνικού Greek Innocence Project  : The Greek Innocence Project.

Ποιές υποθέσεις αναλαμβάνει το Greek Innocence Project ?

Η ομάδα Πραγματογνωμόνων-γενετιστών του Greek Innocence Project  ασχολείται με ποινικές υποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις DNA με βάση τα αποτελέσματα των οποίων οι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση.

Ποια είναι η συμβολή του Greek Innocence Project ?

Σκοπός της επιστημονικής ομάδας του GreekGreek Innocence Project είναι η αξιολόγηση ποινικών υποθέσεων στις οποίες οι κατηγορούμενοι έχουν φυλακιστεί με βάση ή και στις οποίες υπάρχουν δεδομένα από αναλύσεις DNA. Η επαναξιολόγηση των δεδομένων κρίνεται αναγκαία καθώς οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα εγκληματολογικά εργαστήρια βελτιώνονται συνεχώς και με μεγάλη ταχύτητα, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερη ευαισθησία στην ικανότητα ανίχνευσης του βιολογικού / γενετικού υλικού. Ξεκινώντας λοιπόν από το ίδιο υλικό, η ίδια ανάλυση λίγα χρόνια μετά με τη χρήση νέων βελτιωμένων αντιδραστηρίων μπορεί να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση οι οποίες ενδεχομένως και ν άλλαζαν άρδην την έκβαση των υποθέσεων στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για παράδειγμα, ενώ μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν απαραίτητη μια μεγάλη ποσότητα γενετικού υλικού για την ανίχνευση του βιολογικού υλικού και την ανάλυση του DNA, σήμερα μπορεί αν ανιχνευθεί βιολογικό υλικό ακόμα και σε σκηνές εγκλήματος που έχουν καθαριστεί πολύ καλά ενώ αρκούν μόλις 2-3 κύτταρα για την εξαγωγή ενός πλήρους γενετικού προφίλ. Παράλληλα, με τη χρήση ιδιαίτερα ευαίσθητων και ειδικά σχεδιασμένων αντιδραστηρίων, είναι δυνατή η εξαγωγή της γενετικής πληροφορίας ακόμα και από δείγματα πολύ κακής ποιότητας.

logo
shutterstock_1373710886

Τι αναζητά το Greek Innocence Project ?

Το πρώτο βήμα στη μελέτη του φακέλου κάθε υπόθεσης  που φτάνει στο Greek Innocence Project , είναι η αναζήτηση της έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που αφορά τις αναλύσεις DNA. Στη συνέχεια, οι Πραγματογνώμονες θα μελετήσουν εκτενώς την έκθεση προκειμένου να αναζητηθούν ενδεχόμενα λάθη, κενά ή παραλείψεις που ίσως  να έχουν οδηγήσει σε ένα τελείως λανθασμένο αποτέλεσμα και κατά συνέπεια σε μια τελείως λανθασμένη καταδίκη. Τα σημεία –κλειδιά της μελέτης αυτής είναι:

  • το είδος και η επάρκεια των πειστηρίων που συλλέχθηκαν
  • ο τρόπος και οι συνθήκες συλλογής και μεταφοράς τους
  • η καταλληλότητα των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν εργαστηριακά για την ανάλυση των πειστηρίων
  • η αρτιότητα των αποτελεσμάτων και η ορθότητα των συμπερασμάτων

Τι απαιτείται για την αξιολόγηση των δεδομένων ?

Αν από τη μελέτη του φακέλου προκύψει ανάγκη επαναξιολόγησης των δεδομένων από την επιστημονική ομάδα του Greek Innocence Project , τότε θα αναζητηθούν:

  • πληροφορίες ή/και φωτογραφίες του τρόπου και του τόπου δειγματοληψίας
  • εργαστηριακά δεδομένα σχετικά με τον προσδιορισμό της φύσης του βιολογικού υλικού (αίμα, σπέρμα, σάλιο)
  • τα ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτροφερογραμμάτων όπου απεικονίζονται τα γενετικά προφίλ (πρωτογενή εργαστηριακά δεδομένα)
  • η ποσότητα γενετικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις ώστε να εξακριβωθεί αν ήταν εντός των αποδεκτών ορίων
  • υπόλοιπο πειστηρίων ή/και γενετικού υλικού για τη διενέργεια επαναληπτικών ή συμπληρωματικών αναλύσεων με πιο ευαίσθητες μεθόδους

Αν υπάρχει υπόλοιπο γενετικού υλικού ή πειστηρίων, οι Πραγματογνώμονες του Greek Innocence Project θα διενεργήσουν τις κατάλληλες αναλύσεις ώστε να εξαχθεί η μέγιστη δυνατή πληροφορία. Αν δεν υπάρχει υπόλοιπο υλικού ή πειστηρίων, θα επισημάνουν τα σημεία που επιδέχονται αμφισβήτησης συγγράφοντας μια αναλυτική και επεξηγηματική έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση οι Πραγματογνώμονες του Greek Innocence Project  είναι στη διάθεση των Αρχών για την μαρτυρία τους στο Δικαστήριο και την επεξήγηση των ευρημάτων στο Δικαστικό Σώμα.

shutterstock_1478356658

Οι Πραγματογνώμονες του Greek Innocence Project είναι επίσημοι Δικαστικοί Πραγματογνώμονες της λίστας που τηρείται στην Εισαγγελία και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ. Δ.) κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2017 και πιστοποιημένα από το Διεθνή Οργανισμό Εξωτερικού Ελέγχου GEDNAP (German DNA Profiling) και την Διεθνή Κοινότητα Πραγματογνωμόνων-Γενετιστών Εγκληματολογίας (ISFG – International Society of Forensic Genetics) για την ορθότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παρέχουν.

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Επιστημονική μας Ομάδα στη διάθεσή σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα

   Λεωφ. Βουλιαγμένης 98 Γλυφάδα 166 74

   Τηλ.: 210 9650 370

   Fax: 210 9650 370

   Κινητό: 6987383417
          *για επείγουσες υποθέσεις

   info@dnalogy.eu

     

Επικοινωνήστε μαζί μας